Detail předmětu

Stavba elektrických strojů

FEKT-LSESAk. rok: 2016/2017

Studenti se seznámí se základními postupy návrhu jednotlivých elektrických strojů a zařízení, s hlavními typy a použitím jednotlivých elektrických strojů a zařízení v průmyslové praxi.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

- Popsat základní skladbu elektromechanických systémů,
- Provést volbu optimální velikosti krytí, systému chlazení a ventilace u el. strojů a zařízení,
- Definovat základní požadavky pro výpočet el. strojů a zařízení,
- Provést výpočty základních druhů el. strojů a zařízení podle doporučeného návodu, postupu,
- Provést návrh magnetického obvodu s PM,
- Správně volit materiály a tolerance pro jednotlivé části el. strojů a zařízení,
- Posoudit základní chyby, nedostatky a předpoklady pro bezporuchový chod el. strojů a zařízení.

Prerekvizity

- Vysvětlit princip působení jednotlivých strojů,
- Ovládat matematické operace s komplexními čísly,
- Aplikovat základní poznatky z materiálového inženýrství,
- Aplikovat základní poznatky z Tvorby technické dokumentace a mechaniky,
- Aplikovat základní zákony elektrotechniky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení a laboratoře. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Přednášky
1. Základní funkce, použití, provoz a pracovní podmínky elektrických strojů.
2. Materiálové a energetické vstupy využívané při návrhu elektrických strojů, patentové rešerše.
3. Netradiční metody používané při diagnostice a návrhu elektrických strojů a zařízení.
4. Postup při návrhu třífázového transformátoru.
5. Návrh třífázového asynchronního motoru všeobecného použití.
6. Návrh stejnosměrného stroje s klasickým buzením.
7. Postup při návrhu synchronního stroje.
8. Návrh obecného systému a elektrického stroje s permanentními magnety.
9. Návrh speciálních elektrických strojů a inovace konstrukce elektrických strojů.
10. Vinutí elektrických strojů, chlazení a ventilace elektrických strojů a zařízení.
11. Problematika komutace elektrických strojů s komutátorem.
12. Problematika kluzného kontaktu u elektrických strojů s kroužky.
13. Využití moderních numerických metod a genetických algoritmů při návrhu elektrických strojů a zařízení.

Laboratorní cvičení:
- Seznámení s různými konstrukcemi elektrických strojů a jejich pracovními podmínkami.
- Prezentace a ukázky dostupných materiálů používaných v konstrukci elektrických strojů.
- Návrh a ověření parametrů systému s permanentními magnety.
- Návrh a realizace jednoduchého vinutí na modelu elektrického stroje.
- Měření charakteristik zadaného ventilátoru elektrického stroje.
- Měření úrovně komutace a posuzování její kvality.
- Posuzování vybraných parametrů kluzného kontaktu.
- Ukázky netradičních diagnostických a vědeckých metod.
- Exkurze do vybraného závodu v ČR.

Cvičení odborného základu:

- Návrh vybraných částí transformátoru.
- Řešení individuálních návrhů třífázového asynchronního motoru.
- Řešení individuálních návrhů stejnosměrného stroje.
- Návrh budicího obvodu synchronního stroje.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními předpoklady a postupy při návrhu elektrických strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

VESELKA,F.: Stavba elektrických strojů II, Praktické využití netradičních vědeckých metod ke studiu a inovaci elektrických strojů a zařízení. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, ISBN 978-80-7204-622-5, Brno 2008
VESELKA,F., VALOUCH,V.: Laboratoře elektrických strojů a přístrojů II. Skriptum FEKT VUT v Brně, CERM, s.r.o. Brno, Brno 2008
VESELKA,F., MIKULČÍK,A.: Speciální technologie. Skriptum FEKT VUT v Brně, CERM, s.r.o. Brno, Brno 2008
VESELKA,F.: Stavba elektrických strojů a přístrojů, Asynchronní stroje. ÚVEE FEKT VUT v Brně, GEPARD International, s.r.o., Brno 2010
CIGÁNEK,J.: Stavba elektrických strojů, SNTL 1958

Doporučená literatura

VESELKA,F.: Stavba elektrických strojů a přístrojů I, Návrhy základních elektrických strojů. Skriptum FEKT VUT v Brně, připraveno k vydání
VESELKA,F.,CHMELÍK,K.: Kluzný kontakt v elektrických strojích. Nakladatelství KEY Publishing, Brno 2007, ISBN 978-80-87071-59-5
KOPYLOV,I.,P. a kol.: Stavba elektrických strojů. SNTL, Praha 1988, 688 stran, typové číslo L25-C3-IV-41f/58667, první vydání

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor