Detail předmětu

Inovační prostředky v energetice

FEKT-MIPEAk. rok: 2017/2018

Aplikace vložených tyristorových flexibilních prvků pro řízení toků činných a jalových výkonů v propojených el. soustavách.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Možnosti použití flexibilních prvků pro řízení elektrizačních soustav.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Propojené elektrizační soustavy, plánované výměny výkonů.
Regulace frekvence a předávaných výkonů.
Regulace napětí a předávaných jalových výkonů.
Flexibilní inovační prostředky(FACTS).

Učební cíle

Nové flexibilní prostředky pro řízení toků činných a jalových výkonů v propojených elektrizačních soustavách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Miller T.J.E.:Reactive Power Control in El.Systems,John Wiley and Sons,N.Y. 1982
Informační materiály fy Westinghouse a Siemens
Anjan K.Deb:Powerline Ampacity Systems,CRC Press,Catalog No.1306,2000,ISBN:0-8493-1306-6,

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Propojené elektrizační soustavy.
Plánované výměny činných výkonů.
Plánované výměny jalových výkonů.
transformátory s podélnou a příčnou regulací.
Regulace frekvence a předávaných výkonů.
Regulace napětí a předávaných jalových výkonů.
Flexibilní inovační prostředky(FACTS).
Kombinovaný regulátor výkonových toků(UPFC).
Statický kompenzátor pro řízení napětí(STATCOM).
Statický synchronní seriový kompenzátor(SSSC).
Koncepce použití tyristorových vložených flexibilních prvků.
Ekonomické posouzení.
Elektromagnetická kompatibilita.

Cvičení odborného základu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočet toků výkonů v elektrizační soustavě.
Rovnice činný výkon-úhel.
Rovnice jalový výkon-napětí.
Řízení kmitočtu a předávaných činných výkonů.
Modelování na počítači.
Vstupní data příkladu pro počítač.

Cvičení na počítači

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočet chodu el.soustavy.
Citlivost na změnu převodu transformátoru.
Citlivost na změnu fázového posunu transformátoru.
Použití UPFC.
Použití STATCOM.
Aplikace SSSC.