doc. Ing.

Zdeněk Martinásek

Ph.D.

FEKT, UTKO – docent

+420 54114 6943
martinasek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  LAZAROV, W.; STODŮLKA, T.; SCHAFEITEL-TÄHTINEN, T.; HELENIUS, M.; MARTINÁSEK, Z. Interactive Environment for Effective Cybersecurity Teaching and Learning. In ARES '23: Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2023. s. 1-9. ISBN: 979-8-4007-0772-8.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DVOŘÁK, J.; POSPÍŠIL, J.; ŠEDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ŠROTÝŘ, M.; MIKLÓŠIK, I.; TÁBORSKÝ, V. Implementation and Field Testing of V2V Vehicle Stopping System. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). 2023. s. 22-27. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
  Detail

  KIAC, M.; SIKORA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; SRIVASTAVA, G. ADEROS: Artificial Intelligence-Based Detection System of Critical Events for Road Security. IEEE Systems Journal, 2023, roč. 0, č. 2023, s. 1-12. ISSN: 1937-9234.
  Detail | WWW

  KÜMMEL, R.; LAZAROV, W.; MARTINÁSEK, Z. Penterep – inovativní platforma pro podporu manuálního penetračního testování. Sborník 25. konference ISSS. Hradec Králové: 2023. s. 37-41. ISBN: 978-80-907164-5-2.
  Detail | WWW

  HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; JEDLIČKA, P.; ŠVENDA, P.; NOVOTNÝ, M. Prezentace z Workshopu SecTools 2023. 2023.
  Detail | WWW

  LAZAROV, W.; MARTINÁSEK, Z. Efficient Web Application Mapping During the Reconnaissance Phase of Penetration Testing. In 2023 15th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Ghent, Belgium: IEEE, 2023. s. 146-151. ISBN: 979-8-3503-9328-6.
  Detail | WWW

  GERLICH, T.; KANDI, A.; BAKSI, A.; MARTINÁSEK, Z.; GUILLEY, S.; GAN, P.; BREIER, J.; CHATTOPADHYAY, A.; BHASIN, S.; SHRIVASTWA, R. Hardware Implementation of ASCON. NIST, 2023. s. 1-14.
  Detail | WWW

 • 2022

  SIKORA, M.; ZEMAN, V.; ČÍKA, P.; ČLUPEK, V.; BLAŽEK, P.; MARTINÁSEK, Z. Zátěžový tester informačních a komunikačních technologií. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 2, s. 70-77. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  KAMENÁŘ, F.; MARTINÁSEK, Z. PTDOS: Tool to support DoS testing. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 General Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. s. 88-91. ISBN: 978-80-214-6029-4.
  Detail | WWW

  LAZAROV, W.; MARTINÁSEK, Z. Web Platform for Comprehensive Penetration Testing. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2022. s. 88-91. ISBN: 978-80-214-6030-0.
  Detail | WWW

  POSPÍŠIL, J.; DVOŘÁK, J.; ŠEDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z. Capturing the Vehicle to Everything Communication Using Software Defined Radio in ITS-G5. In 45nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2022). IEEE, 2022. IEEE, 2022. s. 238-241. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
  Detail | WWW

  JEDLIČKA, P.; MALINA, L.; SOCHA, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J. On Secure and Side-Channel Resistant Hardware Implementations of Post-Quantum Cryptography. In ARES '22: Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security. Vienna, Austria: ACM, 2022. s. 1-9. ISBN: 978-1-4503-9670-7.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; ŠEDA, P.; MARTINÁSEK, Z.; ŠROTÝŘ, M.; VANIŠ, M.; LOKAJ, Z.; POKORNÝ, J. On Security and Privacy in Vehicle Speed Limiting Services in the Internet of Vehicles. IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine, 2022, roč. 2022, č. 9, s. 2-16. ISSN: 1941-1197.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; HAJNÝ, J.; JEDLIČKA, P.; GERLICH, T. Postup a výzkum týmu VUT v 2022: Analýza kryptografických primitiv na FPGA, bezpečnost, návrh testbedu. 2022. s. 1-18.
  Detail | WWW

  HIRŠ, D.; SAFONOV, Y.; MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Nízkonákladový detektor využívající Raspberry Pi. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2022, roč. 24, č. 1, s. 35-42. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  LAZAROV, W.; MARTINÁSEK, Z.; KÜMMEL, R. PTWEBDISCOVER: Nástroj pro efektivní mapování webových aplikací během penetračního testování. Sborník příspěvků z 54. konference EurOpen.CZ. Plzeň: 2022. s. 7-17. ISBN: 978-80-86583-34-1.
  Detail | WWW

 • 2021

  MARTINÁSEK, Z.; FUJDIAK, R. Counter measure techniques for cryptographic algorithms eliminating power analysis attacks (Extended Version). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021. 81 s. ISBN: 978-80-214-6008-9.
  Detail

  SAFONOV, Y.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; PECL, D.; KAČIC, M.; ALMER, L. Manager asks: Which vulnerability must be eliminated first?. In Innovative Security Solutions for Information Technology and Communications. Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2021. s. 1-18. ISBN: 978-3-030-69254-4. ISSN: 0302-9743.
  Detail

  HIRŠ, D.; MARTINÁSEK, Z. NÁVRH VYUŽITÍ DETEKTORU KYBERNETICKÉ HROZBY RASPBERRY PI. PROCEEDINGS I OF THE 27TH STUDENT EEICT 2021 ELECTRICAL ENGINEERING, INFORMATION SCIENCE, AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2021. s. 192-195. ISBN: 978-80-214-5942-7.
  Detail | WWW

  POKORNÝ, J.; ŠEDA, P.; DVOŘÁK, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z. The Security Testbed for the Purposes of the ITS-G5 Communication Attacks Prevention. In 2021 13th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). online: 2021. s. 1-6. ISBN: 978-1-6654-0219-4.
  Detail

 • 2020

  HIRŠ, D.; MARTINÁSEK, Z. Přehled kybernetických útoků na linkové a transportnívrstvě. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 1, s. 1-15. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  LŐVINGER, N.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L. Detection of wireless fake access points. In 2020 12th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and W orkshops (ICUMT). Brno, Czech Republic, Czech Republic: IEEE, 2020. s. 113-118. ISBN: 978-1-7281-9281-9.
  Detail | WWW

  SIKORA, P.; MALINA, L.; KIAC, M.; MARTINÁSEK, Z.; ŘÍHA, K.; PŘINOSIL, J.; JIŘÍK, L.; SRIVASTAVA, G. Artificial Intelligence-based Surveillance System for Railway Crossing Traffic. IEEE SENSORS JOURNAL, 2020, roč. 0, č. 2020, s. 15515-15526. ISSN: 1530-437X.
  Detail | WWW

  KUCHAŘ, K.; FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; MARTINÁSEK, Z.; HOLASOVÁ, E. Simplified Method for Fast and Efficient Incident Detection in Industrial Networks. In 4th Cyber Security in Networking Conference. 2020. s. 1-3. ISBN: 978-0-7381-4292-0.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Zátěžové testování odolnosti vůči DDoS útokům webových serverů. 2020. s. 1-24.
  Detail

  STODŮLKA, T.; MARTINÁSEK, Z.; FUJDIAK, R. Cloudové platformy a jejich srovnání: Kubernetes, OpenStack a OpenShift. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2020, roč. 22, č. 5, s. 145-155. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

 • 2019

  BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z. Scalable DDoS Mitigation System. In 42st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2019. s. 617-620. ISBN: 978-1-7281-1864-2. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  SMÉKAL, D.; RICCI, S.; DZURENDA, P.; MARTINÁSEK, Z. Privacy-enhancing Cloud Computing Solution for Big Data. In 2019 1th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT). International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. Dublin, Ireland: IEEE Computer Society, 2019. s. 1-6. ISBN: 9781728157634. ISSN: 2157-023X.
  Detail | WWW

  BACHOREC, J.; MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 2, s. 43-49. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

  FUJDIAK, R.; BLAŽEK, P.; APVRILLE, L.; MARTINÁSEK, Z.; MLÝNEK, P.; PACALET, R.; SMÉKAL, D.; MRNUSTIK, P.; BARABAS, M.; ZOOR, M. Modeling the trade-off between security and performance to support the product life cycle. In 2019 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO). 2019. s. 92-97. ISBN: 978-1-7281-1740-9.
  Detail | WWW

 • 2018

  SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Hardware-Accelerated Twofish Core for FPGA. In 2018 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Atény, Řecko: 2018. s. 338-341. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Secure and Efficient Two-factor Zero-knowledge Authentication Solution for Access Control Systems. COMPUTERS & SECURITY, 2018, roč. 77, č. 2018, s. 500-513. ISSN: 0167-4048.
  Detail | WWW

  BLAŽEK, P.; GERLICH, T.; MARTINÁSEK, Z.; FROLKA, J. Comparison of Linux Filtering Tools for Mitigation of DDoS Attacks. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018. s. 145-149. ISBN: 978-1-5386-4695-3. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Assessment of Cryptography Support and Security on Programmable Smart Cards. In 41st International Conference on Telecommunications and Signal Processing. 2018. s. 269-273. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
  Detail | WWW

  SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Comparative Analysis of Different Implementations of Encryption Algorithms on FPGA Network Cards. In 15th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2018. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Ostrava: IFAC-PapersOnLine, 2018. s. 312-317. ISSN: 2405-8963.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T. Zátěžové testování webového serveru. 2018. s. 1-18.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; SMÉKAL, D.; MALINA, L.; MATOUŠEK, D.; KEKELY, M.; MENTENS, N. 200 Gbps Hardware Accelerated Encryption System for FPGA Network Cards. In The Second Workshop on Attacks and Solutions in Hardware Security (ASHES’18). Toronto, Canada: ACM, 2018. s. 11-17. ISBN: 978-1-4503-5996-2.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; POPELOVÁ, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. On Feasibility of Post-Quantum Cryptography on Small Devices. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER), 2018, roč. 51, č. 6, s. 1-6. ISSN: 2405-8963.
  Detail

 • 2017

  SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Packet Generators on Field Programmable Gate Array Platform. In 2017 40th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Barcelona, Španělsko: 2017. s. 97-100. ISBN: 978-1-5090-3982-1. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  MLÝNEK, P.; MARTINÁSEK, Z. Evaluation of PLC using simulation and laboratory measurements. Sborník konference WSPLC. 2017. s. 1-2.
  Detail

  BLAŽEK, P.; SMÉKAL, D.; MARTINÁSEK, Z. Porovnání technik směrování paketů pro adaptivní filtrační systém DDoS útoků. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2017, roč. 19, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1213-1539.
  Detail

  SMÉKAL, D.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; VRBA, K.; MATOUŠEK, D. Vysokorychlostní šifrování se silnou autentizací na platformě FPGA. In Sborník MKB 2017. 2017. s. 45-53.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; BLAŽEK, P. Zátěžové testování odolnosti vůči DDoS útokům webových serverů. 2017. s. 1-38.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; BLAŽEK, P.; ŠILHAVÝ, P.; SMÉKAL, D. Methodology for Correlations Discovery in Security Logs. In 2017 9th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Mnichov, Německo: 2017. s. 294-298. ISBN: 978-1-5386-3434-9.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; IGLESIAS, F.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, J. Crucial pitfall of DPA Contest V4.2 Implementation. Security and Communication Networks (online), 2017, roč. 9, č. 18, s. 1-17. ISSN: 1939-0122.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MATOUŠEK, D. Hardware-Accelerated Encryption with Strong Authentication. In Security and Protection of Information. Security and Protection of Information. 2017. s. 1-10. ISSN: 2336-5587.
  Detail

 • 2016

  LERMAN, L.; MARTINÁSEK, Z.; MARKOWITCH, O. Robust profiled attacks: should the adversary trust the dataset?. IET Information Security, 2016, roč. 10, č. 5, s. 1-16. ISSN: 1751-8709.
  Detail | WWW

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Privacy-Preserving Authentication Systems Using Smart Devices. In International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) 39th. International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. s. 11-14. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; DZURENDA, P.; MALINA, L. Profiling Power Analysis Attack Based on MLP in DPA Contest V4.2. In 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. s. 223-226. ISBN: 978-1-5090-1287-9. ISSN: 1805-5435.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, J. k- Nearest Neighbors Algorithm in Profiling Power Analysis Attacks. Radioengineering, 2016, roč. 1, č. 1, s. 11-28. ISSN: 1210-2512.
  Detail

 • 2015

  MARTINÁSEK, Z.; ZAPLETAL, O.; VRBA, K.; TRÁSY, K. Power Analysis Attack Based on the MLP in DPA Contest v4. In Telecommunications and Signal Processing (TSP). 1. IEEE, 2015. s. 154-158. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Kryptografie v informatice. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015.
  Detail

  SYSEL, P.; MARTINÁSEK, Z. Odborná zpráva o postupu prací za rok 2015: Zabezpečení přenášených dat a autorizace přístupu. Brno: VUT v Brně, 2015.
  Detail

  ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Ochrana informací šifrováním pro integrovanou, výuku VUT a VŠB- TUO. Brno: UTKO, FEKT, VUT v Brně, 2015.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z. Scalable DDoS Mitigation System for Data Centers. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2015, roč. 13, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1336-1376.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; TRÁSY, K. Profiling Power Analysis Attack Based on Multi-Layer Perceptron Network. In Computational Problems in Science and Engineering. 1. Switzerland 2015: Springer International Publishing, 2015. s. 1-25. ISBN: 978-3-319-15764-1.
  Detail | WWW

  RUBÁŠ, M.; SYSEL, P.; BURGET, R.; MARTINÁSEK, Z. Souhrnná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2015. Praha: 2N telekomunikace, 2015.
  Detail

  DZURENDA, P.; MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L. Network Protection Against DDoS Attacks. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2015, roč. 4, č. 1, s. 8-14. ISSN: 1805- 5443.
  Detail

 • 2014

  MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; DZURENDA, P.; HAJNÝ, J. Analýza bezpečnosti síťové infrastruktury. 2014. s. 1-68.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; TRÁSY, K. Acoustic Attack on Keyboard Using Spectrogram and Neural Network. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. 2014. s. 637-641. ISBN: 978 1 4799 8497 8.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Scalable Authentication for Integration Server. In 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2014. s. 632-636. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L. Optimization of Power Analysis Using Neural Network. In Smart Card Research and Advanced Applications, Lecture Notes in Computer Science. Springer, 2014. s. 94-107. ISBN: 978-3-319-08302- 5.
  Detail

  HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; TĚTHAL, O. Performance Evaluation of Primitives for Privacy-Enhancing Cryptography on Current Smart-cards and Smart- phones. In Data Privacy Management and Autonomous Spontaneous Security. Springer, 2014. s. 17-33. ISBN: 978-3-642-54567- 2.
  Detail

  DZURENDA, P.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J. Analýza bezpečnosti informačního systému. Brno: VUT v Brně, 2014. s. 1-33.
  Detail

  MALINA, L.; ČLUPEK, V.; MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; OGUCHI, K.; ZEMAN, V. Evaluation of Software-Oriented Block Ciphers on Smartphones. In Foundations and Practice of Security. Lecture Notes in Computer Science. Springer International Publishing, 2014. s. 353-368. ISBN: 978-3-319-05301-1. ISSN: 0302-9743.
  Detail

 • 2013

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MATEJ, M.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, Z. Network Infrastructure Testing with DDoS Attacks. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. s. 92-95. ISBN: 978-80-227-4026- 5.
  Detail

  HAJNÝ, J.; MALINA, L.; MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Privacy-preserving SVANETs: Privacy-preserving Simple Vehicular Ad- hoc Networks. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. s. 267-274. ISBN: 978-989-8565-73- 0.
  Detail

  MALINA, L.; HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Efficient Group Signatures with Verifier- local Revocation Employing a Natural Expiration. In Proceedings of the 10th International Conference on Security and Cryptography. 2013. s. 555-560. ISBN: 978-989-8565-73- 0.
  Detail

  ČLUPEK, V.; MARTINÁSEK, Z. Možnosti predikce síťového provozu. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 15, č. 3, s. 175-182. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; ZEMAN, V.; SYSEL, P. Základní metody diferenciální proudové analýzy. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V. Innovative Method of the Power Analysis. Radioengineering, 2013, roč. 22, č. 02, s. 586-594. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ČLUPEK, V.; TRÁSY, K. General Scheme of Differential Power Analysis. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing TSP. 2013. s. 358-363. ISBN: 978-1-4799-0403- 7.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; SYSEL, P.; TRÁSY, K. Near electromagnetic field measurement of microprocessor. Przeglad Elektrotechniczny, 2013, roč. 2013, č. 02, s. 203-207. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; HAJNÝ, J.; MALINA, L.; ZEMAN, V. Program Demonstrating the Timing Analysis. In Proceedings of 15th International Conference on Research in Telecommunication Technologies. 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-227-4026- 5.
  Detail

 • 2012

  MARTINÁSEK, Z.; ZEMAN, V.; TRÁSY, K. Simple Electromagnetic Analysis in Cryptography. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2012, roč. 1, č. 1, s. 1-7. ISSN: 1805- 5443.
  Detail

  MARTINÁSEK, J.; MARTINÁSEK, Z. Vytváření prostorového modelu podzákladí v systému ANSYS s využitím programovacího jazyka APDL. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

  MARTINÁSEK, J.; MARTINÁSEK, Z. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. Numerická analýza vlivu parametrů modelu podzákladí na modální charakteristiky systému podzákladí-konstrukce. In Juniorstav 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 1-11. ISBN: 978-80-214-4393- 8.
  Detail

 • 2011

  MARTINÁSEK, Z.; PETŘÍK, T.; STANČÍK, P. Conditions affecting the measurement of power analysis. In The 13th International Conference on Research in Telecommunication Technologies RTT 2011. 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-4283- 2.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; PETŘÍK, T.; STANČÍK, P. Parametry ovlivňující proudovou analýzu mikroprocesoru vykonávajícího funkci AddRoundKey. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 51, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; RÁŠO, O.; MARTINÁSEK, J.; ŠILHAVÝ, P. Optimization of differential power analysis. Przeglad Elektrotechniczny, 2011, roč. 2011, č. 12, s. 140-144. ISSN: 0033- 2097.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; NEČAS, O.; ZEMAN, V.; MARTINÁSEK, J. Diferenciální elektromagnetická analýza. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 60, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MÁCHA, T.; MARTINÁSEK, Z.; ŠŤASTNÝ, M. Keyboard for smartphones. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2, č. 3, s. 60-62. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  HAJNÝ, J.; MARTINÁSEK, Z. Kryptografický systém pro ochranu identity. Sborník příspěvků MKB 2011. 2011. s. 67-68. ISBN: 978-80-904257-3-6.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MACHŮ, P. Nový postranní kanál v kryptografii. In Proceedings of the 17th Conference Student EEICT 2011. 2011. s. 60-63. ISBN: 978-80-214-4273- 3.
  Detail

 • 2010

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T. Měřič plošného teplotního rozložení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 51, s. 1-5. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Classifier of power side channel. In Sborník NIMT2010. 2010. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-4126- 2.
  Detail

  MÁCHA, T.; MARTINÁSEK, Z.; NAGY, Ľ. Analysis of Different Architectures for VoIP Connections. In NEW INFORMATION AND MULTIMEDIA TECHNOLOGIES - NIMT 2010. Brno: VUT Brno, 2010. s. 38-41. ISBN: 978-80-214-4126- 2.
  Detail

  MÁCHA, T.; NAGY, Ľ.; MARTINÁSEK, Z.; NOVOTNÝ, V. IMS Mapping of QoS Requirements on the Network Level. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MÁCHA, T.; NOVOTNÝ, V.; MARTINÁSEK, Z.; NAGY, Ľ. DiffServ and IntServ Mapping in IMS. In 33nd International Conference on Telecommunication and Signal Processing - TSP' 2010. 2010. s. 325-330. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Power side channel information measurement. In Research in telecommunication technologies RTT2010. 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2261- 7.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; STANČÍK, P. An areal temperature meter. In 33nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2010. 2010. s. 94-97. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
  Detail

 • 2009

  MÁCHA, T.; MARTINÁSEK, Z.; STANČÍK, P. Impact of scattering models on connectivity in sensor network. In 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. 2009. s. 1-5. ISBN: 978-963-06-7716- 5.
  Detail

  MÁCHA, T.; MARTINÁSEK, Z.; ŠIMEK, M.; KOMOSNÝ, D. Different scattering models affecting connectivity in a wireless sensor network. In New Information and Multimedia Technologies - NIMT 2009. Brno: 2009. s. 36-39. ISBN: 978-80-214-3930-6.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; PLOTĚNÝ, M. Amoniakální senzor pro DČOV. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 72, s. 1-4. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; SOBOTKA, J.; MÁCHA, T.; DOSTÁL, O. The transmission rate measuring methods. In 32nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing - TSP' 2009. 2009. s. 1-6. ISBN: 978-963-06-7716- 5.
  Detail

  MARTINÁSEK, Z.; MÁCHA, T.; ZEMAN, V. Measuring network bandwidth. In New Information and Multimedia Technologies - NIMT 2009. 2009. s. 32-35. ISBN: 978-80-214-3930- 6.
  Detail

 • 2008

  MARTINÁSEK, Z. Interpolace obrazu pro experimentální měřiče plošného teplotního rozložení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2008, roč. 2008, č. 19, s. 1-9. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.