Detail předmětu

Španělština pro mírně pokročilé

FEKT-LJS2Ak. rok: 2016/2017

Kurs navazuje na XJS1,studenti si v něm rozšiřují komunikativní schopnosti,slovní zásobu a znalost gramatiky,studenti provádějí nácvik poslechu s využitím náročnějších originálních španělských audio i video materiálů. V LS jsou studenti seznámeni se základy technické španělštiny a procvičují dané znalosti na originálních krátkých odborných textech.Kurs je dvousemestrální.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Rozšíření jazykových dovedností i gramatiky ve španělštině na úroveň mírně pokročilou.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti z kursu pro začátečníky JS1, tj. L 1-9 z Fiesta1

Doporučená nebo povinná literatura

Králová + kol. Fiesta 1, Fraus

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení


Dva zápočtové semestrální testy (za zimní a za letní semestr) tvoří 40% celkového hodnocení, každý ověřující zvládnutí slovní zásoby, gramatiky a vyjadřování ve španělském jazyce, každý za maximálně 20 a minimálně 10 bodů.

Závěrečná zkouška o dvou částech tvoří 60% celkového hodnocení dvousemestrálního kursu:
Závěrečná zkouška:
- čtení s úkoly - četba odborného textu se slovníkem, ( maximálně 30, minimálně 15 bodů) ověřuje schopnost práce s obecně technickým textem, a schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v daném textu
- poslech s úkoly - ověřuje schopnost porozumět mluvené španělštině, schopnost analyzovat, syntetizovat, parafrázovat, organizovat a reprodukovat informace obsažené v mluveném projevu ( maximálně 30, minimálně 15 bodů)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zimní semestr
1.Úvod,program kursu
2.Opakování učiva z XJS1
3.Plány,vyjadřování budoucího času
4.Datum,řadové číslovky, udávání času
5.Podmínková souvětí I.,desetinná čísla,zlomky
6.Souminulý čas
7.Gerundium, záporná zájmena
8.Předminulý čas
9.Souslednost časů, nepřímá řeč
10.Opisné vazby
11.Podmiňovací způsob
12.Opakování
13.Semestrální test

Letní semestr
1.Opakování ZS
2.Člen u zeměp.jmen,tázací a vztažná zájmena
3.Trpný rod
4.Opisné vazby,technický text 1
5.Subjuntiv I.
6.Subjuntiv II.,technický text 2
7.Vazba ir+gerundium
8.Minulý čas dok.I.
9.Minulý čas dok.II.,technický text 3
10. Infinitivní vazby
11.-12.Opakování
13. Semestrální test

Cíl

Studenti rozvinou své jazykové dovednosti získané v kursu XJS1 na vyšší úroveń.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EST , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EVM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-TIT , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-BEI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EEN , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-KAM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

  obor ML1-SVE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný
  obor ML1-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-ML magisterský navazující

  obor ML-TIT , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor