Detail předmětu

Digitální televizní a rozhlasové systémy

FEKT-LDTVAk. rok: 2016/2017

Studenti se seznámí se základy vzorkování, kvantování a kódování obrazu a zvuku, dále s jejich komprimací a tvorbou multiplexu transportního toku digitální televize a rozhlasu. Kurs pokračuje vysvětlením principu přenosu v jednotlivých přenosových kanálech, a to v satelitním, kabelovém a zemském digitálním televizním a rozhlasovém vysílání. Důraz je kladen na vysvětlení principu zdrojového kódování, kanálového kódování a modulace obrazových, zvukových a multimediálních signálů. Studenti získají znalosti o metodách měření v jednotlivých standardech pro digitální televizní a rozhlasové vysílání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit princip vzorkování, kvantování a kódování obrazových a zvukových signálů
- vysvětlit princip zdrojového a kanálového kódování a modulace digitální televize a rozhlasu
- popsat tvorbu přenosového multiplexu obrazu a zvuku digitální televize a rozhlasu
- porovnat jednotlivé standardy pro satelitní, kabelový a zemský přenos digitální televize a rozhlasu
- charakterizovat jednotlivé přenosové kanály pro satelitní, kabelový a zemský přenos digitální televize a rozhlasu
- analyzovat přenosové parametry, chyby přenosu a kvalitu služeb digitální televize a rozhlasu
- změřit parametry signálu satelitní, kabelové a zemské digitální televize a rozhlasu

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen vysvětlit základní principy digitálního zpracování signálů a datové komunikace. Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru mohou studenti získat celkem 30 bodů za aktivní práci v laboratorních cvičeních. Domácí úkoly jsou hodnoceny maximálně 20 body. Závěrečná zkouška je hodnocena maximálně 50 body.

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Základy přenosu digitální televize a rozhlasu podle standardů DVB a DAB/DMB.
2. Digitalizace obrazových a zvukových signálů a aplikace LDTV, SDTV, HDTV.
3. Metody komprese a zdrojového kódování obrazu a zvuku MPEG.
4. Zabezpečení signálu digitální televize proti chybám při přenosu - FEC zabezpečení.
5. Digitální modulace pro oblast DVB (M-PSK, M-QAM, multiplex OFDM).
6. Standardy pro digitální televizní vysílání - DVB-S/S2, DVB-C/C2, DVB-T/T2.
7. Digitální zemské a satelitní vysílání pro mobilní telefony - DVB-H/SH.
8. Digitální rozhlasové vysílání a přenos zpráv a multimédií - DAB, DAB+, DMB.
9. Televizní přijímače (set-top boxy) s digitálním zpracováním pro příjem DVB-T/T2.
10. Televizní vysílače pro DVB-T/T2, vysílací sítě SFN a programové multiplexy.
11. Vliv vlastností přenosových kanálů na kvalitu signálu a služeb digitální televize.
12. Datové služby DVB - elektronický průvodce, interaktivita, MHP, DVB-IPDC, IPTV.

Laboratorní cvičení:
1. Digitalizace obrazu a komprese MPEG-2 a MPEG-4 AVC.
2. Vliv zabezpečení signálu FEC při přenosu na kvalitu obrazu.
3. Měření kvality signálu při terestrickém příjmu DVB-T.
4. Měření parametrů přijímače a set-top boxu DVB-T.
5. Měřící analyzátor transportního toku MPEG-2 TS.
6. Konvertor paketů DVB-S na DVB-C a měření signálu digitální kabelové televize.
7. Měření signálu při satelitním příjmu DVB-S/S2 z družice Astra (včetně HDTV).
8. Měření chyb v transportním toku a kvalita obrazu při terestrickém příjmu DVB-T

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a technickými prostředky pro přenos digitálního obrazu, zvuku a multimédií v satelitních, kabelových a zemských televizních a rozhlasových vysílacích sítích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

FISCHER, W. Digital Video and Audio Broadcasting Technology. A practical Engineering Guide (Third Edition). Springer, 2010. ISBN 978-3642116117. (EN)
REIMERS, U. DVB. The Family of International Standards for Digital Video Broadcasting (Second Edition). Springer, 2005. ISBN 978-3540435457. (EN)
LEGÍŇ, M. Televizní technika DVB-T. BEN – technická literatura, Praha, 2006. ISBN 978-8073002046. (CS)

Doporučená literatura

HOEG, W., LAUTERBACH, T. Digital Audio Broadcasting. Principles and Applications of DAB, DAB+ and DMB (Third Edition). Willey, 2009. ISBN 978-0470510377. (EN)
BEDNÁŘ, J., GREGORA, P. Příjem DVB-T. BEN – technická literatura, Praha, 2007. ISBN 978-8073002213. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-EST , 2. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy přenosu digitální televize a rozhlasu podle standardů DVB a DAB/DMB.
2. Digitalizace obrazových a zvukových signálů a aplikace LDTV, SDTV, HDTV.
3. Metody komprese a zdrojového kódování obrazu a zvuku MPEG.
4. Zabezpečení signálu digitální televize proti chybám při přenosu - FEC zabezpečení.
5. Digitální modulace pro oblast DVB (M-PSK, M-QAM, multiplex OFDM).
6. Standardy pro digitální televizní vysílání - DVB-S/S2, DVB-C/C2, DVB-T/T2.
7. Digitální zemské a satelitní vysílání pro mobilní telefony - DVB-H/SH.
8. Digitální rozhlasové vysílání a přenos zpráv a multimédií - DAB, DAB+, DMB.
9. Televizní přijímače (set-top boxy) s digitálním zpracováním pro příjem DVB-T/T2.
10. Televizní vysílače pro DVB-T/T2, vysílací sítě SFN a programové multiplexy.
11. Vliv vlastností přenosových kanálů na kvalitu signálu a služeb digitální televize.
12. Datové služby DVB - elektronický průvodce, interaktivita, MHP, DVB-IPDC, IPTV.

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Digitalizace obrazu a komprese MPEG-2 a MPEG-4 AVC.
2. Vliv zabezpečení signálu FEC při přenosu na kvalitu obrazu.
3. Měření kvality signálu při terestrickém příjmu DVB-T.
4. Měření parametrů přijímače a set-top boxu DVB-T.
5. Měřící analyzátor transportního toku MPEG-2 TS.
6. Konvertor paketů DVB-S na DVB-C a měření signálu digitální kabelové televize.
7. Měření signálu při satelitním příjmu DVB-S/S2 z družice Astra (včetně HDTV).
8. Měření chyb v transportním toku a kvalita obrazu při terestrickém příjmu DVB-T