Detail předmětu

Matematický seminář

FEKT-BMASAk. rok: 2015/2016

Rovnice, nerovnice, vektory, elementární funkce, derivace, integrály, posloupnosti, řady.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti by po absolvování předmětu měli být schopni:
- upravovat a zjednodušovat výrazy;
- řešit základní rovnice a nerovnice;
- nalézt definiční obor a obor hodnot funkce;
- derivovat a integrovat podle základních vzorců.

Prerekvizity

Studenti by měli mít alespoň orientační znalosti práce s výrazy a elementárními funkcemi v rozsahu standardních požadavků k maturitě z matematiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány v článku 7 Studijního a zkušebního řádu.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro zápočet je nutné získat aspoň 50% hodnocení ze dvou kontrolních písemek během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní matematické pojmy.
2. Vektorová algebra a analytická geometrie.
3. Soustavy rovnic.
4. Úpravy algebraických výrazů a rovnice.
5. Řešení nerovnic.
6. Elementární funkce.
7. Derivace.
8. Integrály.
9. Posloupnosti a řady.

Cíl

Cílem předmětu je doplnit středoškolské znalosti matematiky potřebné k dalšímu studiu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program IBEP-T bakalářský

  obor T-IBP , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Elektronické učební texty

Kolářová: Matematický seminář (cs)