Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-KBCTAk. rok: 2016/2017

Bakalářskou prací student prokazuje schopnost samostatné technické práce v absolvovaném oboru studia. Téma práce si student vybírá z nabídky oboru teleinformatika již v zimním semestru daného akademického roku a je definitivně specifikováno na začátku posledního semestru bakalářského studia.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje technické téma na závěr svého bakalářského studia jako samostatný odborný projekt.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semestrálního projektu

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Učební cíle

Cílem je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Individuální dle tématu projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BK bakalářský

    obor BK-TLI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program IBEP-TZ bakalářský

    obor TZ-IBP , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu dle individuálního zadání.