Detail předmětu

Počítačové návrhové systémy

FEKT-LPNSAk. rok: 2016/2017

Vlastnosti systémů pro návrh elektrotechnických schémat (OrCAD, PADS) v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů s důrazem na automatické nástroje a použití databází součástek. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), propojení na simulační systémy (PSPICE), export schémat a knihoven, popis výstupních souborů, konverze na jiné formáty. Použití specializovaných systémů pro tvorbu výstupní dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu LPNS je schopen:
- využívat pokročilých nástrojů pro práci se schématem, hierarchického návrhu a správou vlastností součástek při návrhu elektrických schémat
- využívat a spravovat databázové systémy součástek pro návrh schémat
- využít simulační prostředí OrCAD PSpice pro jednoduché simulace elektrických obvodů
- vytvářet desky plošných spojů v systémech OrCAD PCB Editor a PADS Layout s využitím manuálních, interaktivních i automatických nástrojů včetně podrobného nastavení těchto nástrojů
- popsat vlastnosti objektů pro vytváření podkladů pro výrobu desek plošných spojů včetně vrtacích výkresů a využít prostředí programů OrCAD PCB Editor, PADS Layout a specializovaný nástroji BluePrint pro tvorbu výstupní dokumentace DPS

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů
- využít návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

až 40 bodů za cvičení (body student získává za půlsemestrální test)
až 60 bodů za zkoušku (zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek a zpracování praktické úlohy)

Osnovy výuky

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schémat
2. CIS (component information systém), správa knihovních prvků, tvorba rozpisky materiálu, vytváření verzí a variant
3. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu, propojení s programem Pspice
4. Simulace v prostředí OrCAD PSpice, nastavení parametrů
5. Návrh desek v programu Orcad PCB Editor, editační příkazy, interaktivní nástroje
6. Pokročilé nastavení PCB Editor, automatické nástroje, propojení na autorouter
7. Vytváření výstupní dokumentace pomocí nástrojů systému Orcad PCB Editor
8. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu, editační možnosti, tvorba netlistu
9. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
10. Pads Layout, rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu, Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
11. PADS Router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru, příklady automatického routování, typy routovacích kol, nastavení routovacích možností autorouteru
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu, nepájivé masky, masky pro nanášení lepící pasty. Gerber data ve formátu 274X, možnosti zobrazení gerber dat.
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy, práce v prostředí BluePrint, CAM350, dotazy a odpovědi

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS s využitím databázových systémů pro správu knihovních prvků, pokročilých interaktivních a automatických nástrojů pro návrh DPS.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Referenční přiručky SW produktů. (EN)
NOVÁK, V.; BAČA, P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Brno: 2007. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pads Power PCB úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu,
Rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu.
Import a export změn z pads-logic, výstupy, slovník pro pcb.
Blaze router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru.
Normy pro návrh DPS, technologické okolí, požadavky pro výrobu DPS.
Návrh desek v program Orcad, technologické výstupy.
Editor schemat Pads Power Logic, zásady kreslení schématu, editační možnosti, tvorba netlistu.
Generování výstupů - tisk schematu, rozpisky a dalších hlášení, eco - anotace změn, ostatní povely, slovník pro logic.
Editor schemat Eagle, tvorba netlistu.
Editor PCB Eagle, technologické výstupy,
Práce s knihovnami - editace, používání
Orcad - úvod do problematiky, propojení se zabudovaným simulačním programem Pspice, tvorba netlistu.
Základy simulací v Pspice.

Cvičení na počítači

22 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Editor schemat Pads Power Logic, prostředí, zásady kreslení schématu, editační možnosti, tvorba netlistu
Generování výstupů - tisk schematu, rozpisky a dalších hlášení, eco - anotace změn, ostatní povely, slovník pro logic
Pads Power PCB úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu,
Rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu
Import a export změn z pads-logic, výstupy, slovník pro pcb
Blaze router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru
Normy pro návrh DPS, technologické okolí, požadavky pro výrobu DPS
Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat, propojení se zabudovaným simulačním programem Pspice, tvorba netlistu.
Základy simulací v Pspice
Návrh desek v program Orcad, editační příkazy, tisk, technologické výstupy
Editor schemat Eagle - základní kreslící příkazy, práce s obrazovkou, export schematu do editoru desek, tvorba netlistu
Editor PCB Eagle - příkazy pro tvorbu desek plošných spojů, technologické výstupy,
Práce s knihovnami - editace, používání

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor