Detail předmětu

Městské a průmyslové sítě

FEKT-MMESAk. rok: 2017/2018

Předmět má studenty podrobněji seznámit s vybranými problémy projektování a provozu průmyslových sítí, které se týkají především elektrických ochran zařízení a řešení některých poruch a přechodných jevů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Výpočty nastavení ochran, řešení přechodných jevů v průmyslových rozvodech - přepětí, rozběh skupiny pohonů, záskok napájení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a zkoušky z předmětů MPRS, MESV a MPRJ.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Projekty a písemná závěrečná zkouška

Osnovy výuky

Typy sítí, jejich provoz, vlastnosti, řešení poruch.
Dimenzování a jištění zařízení průmyslového rozvodu.
Řídící a ochranné terminály pro průmyslové sítě.
Metodiky pro řešení systému chránění.
Ochrany proti přepětí v průmyslovém rozvodu.
Kompenzace účiníku v průmyslovém rozvodu.

Učební cíle

Seznámit studenty se základy projektování v městských a průmyslových sítích především s ohledem na výpočty a nastavování ochran.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Typy sítí, jejich provoz, vlastnosti, řešení poruch.
Hlavní technicko-ekonomické zásady pro posuzování variant.Optimalizace návrhu sítí.
Struktura a provedení průmyslových rozvodů, typová schémata.
Dimenzování a jištění zařízení průmyslového rozvodu.
Řídící a ochranné terminály pro průmyslové sítě.
Metodiky pro řešení systému chránění.
Ochrany proti přepětí v průmyslovém rozvodu.
Projekt uzemnění napájecí trafostanice.
Kompenzace účiníku v průmyslovém rozvodu.
Provozní režimy elektrárenského bloku a vlastní spotřeba elektrárny.
Přechodné jevy ve vlastní spotřebě elektrárny.
Ochrany elektrárenského bloku.
Bezpečnostní a provozní předpisy pro průmyslové instalace.

Cvičení odborného základu

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Dimenzování vodičů a kabelů.
Jištění vodičů a kabelů.
Ztráty ve vedeních a transformátorech.
Spolehlivost dodávky elektrické energie a vliv na schémata sítí.
Určení měrných zatížení městských distribučních sítí k výpočtu sítí.
Návrh městské distribuční sítě vn a nn.
Návrh městské distribuční sítě vn a nn.
Návrh průmyslové sítě.
Návrh průmyslové sítě.
Návrh kompenzačního zařízení a jeho začlenění do průmyslové sítě.
Trendy vývoje městských a průmyslových sítí.

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výpočet zkratových poměrů v městské distribuční síti.
Výpočet zkratových poměrů v průmyslové síti s asynchronními motory.