Detail předmětu

Založení a řízení podniků

ÚSI-2FDZPAk. rok: 2011/2012

Tento předmět předpokládá základní znalosti navazujících předmětů, které by studenti měli mít z Makroekonomie, Mikroekonomie, Účetnictví, Základů práva pro podnikatele, Daní, Podnikové ekonomiky a financí, Marketingu a Managementu. V předmětu "Založení a řízení podniků" budou studenti muset využívat znalostí z těchto navazujících předmětů a v závěru semestru budou muset tyto znalosti shrnout v závěrečném semestrálním projektu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní teorie uplatňované v celém podnikatelském procesu. Osvojí si základní dovednosti potřebné pro založení vlastní firmy. Budou schopni aktivně řídit svoji firmu s minimalizací podnikatelského rizika.

Prerekvizity

Zvláštní požadavky nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné zpracování semestrální práce a prezentace ve stanoveném termínu - max. 100 bodů.
3. Celkový počet bodů pro udělení zápočtu musí být vyšší než 150 bodů.

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky drobného podnikání, vymezení předmětu.
2. Příčiny úspěchů a neúspěchů malých a středních firem.
3. Start malých a středních firem.
4. Založení firmy x koupě existující firmy.
5. Legální entity vhodné pro drobné podnikání.
6. Franchisingový koncept podnikání.
7. Úspěšné strategie pro drobné podnikání.
8. Podnikatelský plán.
9. Řízení zdrojů v malé firmě.
10. Finanční aspekty drobného podnikání.
11. Rodinné podnikání.
12. Příčiny bankrotů malých firem, pokles, pád.
13. Moderní podnikatelské metody.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům specializaci v založení a řízení jejich vlastní privátní malé firmy. Studenti budou seznámeni s filozofií malých a středních firem a jejich pozici v ekonomice. Důraz bude kladen také na řízení, marketing a finanční aspekty malých a středních firem. Problematika bude zaměřena na rizikové inženýrství. Student bude schopen komplexně identifikovat a kriticky analyzovat rizika, implementovat a vyhodnotit přijatá opatření ve firmách a institucích z pohledu drobného podnikání.

Základní literatura

HISRICH, R., D., PETERS, M., P.: Založení a řízení podniku. Victoria Publishing, Praha, 1996. ISBN 80-85865-07-6.
CATLIN, C., MATTHEWS, J.: Vedení rychlostí růstu, Management Press, Praha, 2003. ISBN 80-7261-083-X.
BARROW, C.: Základy drobného podnikání. Grada, Praha, 1996. ISBN 80-7169-232-8.
GERBER, E., M.: Podnikatelský mýtus, Management Press, 2 vydání, Praha, 2004. ISBN 80-7261-092-9.
KORÁB, V., MIHALISKO, M.: Založení a řízení společnosti. Společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost. Computer Press Brno, 2005. ISBN 80-251-0592-X.

Doporučená literatura

BURNS, P.: Entrepreneurship and Small Business. Palgrave, London, 2001. ISBN 0-333-91474-0.
WILSON, P. & BATES, P.: The Essential Guide for Small Business Growth. Wiley, 2003. ISBN 0-470-85051-5.
STOKES, D.: Small Business Management. An Active - Learning Approach. 2nd Edition. DP Publication, ltd. London, 1995. ISBN 1-85805-189-4.
LEACH, P.: Guide to the Family Business. The BDO Stoy Hayward, 2nd Edition, London, 1996. ISBN 0-7494-1258-5.
HALLORAN, J., W.: Why Entrepreneurs Fail. Liberty Hall Press, USA, 1991. ISBN 0-8306-3511-4.
BRIDGE, S., O´Neil, Cromie, S.: Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business. Palgrave, UK, 2003. ISBN 0-333-96499-3.
CARLOCK, R.S. WARD, J.L.: Strategic Planning for the Family Business. Palgrave, UK, 2001. ISBN 0-333-94731-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MRzI magisterský navazující

    obor RFI , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor