Detail předmětu

Angličtina B2 (letní)

FaVU-2UPPV-M-LAk. rok: 2017/2018

Tento kurz navazuje na English Upper-Intermediate nižžší 1 a 2, kde se studenti učili gramatiku, slovní zásobu a zdokonalovali poslechové, čtecí a konverzační dovednosti na základě knížky New English File Upper-Intemediate. V letním semestru probereme lekce 6 a 7.

Výsledky učení předmětu

Studenti, kteří úspěšně zvládnou kurz, dosáhnout úrovně B2 - C1; vylepší si dovednosti psaní akademických textů, vylepší si dovednosti kritického myšlení demonstrovaného na konkréních materiálech - ať už na soudobé beletrii či textech z oblasti filosofie či sociologie umění. Budou připraveni na výuku teorie umění vedenou v angličtině.

Prerekvizity

Doporučuje se absolvovat English Upper-Intermediate nižší 1, 2 a English Upper-Intermediate vyšší 1, ale není podmínkou. Prerekvizitou je soudnost studenta ohledně zvládnutí kurzu. Úroveň je možno konzultovat s vyučující kurzu B. Lungovou.

Doporučená nebo povinná literatura

Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et Life Upper-Intermediate, Stephenson Helen et al. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Jeden - tři psané texty (eseje, projektové přihlášky nebo jiné žánry spjaté volně či těsněji s uměním) během semestru včetně případných oprav zadaných pedagogem - bez hodnocení.
Dílčí testy na slovíčka, gramatiku či zadané čtení.
Pro získání zápočtu je třeba mít průměr ze všech dílčích testů 70%, splněnou povinnou docházku a splněny všechny úkoly zadané v průběhu semestru - písemné i ústní (prezentace).
Závěrečný test na úrovni B2 - testuje se poslech, porozumnění textu, gramatika + slovní zásoba, krátký psaný útvar - pro zíkání známky je potřeba min. 50% a více.
Kdo neodevzdá písemné úkoly zadávané během semestru, nebude mít nárok na hodnocení, byť by složil závěrečný test.
Student má nárok na jeden řádný a dva opravné termíny.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

English Fille Upper-Intermediate units 6 a 7 a vybrané akademické texty, převzaté z profesionálních časopisů o umění či uměnovědné literatury.

Cíl

Kontinuální budování slovní zásoby, odvedností ve čtení, psaní a mluveném projevu, upřesňování gramatických problémů, vylepšování schopnosti pracovat s akademickými texty, příprava na závěrečný všeobecný test v letním semestru na úrovni B2, odpovídajícímu zhruba FCE.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program magisterský navazující

  obor AGD1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor APE , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor