Detail předmětu

Podnikový management

FEKT-LPMAAk. rok: 2016/2017

Základy managementu, management, cíle, funkce, prvky. Strategie, plánování. Pravomoc, odpovědnost, rozpětí. Podnikatelské subjekty. Organizační struktura. Stimulace, motivace. Metody a nástroje managamentu. Rozhodovací proces.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení procesu řízení firmy, zvládnutí analytických technik a metod.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní vystupování k přednášeným seminárním pracem, kotrola docházky.
Závěrečná zkouška.
Písemné zpracování a prezentace semestrálního projektu
Prezentace týmového projektu
Úspěšné zvládnutí znalostního testu

Osnovy výuky

Úvod k managementu
Vlastnosti podnikatele
Klasické školy managementu (Taylor,Ford,Fayol)
Klasické školy managementu, vývoj u nás, Masarykova akademie práce, Pražský kongres
Baťův systém řízení
Baťův systém řízení. Uspěšnost Fr.Janečka
Současný managament, cíle, podstata, funkce,prvky
Management dle cílů
Hospodářská soutěž
Strategie,plánování
Organizování subjekty podnikání - státní podniky,obchod.společnosti
Organizování subjekty podnikání - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
Organizování subjekty podnikání - společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Učební cíle

Seznámit posluchače se základy managementu, jeho pojmy, obsahem, strukturaliuací a metodami.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod k managementu
Vlastnosti podnikatele
Klasické školy managementu (Taylor,Ford,Fayol)
Klasické školy managementu, vývoj u nás, Masarykova akademie práce, Pražský kongres
Baťův systém řízení
Baťův systém řízení. Uspěšnost Fr.Janečka
Současný managament, cíle, podstata, funkce,prvky
Management dle cílů
Hospodářská soutěž
Strategie,plánování
Organizování subjekty podnikání - státní podniky,obchod.společnosti
Organizování subjekty podnikání - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost
Organizování subjekty podnikání - společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání seminárních prací
Role manažera
Ocenění vlastních limitů pro podnikání
Přednosti Taylorova přínosu, Fayolův přínos pro management
Řešení případové studie
Baťův systém řízení-strategie firmy
Baťův systém řízení - obchodní činnosti, sociální a vzdělávací činnosti
Řešení případové studie
Obchodní rejstřík -návrh na zápis společnosti
Efektivní delegování pravomoci
Týmová práce : Popis úspěšné firmy. Další doporučená témata na cvičení: - Evropská unie - Zapojení ČR do EU - Harmonizační úlohy při vstupu do EU - reengineering -tvorba procesní organizace