Detail předmětu

Digitální zobrazování I

FA-VY1Ak. rok: 2017/2018

V rámci předmětu si studenti doplní středoškolské znalosti v oblasti technického a programového vybavení počítače, získají informace v oblasti komunikace a vyhledávání informací, rozšíří si znalosti praktického využití programového vybavení ve vazbě na práci s grafickými daty. Jsou zde uvedeny základní informace o grafických editorech a jejich využití v architektonické praxi. Vytvoří si osobní webové stranky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Ústav zobrazování (UZ)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled v oblasti informatiky a výpočetní techniky, především pak v oblasti počítačové grafiky. Ovládá zpracování obrazů, tvorbu prezentačních výstupů ve formě plakátů a koláži, webových prezentací, dále tvorbu objemových studií architektonických projektů.

Prerekvizity

Základní znalosti z informatiky, znalost práce s kancelářským programovým vybavením, Internetem.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednáška, počítačové laboratoře, e-learning LMS Moodle (https://www.vutbr.cz/elearning/course/view.php?id=116806)

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - absolvování závěrečného testu, předložení zadaných úkolů v požadovaných termínech

Osnovy výuky

Poč. laboratoř: Práce na fakultní počítačové síti, v síti VUT, dostupné služby, Internet, elektronická pošta, informační zdroje
Přednáška: Počítačová podpora architektonické tvorby, základy počítačové grafiky
Poč. laboratoř: Příprava a zpracování obrazových dat – skenování, digitální fotografie
Poč. laboratoř: Zpracování obrazových dat – PhotoShop
Poč. laboratoř: Tvorba stafáží, tvorba koláže – PhotoShop
Poč. laboratoř: Tvorba plakátu – Illustrator
Poč. laboratoř: Internetová prezentace architektonických dat - význam, návrh, nástroje
Poč. laboratoř: Internetová prezentace architektonických dat - význam, návrh, nástroje
Poč. laboratoř: Tvorba vlastní internetové prezentace
Poč. laboratoř: Skicování, objemové studie - SketchU
Poč. laboratoř: Zpracování architektonické modelu - SketchUp
Poč. laboratoř: Zpracování architektonické modelu - SketchUp

Zápočet

Učební cíle

Cílem předmětu je doplnit základní informace z výpočetní techniky, informatiky a získat znalosti z počítačové grafiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

80% účast na cvičení, aktivní průběžná práce na cvičení, test z přednášek, prokázání schopností pracovat s grafickými daty.

Základní literatura

Internet: www.grafika.cz, www.typo.cz, www.aec-data.com a další (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor