Detail předmětu

Kulturní studia 2

FEKT-HAC2Ak. rok: 2016/2017

Kulturní studia jsou nedílnou a významnou součástí studia jazyka. Studentům poskytují nezbytné a důležité kulturní pozadí, jakož i reálie a zvyky jednotlivých zemí. Tento kurz se zabývá kulturním, politickým, jazykovým a geografickým pozadím Spojeného království, anglofonních severoamerických zemí - USA a Kanady a vybraných zemí EU a Britského společenství národů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Pochopení kulturních rozdílů a zvyklostí různých anglicky mluvících a evropských zemí.
Schopnost orientovat se v kulturním a profesním prostoru dnešní civilizace euroamerické.
Schopnost používat angličtinu v široké škále každodenních situací.
Znalost různých technikami psaní, včetně schopnosti psát esej.
Schopnost porozumět přirozené mluvené angličtiny.
Schopnost ústně English prezentace před mnoha lidí.
Schopnost klást různé ústní moderátorů souvisejících otázek v angličtině na různých prezentacích.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a mírně pokročilá znalost angličtiny.
Studenti, kteří se chtějí kurzu zkoušku a získat jejich úvěry jsou povinni absolvovat minimálně 75% na cvičeních / přednáškách.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výukové metody zahrnují přednášky, semináře, audiovizuální prezentace, každodenní konverzace a studentských prezentací. Každý student je povinen podat ústní prezentace před svými vrstevníky v průběhu.

Způsob a kritéria hodnocení

40% semestrální test:

Semestrální test založený na látce probírané v průběhu výuky (viz. "osnova").
Maximum získaných bodů je 40, minimum je 20

60% zkouška:

Zkouška je písemná a ústní:

- Písemná zkouška je esej na základě zvoleného tématu po konzultaci s vyučujícím, které musí být předány ve zkouškovém období kurzu.

- Ústní část má formu prezentace ve třídě.

Maximálni počet bodů u zkoušky je 60 bodů (30 za písemnou část a 30 za ústní část). Student přitom musí získat minimálně 50% z každé části.

Osnovy výuky

I. Úvod.
II. Politické dějiny světa (zaměření na kulturu euroamerické)
III. Kulturní, jazyková a politické rozdíly.
IV. Kulturní studia (Spojené státy)
V. Kulturní studia (Kanada)
VI. Kulturní studia (Karibská oblast)
VII. Kuchyně a stravovací návyky
VIII.Německo / Central Europe
IX. Benelux / Skandinávie
X. Vzdělávacího systému. Rozdíly mezi Severní Amerikou a Evropou. Požadavky pro přijetí na univerzitu.
XI. Mezinárodní sportovní
XII. Zábava / Humor
XIII. Zkouška písemná

Učební cíle

Cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům s kulturním pozadím anglicky mluvících zemích, a tím zlepšit jejich komunikační schopnosti a dovednosti v kritických situacích.
Rozvoj znalostí a dovedností souvisejících s laickou i profesionální používání angličtiny.
Abilility komunikovat v oblastech zájmu týkajících se dnešní civilizace euroamerické.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

R.MacNeil, W. Cran: Do You Speak American? Nan A. Talese, 2005
Wellman, Guy: The Heinemann English Wordbuilder, Praha: SPN, 1991
David Else: British Language and Culture, Lonely Planet Publications, 2007
Peter Oettli: New Zealand: A Survival Guide to Customs and Etiquette, Marshall Cavendish Corporation, 2009
Dr David Gowland, Dr Richard Dunphy, Dr C Lythe: The European Mosaic: Contemporary Politics, Economics and Culture, Longman, 2006
Allan Metcalfe, OK, Oxford University Press, 2011

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AJEI-H bakalářský

    obor H-AEI , 2. ročník, letní semestr, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor