Detail předmětu

Strojírenské materiály a tepelné zpracování

FSI-HMTAk. rok: 2011/2012

Předmět Strojírenské materiály a tepelné zpracování má studenty seznámit s konstrukčními a nástrojovými kovovými a nekovovými materiály, které se používají v současné době ve strojírenství. Výuka je zaměřena na souvislosti mezi chemickým složením, vlastnostmi, strukturou materiálu a jejich použitím.
Předmět obsahuje následující kapitoly :
- vliv metalurgie na vlastnosti a strukturu ocelí a litin
- fázové přeměny při tepelném zpracování
- konstrukční oceli,
- svařitelnost ocelí,
- mechanické vlastnosti ocelí
- oceli a litiny na odlitky
- nástrojové materiály.

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu by mělo studentům umožnit výběr materiálů a jejich zpracování pro praxi.

Prerekvizity

Předmět navazuje na získané vědomosti z Nauky o materiálu I a II a tyto doplňuje o inženýrské aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

ASHBY, F.M., JONES, D.F. Engineering Materials I,II. Pergamon press, Ltd.,Editors (EN)
DORAZIL, Eduard a Jan HRSTKA. Strojírenské materiály a povrchové úpravy. 2. vyd. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1988, 330 s. (CS)
FREMUNT, P., KREJČÍK, J., PODRÁBSKÝ, T. Nástrojové oceli, Dům techniky Brno, Brno, 1994.
PLUHAŘ, J. KORRITA, J. Strojírenské materiály.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je 100% a aktivní účast ve cvičení a vypracování protokolů z probíraných témat. V případě omluvené neúčasti vypracování náhradního protokolu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části posuchač zpracuje čtyři hlavní témata přednesených během semestru. V ústní části zodpoví doplňující dotazy, resp. další otázky.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se mají v uvedeném předmětu orientovat při výběru a použití konstrukčních materiálů za účelem dosažení užitných vlastností. Předmět navazuje na získané vědomosti z předmětů : Úvod do materiálových věd a inženýrství, Struktura a vlastnosti materiálů
a tyto doplňuje o inženýrské aplikace

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zameškaná výuka v rámci cvičení bude nahrazena po dohodě s příslušným vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-STG , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Oceli pro běžné použití
2. Nízkolegované konstrukční oceli
3. Korozivdorné a žáruvzdorné oceli
4. Svařitelné oceli
5. Svařitelné oceli s vyšší mezí kluzu a vysokopevné
6. Nástrojové oceli - rozdělení dle chemického složení a použití
7. Nástrojové oceli na řezné nástroje
8. Nástrojové oceli pro tváření zastudena a zatepla
9. Rychlořezné oceli
10. Oceli a litiny na odlitky
11. Slinuté karbidy
12. Řezná keramika
13. Neželezné kovy a slitiny

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Nízkouhlíkové oceli.
2. Oceli pro chemickotepelné zpracování.
3. Oceli pro zušlechťování I.
4. Oceli pro zušlechťování II.
5. Korozivzdorné oceli I.
6. Korozivzdorné oceli II.
7. Nástrojové oceli I., II.
8. Grafitické litiny
9. Slitiny hliníku
10. Slitiny mědi
11. Lehkotavitelné kovy a slitiny
12. Konstrukční plasty
13. Konstrukční keramika