Vybraná pracoviště

Vážení účastníci 11. Národní konference transferu. Nabízíme Vám možnost navštívit níže uvedená výzkumná a vývojová pracoviště VUT v Brně. Rádi bychom vám prezentovali projekty, u kterých transfer již úspěšně proběhl nebo probíhá, případně takové, které mají, podle našeho názoru, zajímavý potenciál. Na jednotlivých pracovištích bude připravena prohlídka vždy pro dvě skupiny po cca 10 účastnících o délce jedné hodiny. Začátek jednotlivých prohlídek je plánován na 9:00 a 10:00 hodin, resp. na 10:00 a 11:00 u pracoviště Testbed na CEITEC VUT, vždy dle zájmu a kapacity. Informaci o zařazení do příslušné skupiny obdržíte e-mailem, případně při příjezdu a registraci 9. 4. 2024. Sraz účastníků proběhne vždy v daný čas na recepci příslušného pracoviště.


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

adresa: Technická 3082/12, 616 00 Brno / začátek prohlídek v 9:00 a 10:00

Flying Diamonds – světelná show dronů, vytváření fascinujících zážitků. Nejmodernější technologie v kombinaci se zkušeným týmem odborníků a inovativním řídicím softwarem nabízí zcela originální řešení pro leteckou koordinaci stovek dronů na obloze. Představte si oblohu plnou dronů, jejichž choreografie vytváří dechberoucí útvary a neuvěřitelný 3D efekt, ať už se jedná o firemní akci, koncert, festival nebo jedinečnou reklamní kampaň. Udržitelná a ekologická budoucnost zábavy, alternativa tradičních ohňostrojů s minimálním poškozením životního prostředí, okolních oblastí a minimálním ohrožením bezpečnosti účastníků.

https://www.flyindiamonds.com/

BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena) - technická platforma pro trénink v oblasti kybernetické bezpečnosti. Aréna klade důraz především na propojení s reálnými průmyslovými zařízeními, hratelnost a uživatelskou přívětivost. Aréna je zacílena na trénink středoškolských a vysokoškolských studentů a dále také na malé a střední firmy. Součástí arény je několik testovacích polygonů využívajících 5G infrastrukturu.

https://www.utko.fekt.vut.cz/butca-kyberneticka-arena

Fakulta strojního inženýrství

adresa: Technická 2896/2, 616 69 Brno  / začátek prohlídek v 9:00 a 10:00

CaviPlasma – inovativní technologie pro dočišťování vody pomocí nízkoteplotního plazmatu. Zařízení je schopno odstranit z vody zbytky chemikálií, například antibiotika, estrogeny z antikoncepce, a hubí i patogenní mikroorganismy, jako jsou sinice a bakterie. Podobná zařízení dosud existovala pouze v laboratorním měřítku, CaviPlasma má naopak potenciál zvládnout velké objemy vody, a tedy i najít využití v praxi. Technologie CaviPlasma je chráněna českým a izraelským patentem (americký a evropský patent je podán).

https://www.fme.vutbr.cz/veda/uspechy/68532

Digitální dvojče výrobní buňky - řešení schopné online zobrazovat data z řídicích systémů strojů a zařízení, informačních systémů a z externí senzoriky. Následně jsou data zpracována a analyzována pro predikci způsobilosti výroby, testování a optimalizaci návrhu výrobní buňky. Digitální dvojče výrobní buňky lze také využít jako nástroj vzdálené virtuální správy pracoviště. Cílem navrženého řešení je především zkrácení časů pro přípravu výroby, snížení počtu neshodných výrobků a zefektivnění údržby výrobní buňky. Tyto přínosy vedou k ekonomickým a časovým úsporám při jejím provozu.

https://www.youtube.com/watch?v=YN-sjUEx2RM&t=11s

https://www.fme.vutbr.cz/veda/uspechy/67140

CEITEC VUT

adresa: Purkyňova 656/123, 612 00 Brno  / začátek prohlídek v 9:00 a 10:00 (Pokročilé instrumentace...) a v 10:00 a 11:00 (Testbed)

Testbed pro Průmysl 4.0 – výzkumná infrastruktura, která vznikla v rámci mezinárodní spolupráce na projektu „Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production“. Jedná se o pracoviště vybavené širokou škálou výrobních strojů a obráběcích center, včetně 3D tisku, laserového řezání/svařování, robotiky zahrnující mobilní i průmyslové manipulátory, kolaborativní roboty, plenární dopravník, testování rotačních a lineárních aktuátorů, privátní 5G síť, přesné měření rozměrů a 3D skenování ad. Komplexnost vybavení umožňuje nejen testování výrobních procesů, ale např. také vybavení pro vývoj řídících systémů a diagnostiky moderních pohonů. Jedná se o chytrou továrnu, kde vzájemně komunikující stroje a schopnost průběžně vyhodnocovat velké množství dat neustále zlepšují výrobní proces.

https://www.ceitec.cz/ricaip/

Pokročilé instrumentace a metody pro charakterizace materiálů - experimentální výzkum v oblasti rentgenové počítačové tomografie (mikro a nano CT) a aplikace výsledků výzkumu do praxe. Výzkum zahrnuje vývoj i aplikace tomografických metod v různých oborech. Výzkumná skupina se zabývá vývojem μCT techniky v návaznosti na spolupráci s předními světovými výrobci CT a Synchrotronem Elettra v Itálii. Úzce spolupracuje také s průmyslem a pomáhá řešit otázky výzkumu a vývoje v různých výrobních i nevýrobních odvětvích pomocí nedestruktivního testování.

https://www.ceitec.cz/pokrocile-instrumentace-a-metody-pro-charakterizace-materialu/rg6

Odpovědnost: Ing. Viktor Fiala