Detail předmětu

Architektura sítí

FEKT-HARSAk. rok: 2016/2017

Telekomunikační sítě, konvergence sítí a integrace služeb. Referenční model datových sítí OSI. Datové sítě, typy a způsoby přenosu dat. Topologie sítí, přenosová média. Propojování sítí - rozbočovače, přepínače, směrovače. Směrování v sítích. Síťové technologie - Ethernet, Token Ring, FDDI, DQDB. Virtuální sítě. Protokolová sada TCP/IP. Internet, elektronická pošta, vzdálený přístup, přenos souborů, služba www - HTTP protokol, HTML. Bezpečnost v datových sítích. Správa datových sítí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti z oblasti principů činnosti datových sítí, protokolových sad, vlastností různých typů sítí LAN, MAN a WAN, o Internetu a jeho službách

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

- 2 testy v rámci laboratorních cvičení - celkově max. 20 bodů
- závěrečná písemná zkouška - max. 80 bodů

Osnovy výuky

- Telekomunikační sítě - klasifikace sítí, okruhově spojované a paketově přepínané sítě, konvergence síťových technologií, integrace služeb.
- Telekomunikační služby - dělení služeb, požadavky, popis služeb. Konvergence sítí a integrace služeb - důvody, podmínky, techniky přenosu dat.
- Referenční model ISO/OSI - vrstvy, jejich funkce. Spojově orientované a nespojově orientované služby, spolehlivé a nespolehlivé služby.
- Kabelážní systémy. Kanálové kódování dat. Techniky sdílení společné přenosové kapacity, přístupové metody.
- Datové sítě - charakteristika, sítě LAN - typy, vlastnosti, topologie, prvky sítě. Výpočetní architektury v datových sítích: terminál-server, klient-server, peer-to-peer. Síťové aplikace.
- Propojovací prky sítí - opakovače, rozbočovače, mosty, přepínače, směrovače, brány. Směrovací mechanismy v sítích LAN a WAN.
- Sítě Ethernet - 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s, 10Gb/s, 40/100 Gb/s - popis, standardy, přístupová metoda, síťové karty, formáty rámců.
- Virtuální sítě LAN (VLAN) - typy, správa. Další síťové technologie - Token Ring, FDDI, DQDB.
- Bezdrátové sítě LAN - architektury, rodina standardů IEEE 802.11 - přístupové metody, struktura rámce, fyzická vrstva různých standardů, komunikační procedury, bezpečnost,
- Vrstvový model TCP/IP - popis, adresování, protokoly ARP, BOOTP, DHCP
- Směrování - protokoly IP, ICMP, RIP, OSPF, jmenný systém - DNS. Transportní protokoly - TCP, UDP.
- Aplikační protokoly - služba www - HTTP, elektronická pošta - SMTP, přenos souborů - FTP, vzdálený přístup - SSH.
- Správa sítě - model agent-manažer, struktura vlastností síťových prvků MSI, databáze MIB, protokol SMNP, aplikace pro správu

Učební cíle

Cílem je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti datových sítí, prostředcích komunikace, správy sítí, Internetu a služeb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

NOVOTNÝ, V. Architektura sítí. FEKT VUT v Brně, 2011
PUŽMANOVÁ, R. Moderní komunikační sítě od A do Z. Computer Press, ISBN 80-251-1278-0, ČR, 2006
CISCO: Internetworking Technologies Handbook. Cisco Press, ISBN 1-58705-001-3, USA, 2001
MARCHESE, M. QoS over heterogenous network. John Wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-01752-4, UK, 2007

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 3. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Telekomunikační sítě - klasifikace sítí, okruhově spojované a paketově přepínané sítě, konvergence síťových technologií, integrace služeb.
- Telekomunikační služby - dělení služeb, požadavky, popis služeb. Konvergence sítí a integrace služeb - důvody, podmínky, techniky přenosu dat.
- Referenční model ISO/OSI - vrstvy, jejich funkce. Spojově orientované a nespojově orientované služby, spolehlivé a nespolehlivé služby.
- Kabelážní systémy. Kanálové kódování dat. Techniky sdílení společné přenosové kapacity, přístupové metody.
- Datové sítě - charakteristika, sítě LAN - typy, vlastnosti, topologie, prvky sítě. Výpočetní architektury v datových sítích: terminál-server, klient-server, peer-to-peer. Síťové aplikace.
- Propojovací prky sítí - opakovače, rozbočovače, mosty, přepínače, směrovače, brány. Směrovací mechanismy v sítích LAN a WAN.
- Sítě Ethernet - 10 Mb/s, 100 Mb/s, 1000 Mb/s, 10Gb/s, 40/100 Gb/s - popis, standardy, přístupová metoda, síťové karty, formáty rámců.
- Virtuální sítě LAN (VLAN) - typy, správa. Další síťové technologie - Token Ring, FDDI, DQDB.
- Bezdrátové sítě LAN - architektury, rodina standardů IEEE 802.11 - přístupové metody, struktura rámce, fyzická vrstva různých standardů, komunikační procedury, bezpečnost,
- Vrstvový model TCP/IP - popis, adresování, protokoly ARP, BOOTP, DHCP
- Směrování - protokoly IP, ICMP, RIP, OSPF, jmenný systém - DNS. Transportní protokoly - TCP, UDP.
- Aplikační protokoly - služba www - HTTP, elektronická pošta - SMTP, přenos souborů - FTP, vzdálený přístup - SSH.
- Správa sítě - model agent-manažer, struktura vlastností síťových prvků MSI, databáze MIB, protokol SMNP, aplikace pro správu

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Lab. cv. 1-6 Práce na experimentální síti s OS Novell NetWare - instalace sítě/serverů NetWare, činnnost a služby; eDirectory - struktura, objekty a jejich typy, jejich vlastnosti, hodnoty vlastností, přístupová práva k objektům jako celku a k jejich vlastnostem, dědičnost, IRF;souborové systémy na serverech NetWare, přístupová práva k souborům a adresářům, adresářové a souborové atributy - funkce, typy, nastavení atributů; techniky síťového tisku, login skripty - význam, typy, příkazy.
Lab.cv. 7-11 Sítě s uzly s OS unixového typu - vývoj, architektura operačního systému, struktura jádra, souborový systém unixu - organizace, typy souborů, procesy - typy, stavy, démony, spouštění, řízení, instalace operačního systému.
Lab. cv. 12-13 Analýza protokolů v počítačových sítích TCP/IP.