Detail předmětu

Výroba a distribuce elektrické energie

FEKT-HVDEAk. rok: 2016/2017

Základní principy výroby elektrické energie. Principy a technologie jednotlivých druhů výroben elektrické energie. Členění elektrizační soustavy. Problémy distribuce elektrické energie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní poznatky o výrobě a distribuci elektrické energie.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Osnovy výuky

1. Zdroje energie, výroba elektrické energie, základní názvosloví a pojmy.
2. Tepelné elektrárny.
3. Jaderné elektrárny.
4. Obnovitelné zdroje energie.
5. Ekologické aspekty výroby elektrické energie.
6. Členění elektrizační soustavy.
7. Problémy distribuce elektrické energie.

Učební cíle

Seznámit studenty se základními problémy výroby a distribuce elektrické energie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Saadat, H. Power system analysis, McGraw-Hill, 1999 (EN)
Blažek, V., Skala, P. Electrical Power Distribution, 2006. (EN)
Matoušek, A. Výroba elektrické energie, 2007, VUT v Brně (CS)
Toman, P. a kol. Provoz distribučních soustav, 2011, ČVUT v Praze (CS)
Tlustý, J. a kol. Návrh a rozvoj elektroenergetických sítí, 2011, ČVUT v Praze (CS)
Doležal, J. a kol. Jaderné a klasické elektrárny, 2011, ČVUT v Praze (CS)
Mastný, P. a kol. Obnovitelné zdroje elektrické energie, 2011, ČVUT v Praze (CS)
Tlustý, J. a kol. Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav, 2011, ČVUT v Praze (CS)
Ibler, Z. a kol. Technický průvodce energetika, 2002, BEN - Technická literatura (CS)
Mertlová, J. a kol. Electric power engineering and ecology 1+2, 2011, BEN - Technická literatura (EN)
Sörensen, B., Renewable Energy, Elsevier Ltd., fourth edition 2011, ISBN: 978-0-12-375025-9 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor