Detail předmětu

Založení a řízení podniku

FEKT-MZRPAk. rok: 2015/2016

Cílem předmětu, je dát studentům dostatek znalostí k tomu, aby si dokázali založit svoji vlastní firmu a tuto firmu dále řídit. Předmět pojednává o problematice podnikatelství v celém procesu tzv. životnostní křivky firmy, tj. od založení firmy, růstu firmy, zralosti firmy až po případnou likvidaci firmy. Semestrální projekt, který uzavírá semestr, je projektem na založení vlastní firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní teorie uplatňované v celém podnikatelském procesu. Osvojí si základní dovednosti potřebné pro založení vlastní firmy. Budou schopni aktivně řídit svoji firmu s minimalizací podnikatelského rizika.

Prerekvizity

Je požadováno kreativní myšlení pro založení vlastního podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer Press Brno, 2005, 252 s. ISBN 80-251-0592-X
KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení podniků. Studijní text pro obor Podnikové finance a obchod. Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, 2003, 128 s. ISBN 80-214-2513-X

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1.Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2.Úspěšné zpracování semestrální práce a prezentace ve stanoveném termínu - max. 100 bodů.
3.Celkový počet bodů pro udělení zápočtu musí být vyšší než 150 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní náplň přednášek se vztahuje k následujícím oblastem:
- Úvod do podnikatelství.
- Sebehodnocení a rozhodnutí stát se podnikatelem.
- Základní kameny úspěšného podnikatelství.
- Vznik nového podniku.
- Franchising.
- Podnikatelský plán.
- Řízení úvodních fází nového podniku.
- Řízení zdrojů nového podniku.
- Varovné signály bankrotu.
- Mezinárodní aspekty podnikání.
- Moderní trendy podnikání

Cíl

Cílem předmětu, je dát studentům dostatek znalostí k tomu, aby si dokázali založit svoji vlastní firmu a tuto firmu dále řídit. Předmět pojednává o problematice podnikatelství v celém procesu tzv. životnostní křivky firmy, tj. od založení firmy, růstu firmy, zralosti firmy až po případnou likvidaci firmy. Semestrální projekt, který uzavírá semestr, je projektem na založení vlastní firmy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičeních může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, obvykle vypracování dílčího úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-KAM , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný mimooborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor