Detail předmětu

Cizí jazyk 2 (němčina)

FEKT-HNE2Ak. rok: 2016/2017

Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole.
Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu.Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace.Umět informovat o svých zkušenostech.Umět zdůvodnit a vysvětlit.Umět informovat o svých plánech a úmyslech.Umět podat informaci a získat informaci.Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace)

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují jazyková cvičení a domácí přípravu. Studenti musejí aktivně participovat na hodinách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se skládá z písemného testu z lekcí 7-12 z učebnice: Funk,Kuhn,Demme: studio d A2 (lekce7-12)/němčina pro jazykové a střední školy - Fraus
Zkouška se skládá 1. z poslechového testu s úkoly na porozumění
2. z práce s originálním textem s úloly na porozumění


Osnovy výuky

Město vs.venkov/Préteritum způsob. sloves, časové předložky. Kultura/Préteritum sloves a jeho použití,neurčit zájmena. Práce a povolání,životopis/Věty s WENN, Futur s WERDEN, Nepřímá řeč
Svátky a oslavy. Produkty a identita/Trpný rod a vazba s MAN. Odborné texty: O matematice, čísla, zlomky, přirozená čísla.Diagramy(komentovat) Základní pojmy elektrotechniky.

Učební cíle

Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu.
Pozn.:Kurz je dvousemestrální

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Prerekvizity a korekvizity

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor