doc. Ing.

Zdeněk Hadaš

Ph.D.

FSI, ÚMTMB OEHSS – vedoucí odboru

+420 54114 2893
hadas@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1998, SPŠ Strojní Vsetín, obor Ekonomika ve strojírenství
 • 2003, Ing., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika, specializace Mechatronika
 • 2007, Ph.D., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Inženýrská mechanika
 • 2015, Doc., Fakulta Strojního Inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná mechanika

Pedagogická činnost

 • Získávání elektrické energie z okolí - energy harvesting
 • Technická mechanika
 • Statika
 • Dynamika

Vědeckovýzkumná činnost

 • Energy Harvesting - výroba elektrické energie z mechanických vibrací.
 • Modelovaní a simulace mechatronických soustav.

Akademické stáže v zahraničí

 • 2005-06-01 - 2006-08-11

  Mnichov, Německo
  EADS Innovation Works, Sensors, Electronics & Systems Integration (IW-SI)

Projekty

 • projekt GAČR 17-08153S, Nové materiálové architektury pro SMART piezokeramické elektromechanické měniče
 • projekt GAČR 13-18219S, Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů
 • CZ.1.05/2.1.00/01.0002 NETME Centre – New Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství)
 • project ESPOSA, 7FP, NO. ACP1-GA-2011-284859-ESPOSA
 • Komplexní cenově dostupný řídicí systém leteckých motorů, Projekt TAČR č. TA02010259
 • MSM 0021630518: Simulační modelování mechatronických soustav
 • CZ.1.07/2.3.00/09.0162: Znalosti a dovednosti v mechatronice - Transfer inovací do praxe
 • CZ.1.07/2.2.00/07.0406: Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
 • project WISE, Integrated WIreless SEnsing, 6FP, AST4-CT-2004-516470

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

703

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

471