doc. Ing.

Simeon Simeonov

CSc.

FSI, ÚAI OA – docent

+420 54114 3358
simeonov@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2001, Doc., CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor: Výrobní stroje a zařízení

Přehled zaměstnání

 • 1977 – 1986, pracovník výzkumu, Fakulta strojní VUT v Brně – SVVP
 • 1986 – 2001, odb. asistent, Fakulta strojní VUT v Brně, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky
 • 2001 - …, docent, Fakulta strojní VUT v Brně, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Pedagogická činnost

 • Přednášky pro průmysl, přednášky (Erasmus) Holandsko, Řecko, Německo, Francie, Bulharsko

Vědeckovýzkumná činnost

 • Simulace, plánování a řízení výroby, logistika

a.     Simulation, Production Planning and Scheduling in Manufacturing

b.     Development of systems for planning and scheduling

Akademické stáže v zahraničí

 • lecturer, Technical University of Crete, Technische Universitat Chemnitz, Utrecht University of Professional Education, Technical University of Sofia, Technical University of Varna

Mimouniverzitní aktivity

 • Vývoj systémů pro plánování a rozvrhování výroby.
 • Kurz „Výrobní logistika“

Spolupráce s průmyslem

   Industry references and activities

 

Company/Enterprise/Production type

Solving problem using simulation and/or APS

 

Medin, s.r.o, Nové město na Moravě (http://www.medin.cz/) - products for general surgery, gynecology and other fields

·          Simulation and optimization of Medin production systems

Kovoprojekta Brno, a.s. (http://www.kovoprojekta.cz) - design, engineering and contracting company

·          Simulation studies

 Wikov (ČKD Hronov), a.s. (http://www.wikov.cz/) - Gearbox production

·          Real time production planning and scheduling using APS, SIMPLAN, production optimization

Taurid Ostrava s.r.o. (http://www.taurid.cz)

·          Picking line design and production

·          Picking line simulation, production rate, AGV optimization

Conteg s.r.o. (http://www.conteg.com/) - Production of free standing racks

·          New algorithms for APS

MEDIN, a.s. (http://www.medin.cz/) - Production of medical tools 

·          Optimization of manufacturing system

OPTOKON a.s. (http://www.optokon.com) - OPTOKON a.s. is a leading global producer and supplier of premium active and passive fiber optic components.

·          APS scheduling

Kuličkové šrouby Kuřim (http://www.ks-kurim.cz/) - Production of Ball screws

·          Cutting optimization

 ZKL Hanušovice, a. s. (http://www.zkl.cz/cs/kontakty/zklhanusovice) - ZKL is the biggest manufacturer of large-scale spherical-roller, special and split bearings in Central Europe

·          Simulation and optimization of   manufacturing system

 Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. (http://www.aoyama.cz/) - The leader in the market of fastener technology for automotive industry

·          Simulation and optimization of   manufacturing system

 LAC, Ltd. (http://www.lac.cz/en/) - Production of furnaces and dryers

·          Production planning and scheduling using APS, production optimization

 ............a další


 

*APS – Advance Planning and Scheduling

Klíčová slova

Simulation, Production Planning and Scheduling in Manufacturing, Manufacturing Logistics, Industrial Engineering

Projekty

 

 • Programový systém pro plánování a řízení výroby v malém a středně velkém podniku na bázi simulačního modelu - GA101/94/0547
 • SIMLAN Optimal - Optimalizace výrobních a distribučních systémů za využití simulačních metod - GA101/98/0129
 • Výzkum a vývoj (VaV) nekonvenčních manipulátorů a robotů (NMaR] – FSI-S-10-27
 • Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů - FSI-S-11-5
 • GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs - FSI-S-14-2401

 

 

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

2

Citace ostatní (bez autocitací)

3