Detail předmětu

Podnikový management

FEKT-LPMAAk. rok: 2017/2018

Získání poznatků o pojmu management a jeho různých interpretacích. Jádrem předmětu je seznámení s jednotlivými funkcemi managementu, které jsou uspořádány v obvyklé struktuře: plánování, organizování, leadership a kontrola. Jednotlivým funkcím je věnován podrobný výklad. Pozornost je dále zaměřena na výklad důležitých přístupu aplikovaných v současné praxi organizací, jako je např. systematický přístup, procesní přístup, řízení změn a řízení rizik.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení procesu řízení firmy, zvládnutí analytických technik a metod.

Prerekvizity

Znalosti základů ekonomiky podniku, podnikové funkce, jeho hospodaření a výsledky.

Doporučená nebo povinná literatura

WEIHRICH H., KOONTZ H. Management. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7 (CS)
DONNELLY J.H., GIBSON J.L., IVANCEVICH J.M. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821s. ISBN 80-7169-422-3 (CS)
ROBBINS S.P., COULTER M. Management. Praha: Grada Publishing, 2004. 600s. ISBN 80-247-0495-1 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní vystupování k přednášeným seminárním pracem, kotrola docházky.
Závěrečná zkouška.
Písemné zpracování a prezentace semestrálního projektu
Prezentace týmového projektu
Úspěšné zvládnutí znalostního testu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kompendium managementu
Analýza současných manažerských přístupů
Problematika plánování v organizacích
H. Fayol – přístup funkce v managementu – organizování
Vedení lidí
Nároky na manažera v oblasti rozhodování
Význam manažerské funkce kontroly
Kompendium procesního řízení
Systematický přístup k managementu
Management změny
Rizika v podnikovém managementu
Podnikání v turbulentní době – inovace

Cíl

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturaliuací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor