Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MMPNAk. rok: 2017/2018

Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru SEE. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Prerekvizity

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují konzultace s vedoucím projektu. Student odevzdává jeden samostatný projekt, který v závěru semestru obhajuje.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceno je výsledné zpracování zadaného problému. Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je získání alespoň 50 bodů v hodnocení odevzdané práce.

Osnovy výuky

Zpracování projektu na základě konkrétního zadání a konzultací s vedoucím projektu. Forma zpracování včetně požadavků na obsah, zápis rovnic nebo způsob citování jsou uvedeny v dokumentu na stránkách Ústavu elektroenergetiky - http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/files/finals/2010/pokyny_pro_zpracovani_UEEN.pdf.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborových ústavů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založena na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování úvodní studijní části individuálního technického projektu.