Detail předmětu

Praktická angličtina 2

FEKT-HPA2Ak. rok: 2016/2017

Kurz angličtiny zaměřený na rozvoj všech jazykových kompetencí na úrovni B2 SERR. Vychází z materiálů a požadavků mezinárodních zkoušek z anglického jazyka. Kurz navazuje na kurz Praktická angličtina 1 (HPA1).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student užívá anglický jazyk jako samostatný uživatel na úrovni B2 SERR.
Je schopen vyjmenovat sportovní disciplíny a diskutovat o nich v širších společenských souvislostech
diskutuje o problémech turistického průmyslu a jeho vlivu na daný region
vyjádří své názory na sdělovací prostředky, zvláště internet a elektronická média a jejich roli ve společnosti
vyjmenuje různé problémy spojené s ochranou životního prostředí a vysvětlí souvislosti
popíše v základních rysech rozvoj vědy a techniky a jeho vliv na životní styl
zhodnotí souvislosti mezi společenskými problémy a zločinem
aplikuje znalosti formálního stylu v písemných projevech
užívá gramatické struktury podle požadavků dané úrovně znalostí a osnovy předmětu

Prerekvizity

Znalost anglického jazyka na úrovni B1 - B2 SERR.
Student úspěšně absolvoval kurz Praktická angličtina 1 (HPA1).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování a způsoby výuky jsou v souladu s článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Praktická cvičení rozvíjející komunikační dovednosti v ústní i písemné formě.

Způsob a kritéria hodnocení

75% aktivní účast, průběžné plnění úkolů.
Semestrální test (max. 40b., min. 24b., jeden řádný termín, jeden opravný termín).
Zkouška: poslech (max.30b., min. 15b.), práce s textem (max. 30b., min. 15b.).

Osnovy výuky


Sport a volný čas, dovolená, turistický průmysl.
Formální korespondence.
Internet a další média.
Nepřímá řeč, tvoření slov.
Ochrana životního prostředí.
Jazyk emailů. Vztažné věty.
Vývoj vědy a techniky.
Vyjádření přání a lítosti. Hodnocení a recenze.
Způsoby komunikace.
Formální korespondence. Podmiňovací způsob.
Společnost, peníze, zločin.
Vyjádření možnosti a pravděpodobnosti. Souvětí.
Opakování, cvičení.

Učební cíle

Kurz poskytuje studentům rozvoj jazykových kompetencí nezbytných pro plynulé a samostatné užívání obecného anglického jazyka na úrovni B2 SERR v běžných pracovních a společenských situacích jako předpoklad k dalšímu studiu angličtiny v elektrotechnice, informatice a jiných technických oborech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Doporučená literatura

Murphy, R. (2004) English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.
Hewing, M. (2005) Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor