Detail předmětu

Semestrální práce 2

FEKT-LM2BAk. rok: 2017/2018

Samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru BEI. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit před odbornou komisí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle tématu projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student je veden vedoucím práce, pracuje samostatně a svou práci konzultuje. Předmět využívá e-learning (Moodle) pro formální pokyny k psaní závěrečné práce. Student odevzdává závěrečnou samostatnou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuálního technického projektu.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor