doc. Ing.

Radek Kalousek

Ph.D.

FSI, ÚFI – docent

+420 54114 2848
kalousek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1996, Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální inženýrství
 • 2003, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Fyzikální a materiálové inženýrství
 • 2013, doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná fyzika

Přehled zaměstnání

 • 2001-2002, asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2003-2013, odborný asistent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně
 • 2014-dosud, docent, Ústav fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

Garance a výuka následujících předmětů:

Teoretická mechanika a mechanika kontinua, pro 2. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Obecná fyzika I, pro 1. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Fyzikální proseminář I-V, pro 1.-3. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Diagnostika nanostruktur, pro 2. ročník navazujícího magisterského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Přednášky:

Obecná fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika), pro 1. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Obecná fyzika II (Elektřina a magnetismus), pro 1. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Fyzika I (Mechanika, Optika, Termodynamika), pro 1. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Fyzika II (Elektřina a magnetismus, moderní fyzika), pro 2. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Vybrané statě z fyziky a matematiky, pro studenty oboru Analýza silničních nehod, ÚSI VUT v Brně.

Vybrané kapitoly z fyziky I, pro 1. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Vybrané kapitoly z fyziky II, pro 2. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Cvičení:

Teoretická mechanika a mechanika kontinua, pro 2. ročník bakalářského studijního programu oboru Fyzikální inženýrství a nanotechnologie, FSI VUT v Brně.

Fyzika I, pro 1. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Fyzika II, pro 2. ročník obecného bakalářského studijního programu, FSI VUT v Brně.

Vědeckovýzkumná činnost

Teoretický popis dějů z oblasti Fyziky povrchů a tenkých vrstev, například:

 • interakce elektromagnetického pole s nanočásticemi, tenkými vrstvami a rozhraními;
 • kinetika počátečního růstu ostrůvků a tenkých vrstev;
 • mechanické vlastnosti objektů s mikrometrovými rozměry.

Akademické stáže v zahraničí

 • 1994, University of Salford, 7 měsíců
 • 1998, University of Salford, 6 měsíců
 • 2000, TU Wien, 3 měsíce
 • 2002, TU Wien, 3 měsíce
 • 2021-22, Stanford University, 6 měsíců

Projekty

 • GAČR 202/04/P125: Měření profilu pomocí bezkontaktní mikroskopie atomárních sil,
 • 2015 – 2017 člen řešitelského týmu projektu GAČR 15-21581S: Ovládání a aplikace plazmonických interferenčních obrazců,
 • 2012 – 2014 člen řešitelského týmu projektu GAČR P102/12/1881: Mapování lokalizovaných plazmonových rezonancí na nanoanténách,
 • 2012 – 2015 člen řešitelského týmu projektu 7. rámcového projektu EU číslo NMP-2011-SMP-5: UNIVSEM: Universal SEM as multi-nano-analytical tool,
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu MPO číslo FR-TI2-736: Moremit: Modulární rastrovací elektronový mikroskop, 
 • 2010 – 2014 člen řešitelského týmu projektu OPVK IMPI CZ.1.07/2.2.00/28.0250: Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství, 
 • 2012 – 2019 člen řešitelského týmu projektu TAČR číslo TE 01020233: AMISPEC - Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie, 
 • člen řešitelského týmu podaného projektu GAČR - Centrum Excelence (BEACON): Basic research of Energy Accumulation and Conversion in Nanostructures
 • 2019 – 2022, řešitel dílčího projektu TAČR, TN01000008/11, Plazmonické metapovrchy pro planární optiku

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

275

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

246