Detail předmětu

Funkční bezpečnost v průmyslové automatizaci

FEKT-MSABAk. rok: 2016/2017

- legislativní požadavky na funkční bezpečnost, posouzení rizik a norma ČSN EN 12100,
- metodika PL podle ČSN EN ISO 13849-1,
- metodika SIL podle ČSN EN 62061,
- prostředky pro snižování rizika,
- vývoj bezpečnostního SW,
- používání SW pro posouzení rizik – SAB a SISTEMA,
- nejdůležitější bezpečnostní funkce a jejich požadavky a
- základy bezpečnosti v procesním prostředí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát legislativní požadavky na funkční bezpečnost strojů. Dokáží definovat druhy rizik a metody posouzení, hodnocení rizik a použití bezpečnostních funkcí. Studenti budou umět používat metodiky PL podle ČSN EN ISO 13849-1 a SIL podle ČSN EN 62061. Dokáží definovat a navrhnout bezpečnostní opatření pro snížení rizika. Studenti se budou orientovat v oblasti bezpečnosti v procesním prostředí podle příslušných norem.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia technického směru. Dále znalost prostředků průmyslové automatizace a programování PLC.

Doporučená nebo povinná literatura

ČSN EN ISO 13849-1. Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci. . Český normalizační institut, 2008. (CS)
ČSN EN 62061. Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností. Český normalizační institut, 2005. (CS)
ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika. Český normalizační institut, 2011. (CS)
Safebook 4. Principles of Machine Safety – Legislation, Theory and Practice. Rockwell Automation. 2011. 150 s. (EN)
Process Safebook 1. Functional Safety in the Process Industry. Rockwell Automation. 2013. 170 s. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zpracování projektu a prezentace ve stanoveném termínu - min. 10 bodů. z 15 bodů
2. Úspěšné absolvování testu ve cvičení – max. 15 bodů.

Pro ukončení předmětu zkouškou je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zvládnutí ústní části zkoušky – min. 35 bodů z 70 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní náplň přednášek se vztahuje k následujícím oblastem:
• Legislativní požadavky na funkční bezpečnost
• Posouzení rizik a norma ČSN EN 12100
• Metodika PL podle ČSN EN ISO 13849-1
• Metodika SIL podle ČSN EN 62061
• Prostředky pro snižování rizika
• Vývoj bezpečnostního SW
• Nejdůležitější bezpečnostní funkce a jejich požadavky
• Bezpečnost v procesním prostředí

Cíl

Cílem předmětu, je dát studentům dostatek znalostí k tomu, aby se dokázali orientovat v legislativních požadavcích na funkční bezpečnost strojů. Předmět pojednává o metodikách posouzení a minimalizování rizik podle platných norem. Dále je cílem seznámit studenty i s problematikou bezpečnosti v procesním řízení. Semestrální projekt, který uzavírá semestr, je projektem na posouzení rizik technologie, návrhu minimalizování rizik, návrhu bezpečnostních funkcí a jejich validace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech a praktickém testu ve cvičení. Úspěšné složení písemné a ústní části zkoušky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor