Detail předmětu

Vzájemný převod A/D signálů

FEKT-MADPAk. rok: 2015/2016

Předzpracování analogového signálu, paralelní převodníky se spínanými odporovými sítěmi a se spínanými proudovými zdroji, paralelní a sériové převodníky D/A, nepřímé převodníky D/A, převodníky s cyklickou záměnou odporů, komparační převodníky A/D, kompenzační převodníky A/D, integrační převodníky A/D, převodníky A/D s automatickou korekcí převodní charakteristiky, převodníky U/f a f/U, převodníky D/f, číslicové měření časových intervalů, fáze, kmitočtu.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu bude schopen:
- orientovat se ve výběru analogových obvodů pro přesné předzpracování signálů jako jsou elektronicky přepínatelné zesilovače, analogové multiplexery či demultiplexery
- bude seznámen s filtračními obvody určenými pro spolupráci s A/D a D/A převodníky
- bude umět navrhnout a aplikovat vzorkovače s pamětí
- bude rozumět parametrům A/D převodníků a bude schopen navrhnout řešení různých typů A/D převodníků
- bude rozumět parametrům D/A převodníků a bude je schopen navrhnout či analyzovat
- seznámi se s řešením i jiných typů převodníků jako např. převodníky U/F či D/F

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti analogových a digitálních obvodů.

Doporučená nebo povinná literatura

TIEZE U., SCHENK CH.: Electronic Circuits. Design and Applications. Springer, Heidelberg 1996
SHEIGOLD D.H. ed.: Analog Digital Conversion Hadbook. Prentice Hall, London 1998
ANALOG DEVICES: Data Converter - Reference Manual. Norwood 2000
Háze, J. a kol..: Teorie vzájemného převodu analogových a číslicových signálů. Učební text, Brno 2010. (CS)
Vrba, K., Kubánek, D.: A/D a D/A převodníky pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

V laboratorních cvičeních může student získat až 20 bodů. Vlastní zkouška je písemná a student za ni může získat až 80 bodů. Zkouška je zaměřena na orientaci v návrhu jednodušších řešení obvodů pro A/D a D/A převodníky a na schopnost analyzovat složitější integrované struktury A/D či D/A převodníků.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Zesilovače s elektronicky přepínatelným zesílením
2. Přesné analogové multiplexery a demultiplexery
3. Filtrační obvody pro A/D a D/A převodníky
4. Vzorkovače s pamětí: parametry a obvodová řešení
5. D/A převodníky:
5.1 Parametry D/A převodníků
5.2 Obvodová řešení D/A převodníků
6. A/D převodníky
6.1 Parametry A/D převodníků
6.2 Obvodová řešení A/D převodníků
7. Převodníky U/F a D/F

Cíl

Seznámit se základními principy analogově digitálních a digitálně analogových převodníků, obeznámit se s vlastnostmi integrovaných převodníků a s možnostmi jejich aplikací. Orientovat se v obvodech pro předzpracování signálu jako např. přesné přepínatelné zesilovače, antialiasingové filtry, vzorkovače s pamětí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná. Řádně omluvená zmeškaná laboratorní či počítačová cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit v jiném termínu, obvykle v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program AUDIO-P magisterský navazující

  obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-EST , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor