doc. Ing.

Petr Porteš

Ph.D.

FSI, ÚADI OMV – vedoucí odboru

+420 54114 2268
portes@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1988, Ing., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, obor Dopravní a manipulační technika
 • 1997, Ph.D., Fakulta stroního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2015, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství

Přehled zaměstnání

 • 1988-1990, samostatný vědecký pracovník, Ústav pro výzkum motorových vozidel Praha
 • 1992-2014, odborný asistent, Ústav automobilního a dopravního inženýrství, VUT v Brně
 • 2014-dosud, vedoucí Odboru automobilů a traktorů

Pedagogická činnost

 • Vedení diplomových prací z oboru spalovacích motorů a vozidel
 • Dynamika vozidel (QDY-A)
 • Virtuální prototypy (QVP-A)
 • Virtuální prototypy (ZVP-A)
 • Diplomový projekt I (M2335-01) (QDD)
 • Diplomový projekt (M2335-01) (QDP)
 • Ročníkový projekt MV (QR1)

Vědeckovýzkumná činnost

 • Dynamika vozidel.
 • Matematické modelování a experimentální metody.
 • Závodní automobily.

Univerzitní aktivity

 • 1998-dosud, odborný garant programového systému MSC ADAMS pro VUT
 • 1999-2008, člen akademického senátu FSI VUT
 • 2016-dosud,  člen oborové rady pro doktorský studijní program SjF STU v Bratislavě

Mimouniverzitní aktivity

 • Česká automobilová společnost v ČSVTS, člen

Projekty

 • 1995, Počítačová podpora inženýrských výpočtů v oblasti mechaniky a elektromechaniky, Projekt FRVŠ (čj.f. 0694/1995), spoluřešitel
 • 2000 – 2002, Teoretická východiska pro optimalizaci jízdních vlastností a bezpečnosti soudobých motorových vozidel. Projekt GA ČR 101/00/P098, řešitel
 • 2003, Komplexní grafické pracoviště. Projekt FRVŠ 957, spoluřešitel
 • 2005-2011, Simulační modelování mechatronických soustav. Výzkumný záměr MŠMT ČR MSM0021630518, člen řešitelského teamu
 • 2009-2018, NETME Centre, MŠMT OP VaVpI, člen řešitelského týmu Divize letadlové a automobilní techniky
 • 2012-2017 Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka. Projekt TAČR TE01020020

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

1