Detail předmětu

Optické sítě

FEKT-LOSEAk. rok: 2016/2017

Předmět se věnuje druhům optických vláken, výrobě optických vláken, konstrukci optických kabelů, spojování optických vláken a kabelů. Dále jsou řešeny teoretické problémy přenosu optickou sítí. Jsou diskutovány optické přístupové sítě, optické transportní sítě, globální sítě, multiplexování u optických přenosů, měření a dohled optických telekomunikačních sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- diskutovat výhody a nevýhody různých druhů optických vláken pro informační přenosy,
- bude umět spojovat svařováním optická vlákna,
- seznámí se s nasazením různých technologií do sítí,
- bude schopen navrhnout lokální a transportní optickou síť,
- získá znalosti s nasazováním vysokorychlostních technologií do optických sítí,
- získá znalosti z problematiky WDM – vlnových multiplexů,
- získá znalosti ze sítí: FTTx (vlákno do budovy, domů aj.),
- získá znalosti z měření na optických vláknech,
- získá orientaci z problematiky zkreslení – disperzí (chromatická CD, polarizační PMD),
- získá znalosti z dohledu optických sítí.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia. Student by měl mít znalosti s přenosem signálů po vedeních. Předpokládají se zkákladní znalosti v problematice přenosu binárních signálů a umět řešit problematiku zkreslení při přenosu. Dopručuje se absolvování předmětu Přenosová média, vyučovaného ve druhém ročníku bakalářského programu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Za laboratorní výuku až 30 bodů.
Za písemnou zkoušku až 70 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky optických sítí.
2. Druhy optických vláken - přenosové vlastnosti.
3. Teorie přenosu po optickém vlákně.
4. Výroba optických vláken a kabelů.
5. Spojování optických vláken.
6. Zdroje záření, modulace a detekce.
7. Optické telekomunikační systémy I.
8. Optické telekomunikační systémy II.
9. Optické telekomunikační systémy III.
10. Montáž optických tras.
11. Optické bezvláknové spoje.
12. Měřící metody optických komunikací.
13. Planární optické světlovody.

Učební cíle

Cílem předmětu je získání znalostí o principech a technických prostředcích optických sítí lokálních, metropolitních, sítí přístupových a transportních
(LAN, MAN, WAN) a globálních sítí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu. Laboratorní výuka je povinná, zameškaná výuka se nahradí po domluvě s vyučujícím.

Základní literatura

Filka, M.: Optické sítě. Elektronická skripta. VUT FEKT, Brno 2012
Filka, M.: Optické sítě - laboratorní úlohy. VUT FEKT, Bnro 2007
Filka, M.: Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku. CENTA, Brno 2009

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Optické sítě
Vlastnosti optických vláken
Optická vlákna pro vysokorychlostní komunikace
Výroba optických vláken a kabelů
Spojování optických vláken a kabelů
Zdroje záření a modulace
Detektory optického záření
Teorie přenosu po optickém vlákně
Optické linkové zakončení
Optické přístupové sítě
Optické transportní sítě
Optické globální sítě
Měření optických sítí

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní prvky optických sítí
Vlákna a přenosové charakteristiky
Vložný útlum optických spojů
Telekomunikační optické systémy - příklady
Návrh optické trasy
Simulace optické sítě
Pokládka a montáž optokabelů (Telecom, videopořad)

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příprava na práci v laboratoři, bezpečnost práce v optických komunikacích
Sváření vláken, měření sváru
Měření NA
Měření odrazu
Optické přenosy
Simulace optických přenosů