Detail předmětu

Semestrální práce 2

FEKT-LM2EAk. rok: 2016/2017

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru ML-EST. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva. Předmět je započten po obhájení práce před hodnoticí komisí. Po úspěšné obhajobě projekt pokračuje jako závěrečná bakalářská práce (LMSE).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen (1) samostatně realizovat technický projekt, (2) vytvořit k projektu technickou zprávu, (3) projekt obhájit.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatný projekt a obhajuje jej. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.

Osnovy výuky

Zpracování individuální magisterské technické práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Základní literatura

Podle tématu projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatná práce studenta při zpracování individuálního technického projektu.