Detail předmětu

Čeština - konverzace 1

FSI-1CKAk. rok: 2011/2012

Kurz Čeština - konverzace (1CK) je koncipován jako úvodní kurz konverzace českého jazyka pro cizince. Je nabízen zahraničním studentům, kteří se chtějí seznámit se základy českého jazyka a zvládnout základní komunikativní dovednosti nutné pro běžnou konverzaci.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni se specifickými jevy české výslovnosti, se základní gramatikou a slovní zásobou.

Prerekvizity

Kurz je určen pro začátečníky.

Doporučená nebo povinná literatura

E. Čechová, H. Trabelsiová - Remediosová, H. Putz: Chcete mluvit česky? (Pour Les Fancophones qui veulent parler Tchegue), Liberec 1998 (EN)
I. Rešková-Bednářová, M. Pintarová: Communicative Czech (Elementary Czech), Praha 1995 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce studentů a jejich příprava je průběžně kontrolována. Zvládnutí učiva je ověřeno formou závěrečného opakování.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy českého jazyka nezbytnými pro jednoduchou komunikaci s důrazem na praktické použití jazyka v běžných situacích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vyžaduje se aktivní účast a systematická příprava na cvičení, splnění úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BO1-P bakalářský

    obor B-OBN , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný (nepovinný)

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, ostatní

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení jazykové

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Praktický nácvik základů výslovnosti
Procvičování základních gramatických jevů
Základní konverzační témata
Závěrečné opakování