doc. Ing.

Vladimír Janoušek

Ph.D.

FIT, UITS – docent

+420 54114 1231
janousek@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

Ing. v oboru elektronické počítače, FE VUT v Brně, 1990
Doktor (Ph.D.) v oboru informatika a kybernetika, FEI VUT v Brně, 1999, disertační práce Modelování objektů Petriho sítěmi.

Od roku 1991 odborný asistent na Katedře počítačů (později Ústav informatiky a výpočetní techniky), Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně. Od roku 2002 (vznik FIT VUT v Brně) odborný asistent na FIT VUT v Brně.

Podílel se na výuce kurzů Umělá inteligence, Teoretická informatika, Softwarové inženýrství. Výzkum v oblasti teorie a aplikace Petriho sítí v modelování a simulaci systémů. Vedl desítky úspěšných diplomových prací a byl konzultantem řady úspěšných disertačních prací.

Od roku 2009 docent na FIT VUT v Brně (habilitační práce Simulace a návrh vyvíjejících se systémů, FIT VUT v Brně, 2008).

Vědeckovýzkumná činnost

  • Modely řízený vývoj systémů,
  • systémy diskrétních událostí, DEVS, Petri nets,
  • inteligentní a distribuované systémy řízení.