Detail předmětu

Digitální zobrazování IV

FA-VY4Ak. rok: 2017/2018

Předmět rozšiřuje základní informace z 3D modelování, zejména pak z oblasti fotorealistické vizualizace. Cílem je zvládnutí postupů pro obecné 3D modelování v prostředí Autodesk MAX Design, důraz je kladen na teoretické informace a praktické dovednosti při vytváření fotorealistických vizualizacích studovaných objektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav zobrazování (UZ)

Výsledky učení předmětu

Student získá teoretické znalosti z 3D počítačové grafiky a fotorealistických vizualizací a praktické dovednosti při tvorbě scén v prostředí Autodesk MAX Design.

Prerekvizity

Student ovládá základy 2D a 3D počítačové grafiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Práce v počítačových laboratořích, e-learningový kurz v LMS Moodle (https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=116803)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - absolvování závěrečného testu, předložení zadaných úkolů v požadovaném termínu

Osnovy výuky

Autodesk MAX Design 2013, struktura, uživatelské prostředí, scéna, kreslení jednoduchých objektů, pohledy, zobrazení.
Reprezentace těles. Základní modelovací postupy
Modelování dle křivek, šablonování, loftování, modifikátory
Spline modelování, konstrukce terénu
Polygonální modelování
Kamery, fotometrická světla, osvětlení scény
Zásady fotorealistické vizualizace, Globální zobrazovací metody, radiozita, raytracing
Textury, materiály, materiálový editor, tvorba materiálů
Tvorba a použití vlastních materiálů
Rendrování, mapování
Materiály a mapování na příkladech
Základy animace
Zápočtový test

Učební cíle

Cílem je získat teoretické znalosti a praktické dovednosti při vytváření fotorealistických vizualizací studovaných objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

80% účast na cvičení, aktivní práce na cvičení, průběžné zpracování zadaných úkolů

Základní literatura

Žára,J.,Beneš,B.,Sochor,J.,Felkel,P.: Moderní počítačová grafika, ComputerPress 2004, ISBN 80-251-0454-0 (CS)
Manuály k Autodesk MAX Design (EN)
Jeffrey M. Harper: Autodesk Official Training Guide (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor