Mgr. et Mgr.

Rashid Dallaev

Ph.D.

FEKT, UFYZ – vědecký pracovník

xdalla03@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. et Mgr. Rashid Dallaev, Ph.D.

Životopis

Akademické stáže v zahraničí

  • 20.10.2020 - 25.11.2020

    Švédsko, univerzita v Uppsale
    Výzkum vodíkových impregnací v tenkých vrstvách AlN připravených metodou depozice atomových vrstev (ALD) s využitím analýz iontovým paprskem (NRA, ERDA, RBS).