Detail předmětu

Finanční služby

FEKT-BFSLAk. rok: 2012/2013

Kurz seznamuje s nejpoužívanějšími instrumenty v oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, a to se zaměřením jak na individuální, tak korporátní klientelu. Dále také budou krátce zmíněny další finanční instituce v rámci ČR a jejich hlavní funkce, např. factoringové a leasingové společnosti, podílové a penzijní fondy, stavební spořitelny. Studenti tak získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Orientace v oblasti obvyklých bankovních a pojišťovacích produktů.
Znalost struktury podílových fondů.
Znalost základních charakteristik penzijních fondů, stavebních spořitelen, factoringu a nebankovních úvěrových společností.

Prerekvizity

Zájem o předmět.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet. Písemný test.

Osnovy výuky

1.Bankovní systém ČR, rozdělení bankovních obchodů
2.Úvěrové produkty bank
3.Investiční produkty bank
4.Směnka, dluhopis, akcie
5.Factoring
6.Pojišťovnictví – základní pojmy, pojistné produkty
7.Podílové fondy
8.Stavební spořitelny, penzijní fondy
9.Nebankovní úvěrové instituce, splátkové společnosti

Učební cíle

Studenti získají základní dovednosti v oblasti rozhodování při výběru zdrojů financování nebo naopak při investování dočasně volných prostředků. Také se zorientují v systému pojistných produktů tak, aby byli schopni vhodně předcházet rizikům.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence v rozsahu 75%.

Základní literatura

Polidar,V.:Management bank a bankovních obchodů,Grada Publishing,Praha,2005
Kolektiv autorů:Pojišťovnictví - Teorie a praxe,Ekopress,Praha,2006
Kalabis Z. Bankovní služby v praxi, Computer Press,Brno,2005

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZRZT-J bakalářský

  obor J-ZRT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-B bakalářský

  obor B-AMT , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-EST , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-MET , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný
  obor B-TLI , 3. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Bankovní systém ČR, rozdělení bankovních obchodů
2.Úvěrové produkty bank
3.Investiční produkty bank
4.Směnka, dluhopis, akcie
5.Factoring
6.Pojišťovnictví – základní pojmy, pojistné produkty
7.Podílové fondy
8.Stavební spořitelny, penzijní fondy
9.Nebankovní úvěrové instituce, splátkové společnosti