Detail publikace

Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků

BACHOREC, J. MARTINÁSEK, Z. GERLICH, T.

Originální název

Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků

Anglický název

Graphical user interface for adaptive network filtration of DoS attacks

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Rizika kybernetických útoků na informační a komunikační systémy české státní správy, komerčních firem i běžných koncových uživatelů jsou v dnešní době reálná a nepředstavují pouze teoretickou hrozbu. Nejčastěji používanou technikou kybernetických útoku jsou útoky typu DoS (Denial of Service), které představují útoky cílené na odepření služeb. Článek popisuje výzkum, návrh a implementaci grafického uživatelského rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace kybernetických útoků DoS, který je provozován v datacentru poskytovatele webhostingových služeb. Hlavním cílem systému je snížit dopad těchto útoků. Navržené rozhraní umožňuje přehledně zobrazit základní parametry DoS útoků a interpretovat dopad na jednotlivá hardwarová zařízení. Výsledkem je vhodné řízení hardwarových zdrojů ochranného systému k získání nejefektivnějšího potlačení dopadu DoS útoků.

Anglický abstrakt

In recent years, the intensity of Distributed Denial of Service attacks (DDoS) attacks has been rapidly increasing and the attackers combine more often different techniques of DDoS to bypass the protection. The main goal of our research project is to propose a DDoS solution that allows to increase the filtering capacity linearly. In the article, we propose and implement a graphical user interface for our DDoS defending system that operates in a data center of service provider. The main goal of the defending system is to mitigate the impact of these attacks. Designed interface shows the basic information about the attacks and interprets the impact on individual hardware resources.

Klíčová slova

Útoky na odepření služeb, DoS, DDoS, ochrana, datové centrum.

Klíčová slova v angličtině

Denial of service attacks, DoS, DDoS, protection, data center.

Autoři

BACHOREC, J.; MARTINÁSEK, Z.; GERLICH, T.

Vydáno

30. 4. 2019

Nakladatel

International Science and Engineering Society, o.s.

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

21

Číslo

2

Stát

Česká republika

Strany od

43

Strany do

49

Strany počet

7

URL

BibTex

@article{BUT157349,
  author="Jan {Bachorec} and Zdeněk {Martinásek} and Tomáš {Gerlich}",
  title="Graficko-uživatelské rozhraní pro systém adaptivní síťové filtrace DoS útoků",
  journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
  year="2019",
  volume="21",
  number="2",
  pages="43--49",
  issn="1213-1539",
  url="http://www.elektrorevue.cz/cz/clanky/kybernetika--automatizace--merici-technika/0/graficko-uzivatelske-rozhrani-pro-system-adaptivni-sitove-filtrace-dos-utoku--graphical-user-interface-for-adaptive-network-filtration-of-dos-attacks-/"
}