Detail předmětu

English for Life

FEKT-LEFEAk. rok: 2017/2018

Kurz angličtiny se zaměřením na pokročilé procvičování a osvojování dovedostí v rámci praktické verbální i písemné komunikace. Semináře zahrnují nejen širokou škálu funkčních prvků jazyka, ale také forem práce, k nimž náleží především aktivní diskuse, prezentace, interpretace audiovizuálních materiálů a tvorba textu spojená s jeho podrobným rozborem. Témata pokrývaná v průběhu semestru jsou navržena tak, aby studentům umožnila efektivnější užívání anglického jazyka v každodenním pracovním i společenském životě.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v euroamerickém kulturním a profesním prostoru.
Schopnost aktivně užívat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Schopnost vést běžnou pracovní komunikaci, účastnit se pracovních porad a vytvářet základní formální dokumenty v angličtině.
Schopnost týmové práce v anglickém jazyce. Porozumění nezkrácenému slyšenému projevu.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Vyžadují se znalosti anglického jazyka na úrovni bakalářského studia s úspěšné vykonanou zkouškou KAN4 a KAEI.


Poznámka: Studenti, kteří mají bakalářský titul v programu Angličtina v elektrotechnice informatice (AJEI-H), se musí zaregistrovat do MEFE1. Nicméně, tito studenti automaticky obdrží své kredity a není nutné aby navštěvovaly výuku nebo absolvovali zápočet/zkoušku, které musí ostatní studenti LEFE absolvovat.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, obchodní a technické konverzace a studentské prezentace. Každý student je povinen podat ústní prezentace v průběhu kurzu.

Způsob a kritéria hodnocení

100% zkouška:

40% semestrální test:

Semestrální test založený na látce probírané v průběhu výuky, včetně gramatiky (viz. "osnova").
Maximum získaných bodů je 40, minimum je 20 (50%)

60% zkouška:

Zkouška je písemná a poslechu:

- Písemná část se skládá z napsání formálního dopisu.

- Poslechová část je založena na poslechu neznámého textu.

Maximálni počet bodů u zkoušky je 60 bodů (30 za písemnou část a 30 za ústní část). Student přitom musí získat minimálně 50% z každé části.

Osnovy výuky

Zimní semestr

I. Úvod do semináře
II. Gramatika I
III. Gramatika II
IV. Slovní zásoba a větné struktury
V. Úvod do evropské a americké kultury
VI. Technická angličtina / Kulturní studia (Hoover Dam DVD)
VII. Technická angličtina / kulturní studia (CN Tower DVD)
VIII. Společenské chování v profesních situacích
IX. Kariéra
X. Prezentace I
XI. Prezentace II
XII. Opakování a příprava k testu
XIII. Semestrální test

Letní semestr

I. Kulturní studia (Evropská unie)
II. Kulturní studia (USA)
III. Kulturní studia (Kanada)
IV. Profesní angličtina (např. poslech texty, technické texty, obchodní)
V. Kulturní workshop (studentské prezentace)
VI. Písmený projev I: dopis
VII. Písmený projev II: dopis
VIII. Písemný projev III: (např. životopis, abstracts, shrnutí atd.)
IX. Studijní pobyty (pravidla, plánování atd.)
X. Kulturní workshop (studentské prezentace)
XI. Kulturní workshop (studentské prezentace)
XII. Shrnutí látky
XIII.Písemná část zkoušky

Učební cíle

Prohloubení znalostí a dovedností v anglickém jazyce a příprava na každodenní pracovní praxi.
Vytvoření resp. doplnění obrazu o kulturních základech euroamerické civilizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

R. MacNeil and W. Cran, Do You Speak American? Nan A. Talase, 2005 (EN)
Allan Metcalf, OK, Oxford University Press, 2011

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-VY magisterský navazující

  obor VY-IBP , 1. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-VY magisterský navazující

  obor VY-IBP , 2. ročník, zimní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor