Zahraničníspolupráce

Blended Intensive Programmes (BIP)

Definice

Kombinované intenzivní programy jsou aktivitou programu Erasmus+, která umožňuje propagovat a implementovat mezinárodní mobilitu v kombinaci fyzické a virtuální aktivity. Cílem aktivity je podpořit mezinárodní spojení vysokoškolských vzdělávacích institucí, aby společně vytvářely programy pro školení, studium a výuku skupin studentů, akademiků nebo administrativních pracovníků za použití inovativních přístupů a digitálních nástrojů.

Příklady realizovaných BIP naleznete na této webové stránce.

Základní podmínky

 • spojení minimálně 3 vysokoškolských institucí ze 3 různých Erasmus+ programových zemí (VUT + 2 další vysokoškolské instituce)
 • 15 nebo 20 účastníků (tolerance 10 %)
 • minimálně 3 kredity pro účastnící se studenty
 • kombinace virtuální složky a fyzické mobility: - fyzická aktivita v délce 5-30 dní (v prostorách VŠ instituce, nebo i na jiném místě, hlavní část musí probíhat v zemi přijímající VŠ instituce)
 • virtuální složka (délka není stanovena, může se odehrávat před nebo po fyzické aktivitě)

Rozdělení rolí


Koordinátor

 • VŠ instituce, která požádala o grant na BIP
 • koordinuje organizaci BIP, spravuje rozpočet
 • jedná se o přijímající instituci

Vysílající instituce

 • partnerské VŘ instituce, které vysílají účastníky na BIP
 • jakákoliv VŠ instituce s ECHE, může být zapojena v partnerství, ale může být i mimo partnerství
 • většina účastníků by měla být vysílána z VŠ zapojených do partnerství

Finance

 • o finance na organizaci BIP žádá koordinující univerzita prostřednictví žádosti o grant v aktivitě Erasmus+ KA131 mobilita jednotlivců
 • organisational support (OS BIP) je 400 EUR na 1 účastníka, celkem 6 000 EUR (15 účastníků) nebo 8 000 EUR (20 účastníků)
 • finance OS BIP jsou určeny na pokrytí nákladů souvisejících s přípravou, návrhem, vývojem, realizací a celkovým řízením programu a koordinací BIP, povolené náklady jsou specifikovány níže
 • přidělené finance jsou spravovány centrálně na Rektorátu VUT

Účastníci

Za způsobilého účastníka se považuje ten, který vyjíždí na mobilitu z vysílající instituce do přijímající instituce, aby se zúčastnil tohoto programu jako „learner”. Maximální počet účastníku není stanoven, orientačně je ale doporučeno organizovat BIP pro maximálně 60 účastníků. V případě vyššího počtu účastníků je potřeba počítat s tím, že se finanční podpora nemění (účast více než 20 účastníků ≠ navýšení finanční podpory)

Za způsobilého účastníka se považuje

 • student vyjíždějící na BIP přes SMS mobilitu (krátkodobý studijní pobyt) financovaný z Erasmus+ nebo vyslaný z partnerské univerzity jako zero-grant (tzn. bez finanční podpory)
 • zaměstnanec vyjíždějící na BIP přes STT mobilitu (školení zaměstnance) financovaný z Erasmus+ nebo vyslaný z partnerské univerzity jako zero-grant (tzn. bez finanční podpory)

Za nezpůsobilé účastníky se považuje

 • zaměstnanec vyjíždějící na BIP přes STA mobilitu (výukový pobyt = jede učit)
 • domácí účastníci (domácí studenti, studenti na dlouhodobé mobilitě, domácí zaměstnanci)
 • účastníci z partnerských zemí (KA171 Mezinárodní kreditová mobilita)
 • mohou se účastnit programu, ale nejsou započítáni do 15 nebo 20 povinných účastníků.

Od účastníků BIP nesmí být vybíráno školené/poplatky za kurzy v rámci BIP, lze ale účtovat poplatky za aktivity, které přímo nesouvisí s tématem BIP.

V případě zájmu realizace BIP na VUT kontaktujte Ing. Simonu Pazourkovou (pazourkovas@vutbr.cz) z Oddělení internacionalizace Rektorátu VUT pro získání více informací. 

Návrhy na realizaci BIP na VUT můžete podávat prostřednictvím online formuláře do 30.9.2024.

Odpovědnost: Ing. et Ing. Mariana Tesařová, M.Sc.