doc. Ing.

Radek Burget

Ph.D.

FIT – Proděkan pro bakalářské studium

+420 54114 1320
prodekan-vzdelavani@fit.vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radek Burget, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  BURGET, R. Scraping Data from Web Pages using SPARQL Queries. Web Engineering - 23rd International Conference, ICWE 2023. Lecture Notes in Computer Science. Alicante: Springer Nature Switzerland AG, 2023. s. 293-300. ISBN: 978-3-031-34443-5.
  Detail | WWW

  BURGET, R.; SALEM, H. Creating Searchable Web Page Snapshots using Semantic Technologies. Web Engineering - 23rd International Conference, ICWE 2023. Lecture Notes in Computer Science. Alicante: Springer Nature Switzerland AG, 2023. s. 355-358. ISBN: 978-3-031-34443-5.
  Detail | WWW

 • 2020

  BURGET, R. Information Extraction from the Web Using Presentation Analysis. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2020. s. 0-0.
  Detail | WWW

  PODIVÍNSKÝ, J.; ČEKAN, O.; KRČMA, M.; BURGET, R.; HRUŠKA, T.; KOTÁSEK, Z. Iterative Algorithm for Multidimensional Pareto Frontiers Intersection Determination. In 2020 IEEE 11th Latin American Symposium on Circuits & Systems (LASCAS). San José: IEEE Circuits and Systems Society, 2020. s. 1-4. ISBN: 978-1-7281-3427-7.
  Detail | WWW

  BURGET, R.; RYCHLÝ, M. Extrakce událostí ze souborových systémů - Návrh a implementace distribuované architektury. FIT-TR-2020-08, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2020. s. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2019

  PODIVÍNSKÝ, J.; ČEKAN, O.; KRČMA, M.; BURGET, R.; HRUŠKA, T.; KOTÁSEK, Z. Multidimensional Pareto Frontiers Intersection Determination and Processor Optimization Case Study. In Proceedings of the 2019 22nd Euromicro Conference on Digital System Design. Kalithea: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019. s. 597-600. ISBN: 978-1-7281-2861-0.
  Detail | WWW

  PODIVÍNSKÝ, J.; ČEKAN, O.; KRČMA, M.; BURGET, R.; HRUŠKA, T.; KOTÁSEK, Z. Multidimensional Pareto Frontiers Intersection: Processor Optimization Case Study. Proceedings of the 7th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Czech Technical University, 2019. s. 20-21. ISBN: 978-80-01-06607-2.
  Detail | WWW

  BURGET, R. Model-Based Integration of Unstructured Web Data Sources Using Graph Representation of Document Contents. In 15th International Conference on Web Information Systems and Technologies. Vienna: SciTePress - Science and Technology Publications, 2019. s. 326-333. ISBN: 978-989-758-386-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  PODIVÍNSKÝ, J.; ČEKAN, O.; KRČMA, M.; BURGET, R.; HRUŠKA, T.; KOTÁSEK, Z. A Framework for Optimizing a Processor to Selected Application. In Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018. s. 564-574. ISBN: 978-1-5386-5710-2.
  Detail | WWW

  ZENDULKA, J.; BIELIKOVÁ, M.; BURGET, R.; KŘIVKA, Z. Data a Znalosti & WIKT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 1-291. ISBN: 978-80-214-5679-2.
  Detail | WWW

  BURGET, R. Distribuované zpracování a analýza dat ze sociálních sítí - Návrh a implementace distribuované architektury. FIT-TR-2018-07, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2018. s. 0-0.
  Detail | WWW

 • 2017

  BURGET, R. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. FIT-TR-2017-11, Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017. s. 0-0.
  Detail | WWW

  ZELENÝ, J.; BURGET, R.; ZENDULKA, J. Box Clustering Segmentation: A New Method for Vision-based Page Preprocessing. INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT, 2017, roč. 53, č. 3, s. 735-750. ISSN: 0306-4573.
  Detail | WWW

  BURGET, R. Information Extraction from the Web by Matching Visual Presentation Patterns. In Knowledge Graphs and Language Technology: ISWC 2016 International Workshops: KEKI and NLP&DBpedia. Lecture Notes in Computer Science vol. 10579. Kobe: Springer International Publishing, 2017. s. 10-26. ISBN: 978-3-319-68722-3.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZELENÝ, J.; BURGET, R. Accelerating the process of web page segmentation via template clustering. International Journal of Intelligent Information and Database System, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 134-153. ISSN: 1751-5858.
  Detail | WWW

 • 2015

  MILIČKA, M.; BURGET, R. Information Extraction from Web Sources based on Multi-aspect Content Analysis. In Semantic Web Evaluation Challenges, SemWebEval 2015 at ESWC 2015. Communications in Computer and Information Science. Communications in Computer and Information Science. Portorož: Springer International Publishing, 2015. s. 81-92. ISBN: 978-3-319-25517-0. ISSN: 1865-0929.
  Detail | WWW

 • 2014

  MILIČKA, M.; BURGET, R. Multi-aspect Document Content Analysis using Ontological Modelling. Proceedings of 9th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2014). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2014. s. 9-12. ISBN: 978-80-227-4267-2.
  Detail | WWW

 • 2013

  BURGET, R.; SMRŽ, P. Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 13-29. ISSN: 1557-3958.
  Detail | WWW

  MILIČKA, M.; BURGET, R. Web Document Description Based on Ontologies. Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013. s. 288-293. ISBN: 978-1-4673-5255-0.
  Detail | WWW

  ZELENÝ, J.; BURGET, R. Cluster-based Page Segmentation - a fast and precise method for web page pre-processing. In The Third International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Madrid: Association for Computing Machinery, 2013. s. 1-12. ISBN: 978-1-4503-1850-1.
  Detail | WWW

  ZELENÝ, J.; BURGET, R. Isomorphic mapping of DOM trees for Cluster-Based Page Segmentation. Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: The University of Technology Košice, 2013. s. 256-261. ISBN: 978-80-8143-127-2.
  Detail | WWW

 • 2012

  MILIČKA, M.; BURGET, R. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu. Proceedings of 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2012). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2012. s. 85-88. ISBN: 978-80-227-3812-5.
  Detail | WWW

 • 2011

  BURGET, R.; BURGETOVÁ, I. Automatic annotation of online articles based on visual feature classification. International Journal of Intelligent Information and Database System, 2011, roč. 5, č. 4, s. 338-360. ISSN: 1751-5858.
  Detail | WWW

 • 2010

  BARTÍK, V.; BURGET, R. Two-Phase Categorization of Web Documents. Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. s. 458-462. ISBN: 978-989-8425-28-7.
  Detail

  BURGET, R. Visual Area Classification for Article Identification in Web Documents. 21st International Workshop on Databases and Expert Systems Applications. Bilbao: IEEE Computer Society, 2010. s. 171-175. ISBN: 978-0-7695-4174-7.
  Detail

  BURGET, R. Automatic Web Document Restructuring Based on Visual Information Analysis. In Advances in Intelligent Web Mastering - 2, Proceedings of the 6th Atlantic Web Intelligence Conference - AWIC'2009. Advances in Intelligent and Soft Computing , Vol. 67. Prague: Springer Verlag, 2010. s. 61-70. ISBN: 978-3-642-10686-6.
  Detail

 • 2009

  BURGET, R.; BURGETOVÁ, I. Web Page Element Classification Based on Visual Features. 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2009. Dong Hoi: IEEE Computer Society, 2009. s. 67-72. ISBN: 978-0-7695-3580-7.
  Detail

 • 2008

  KUNC, M.; BURGET, R. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008. s. 347-350. ISBN: 978-80-227-2827-0.
  Detail | WWW

 • 2007

  BURGET, R. Vizuální segmentace elektronických dokumentů. In Znalosti 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - technická universita Ostrava, 2007. s. 155-166. ISBN: 978-80248-1279- 3.
  Detail

  BURGET, R. Layout Based Information Extraction from HTML Documents. In 9th International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR 2007. Curitiba: IEEE Computer Society, 2007. s. 624-629. ISBN: 0-7695-2822- 8.
  Detail

  BURGET, R. Automatic Document Structure Detection for Data Integration. In Business Information Systems. LNCS 4439. Poznan: Springer Verlag, 2007. s. 391-397. ISBN: 978-3-540-72034- 8.
  Detail

 • 2006

  BURGET, R. Vizuálně orientované modelování dokumentů na WWW. In Datakon 2006. Brno: Masarykova universita, 2006. s. 159-168. ISBN: 80-210-4102- 1.
  Detail

 • 2005

  BURGET, R. Visual HTML Document Modeling for Information Extraction. In RAWS 2005. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VSB- TU Ostrava, 2005. s. 17-24. ISBN: 80-248-0864- 1.
  Detail

  BURGET, R. JDO - persistentní objekty a Java. Interval.cz - Webdesign a e- komerce denně, 2005, roč. 2005, č. 155, s. 1-25. ISSN: 1212- 8651.
  Detail | WWW

 • 2004

  BURGET, R. Information Extraction from HTML Documents Based on Logical Document Structure. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2004.
  Detail | WWW

  BURGET, R. Hierarchies in HTML Documents: Linking Text to Concepts. In 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Zaragoza: IEEE Computer Society, 2004. s. 186-190. ISBN: 0-7695-2195- 9.
  Detail

 • 2003

  BURGET, R. Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat. In Sborník příspěvků 2. ročníku konference Znalosti 2003. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 271-280. ISBN: 80-248-0229- 5.
  Detail

 • 2002

  BURGET, R. HTML Document Analysis for Information Extraction. In Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2002. s. 426-430. ISBN: 80-214-2116- 9.
  Detail

  BURGET, R. Analyzing Logical Structure of a Web Site. In Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: 2002. s. 29-35. ISBN: 80-85988-70- 4.
  Detail | WWW

 • 2001

  ANTOŠ, R., BURGET, R., JELEN, P. Matematická podpora výstupu dat. In Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001. s. 274 ( s.)ISBN: 80-214-1859- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.