Detail předmětu

Semestrální práce 2

FEKT-LM2VAk. rok: 2016/2017

Obsahem předmětu je samostatná technická práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oboru EVM. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na tématu semestrálního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení klasifikovaného zápočtu:
Vypracování písemné zprávy a její úspěšná prezentace a obhajoba před odbornou komisí.

Osnovy výuky

Zpracování individuální magisterské technické práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Podle tématu projektu. (CS)
ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuálního technického projektu.