Ing.

Radek Kočí

Ph.D.

FIT, AS FIT – předseda

+420 54114 1171
senat@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Radek Kočí, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2000 - inženýr v oboru Výpočetní technika a informatika, FEI VUT v Brně
 • 2004 - doktor v oboru Informační technologie, FIT VUT v Brně

Přehled zaměstnání

 • 2001-2003 asistent na FEI / FIT VUT v Brně
 •  od roku 2003 odborný asistent na FIT VUT v Brně

Vědeckovýzkumná činnost

 • Requirements engineering, formální přístupy k modelování a návrhu softwaru
 • Modelování, simulace a optimalizace technologických procesů
 • Genealogické databáze

Univerzitní aktivity

 • Rada vysokých škol, zástupce za FIT VUT, člen legislativní komise, období 2021-2023, 2018-2020, 2015-2017 a 2012-2014
 • Člen AS FIT 2004-2007, 2016-2019 (předseda LK), 2019-2022 (předseda), 2022-2025 (předseda)

Mimouniverzitní aktivity

Člen ediční rady

 • IJAS - International Journal on Advances in Software

Organizační výbor konference

 • Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. MEMICS'15, MEMICS'14, MEMICS'11 - organizing committee chair
 • International Conference on Computer Modelling and Simulation. CSSim 2012, CSSim 2011 - general chair
 • CEE-SET 2008: 3rd IFIP TC2 Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET 2008 - organizing committee chair
 • CSSim 2009 - EUROSIM/CSSS: International Conference on Computer Modelling and Simulation
 • MEMICS'06: 2nd Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science
 • MOSIS'06: 40th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems, Přerov, CZ
 • MOSIS'05: 39th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems, Hradec nad Moravicí, CZ

Člen programového výboru

 • International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH): SIMULTECH 2021, SIMULTECH 2020, SIMULTECH 2019
 • International Conference on Software Engineering Advances: ICSEA 2021, 2020, 2019, ICSEA 2018, ICSEA 2017, ICSEA 2016, ICSEA 2015, ICSEA 2014, ICSEA 2013, ICSEA 2012, ICSEA 2011, ICSEA 2010, ICSEA 2009
 • International Workshop on Petri Nets and Software Engineering: PNSE'17, PNSE'16, PNSE'15, PNSE'14, PNSE'13, PNSE'12
 • SEME 2016: International Conference on Social, Education and Management Engineering
 • ASSIT2016: International Conference on Applied Social Science and Information Technology
 • ADECS 2015: 2nd International Workshop on Petri Nets for Adaptive Discrete Event Control Systems
 • CTA 2014: 2014 International Conference on Communication Technology and Application
 • AICE 2014: 2014 International Conference on Artificial Intelligence and Communication Engineering
 • FTRA International Conference on Advanced IT, engineering and Management: FTRA AIM 2013, FTRA AIM 2012
 • WTA 2012: The 8th International Symposium on Wireless sensor network Technologies and Applications for Smart Space
 • INCT 2011: The first international conference on Innovative Computing Technology
 • MOCA'09 - Fifth International Workshop on Modelling of Objects, Components, and Agents
 • ICADIWT 2008 - First International Conference on the Applications of Digital Information and Web Technologies

Editované sborníky

Ocenění vědeckou komunitou