doc. Ing.

Petr Porteš

Ph.D.

FSI, ÚADI OMV – vedoucí odboru

+420 54114 2268
portes@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  STRAKA, T.; TOBIÁŠ, M.; PORTEŠ, P.; FOJTÁŠEK, J.; MÍŠA, J.; REPKA, M. Usage of reverse multibody system in motorcycle dynamics. Scientific Proceeding KOKA 2023. 70. Brno: 2023. s. 48-48. ISBN: 978-80-214-6164-2.
  Detail

  REPKA, M.; STRAKA, T.; FOJTÁŠEK, J.; PORTEŠ, P. Driveshaft torque measurement by using Arduino Board. Scientific Proceeding KOKA 2023. 70. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. s. 45-45. ISBN: 978-80-214-6164-2.
  Detail

  TOBIÁŠ, M.; FOJTÁŠEK, J.; BÖHM, M.; ZHÁŇAL, L.; PORTEŠ, P. Kinematic analysis and experimental validation of dynamics of electrified three wheeled tilting vehicle. Scientific Proceeding KOKA 2023. 70. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2023. s. 49-49. ISBN: 978-80-214-6164-2.
  Detail

 • 2022

  BAUER, F.; PORTEŠ, P.; POLCAR, A.; ČUPERA, J.; FAJMAN, M. Differences in the wheel loads and contact pressure of the in-furrow and on-land rear tractor tyres with mounted and semi-mounted ploughs. SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2022, roč. 215, č. January 20222, s. 1-13. ISSN: 0167-1987.
  Detail | WWW

 • 2020

  TOBIÁŠ, M.; PORTEŠ, P.; ZHÁŇAL, L.; FOJTÁŠEK, J. MEASUREMENT AND ANALYSIS OF DYNAMIC RIDING BEHAVIOR OF A MOTORCYCLE. In ENGINEERING MECHANICS. Engineering Mechanics .... 1. Brno University of Technology, 2020. s. 488-491. ISBN: 978-80-214-5896-3. ISSN: 1805-8248.
  Detail | WWW

 • 2018

  ZHÁŇAL, L.; PORTEŠ, P. Calculation of mechanism motion using discrete time approach. Vibroengineering Procedia, 2018, roč. 18, č. 18, s. 222-225. ISSN: 2345-0533.
  Detail | WWW

  PORTEŠ, P.; ZHÁŇAL, L.; FOJTÁŠEK, J. Complex approach to computations and analysis of vehicle dynamics. In Vibroengineering Procedia. Vibroengineering Procedia. Lithuania: JVE International, 2018. s. 132-137. ISSN: 2345-0533.
  Detail | WWW

 • 2017

  PORTEŠ, P.; KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; FOJTÁŠEK, J.; ZHÁŇAL, L. MODERN TOOLS FOR VEHICLE DEVELOPMENT. In Engineering Mechanics 2017. 1. Brno University of Technology, 2017. s. 54-57. ISBN: 978-80-214-5497-2.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BAUER, F.; PORTEŠ, P.; SLIMAŘÍK, D.; ČUPERA, J.; FAJMAN, M. Observation of load transfer from fully mounted plough to tractor wheels by analysis of three point hitch forces during ploughing. SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2017, roč. 172, č. September, s. 69-78. ISSN: 0167-1987.
  Detail | WWW

 • 2016

  ZHÁŇAL, L., PORTEŠ, P. UNIVERSAL TOOL FOR DATA ANALYSIS. Perners' Contacts, 2016, roč. X, č. 4, s. 136-143. ISSN: 1801-674X.
  Detail

  KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; PORTEŠ, P. AUTOMATIC DIFFERENTIAL LOCK CONTROL IN A TRUCK – STRAIGHT DRIVE. In Engineering Mechanics 2016. 1. Prague: Institute of Thermomechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2016. s. 334-337. ISBN: 978-80-87012-59-8.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KUČERA, P.; PÍŠTĚK, V.; PORTEŠ, P. AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ UZAVÍRÁNÍ DIFERENCIÁLU NÁKLADNÍHO VOZIDLA PŘI JÍZDĚ PŘÍMÝM SMĚREM. Perners' Contacts, 2016, roč. XI, č. 1, s. 115-121. ISSN: 1801-674X.
  Detail | WWW

 • 2015

  ZHÁŇAL, L., PORTEŠ, P. NUMERICAL SIMULATION OF BODY MOVEMENTS. Perners' Contacts, 2015, roč. X, č. 4, s. 107-112. ISSN: 1801- 674X.
  Detail

  FOJTÁŠEK, J.; PORTEŠ, P. Multibody Model of Commercial Vehicle For Lateral Torque Vectoring Study in Adams/ Car. 2015. s. 21-29.
  Detail

 • 2014

  PORTEŠ, P.; PÍŠTĚK, V.; FOJTÁŠEK, J.; KUČERA, P. (WP17V003) Virtuální prototyp těžkého nákladního vozu. 2014. s. 1-15.
  Detail

 • 2013

  HEJTMÁNEK, P.; BLAŤÁK, O.; KUČERA, P.; PORTEŠ, P.; VANČURA, J. Measuring the yaw mass moment of inertia of vehicle. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2013, roč. XI, č. 1, s. 16-22. ISSN: 1214-0821.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PORTEŠ, P.; BAUER, F.; ČUPERA, J. Laboratory-experimental verification of calculation of force effects in tractor' s three point hitch acting on driving wheels. SOIL & TILLAGE RESEARCH, 2013, roč. 128, č. 4, s. 81-90. ISSN: 0167- 1987.
  Detail

  HEJTMÁNEK, P.; ČAVOJ, O.; PORTEŠ, P. Evaluation of vehicle handling by a simplified single track model. Perners' Contacts, 2013, roč. VIII, č. 2, s. 42-52. ISSN: 1801- 674X.
  Detail

  PÍŠTĚK, V.; PORTEŠ, P.; FOJTÁŠEK, J. Odborná zpráva (WP17V004) - Návrh možných koncepcí „inteligentního diferenciálu“ pro použití v nákladních vozidlech. Brno: 2013. s. 1-11.
  Detail

 • 2012

  PORTEŠ, P.; BAUER, F.; ČUPERA, J. Analysis of Measured and Computed Force Effects in Tractor's Three- Point Linkage during Tillage. In ENGINEERING MECHANICS 2012. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2012. s. 1033-1040. ISBN: 978-80-86246-40- 6.
  Detail

  PORTEŠ, P.; BAUER, F.; TATÍČEK, M. Three-dimensional multi- body model for calculation tractor tire forces from field measurements. In Proceedings of the 2nd Commercial Vehicle Technology Symposium (CVT 2012). Aachen: Shaker Verlag, 2012. s. 297-306. ISBN: 978-3-8440-0798- 5.
  Detail

 • 2011

  PORTEŠ, P. Optimization of vehicle suspension kinematics. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

 • 2010

  LAURINEC, M.; BLAŤÁK, O.; PORTEŠ, P. Derivative- free filters and their application in vehicle dynamics analysis. In Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty on Mechanical Engineering, 2010. s. 346-353. ISBN: 978-80-214-4120- 0.
  Detail

  VANČURA, J.; NOVOTNÝ, P.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Aerodynamic characteristics computation of open wheel racing car. MECCA - Journal of Middle European Costruction and Design of Cars, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1214- 0821.
  Detail

 • 2009

  LAURINEC, M.; PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Discrete-difference filter in vehicle dynamics analysis. In Recent Advances in Mechatronics. 1. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2009. s. 19-24. ISBN: 978-3-642-05021-3.
  Detail

 • 2007

  PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Využití 3D optického scanneru pro měření torzní tuhosti karosérie. In Koka ' 07. Bratislava: Vydavatelstvi STU Bratislava, 2007. s. 263-272. ISBN: 978-80-227-2714- 3.
  Detail

  PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Identifikace vstupních parametrů a verifikace matematických modelů vozidla s využitím 3D optických scannerů. In Vozidlá 2007. Nitra: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2007. s. 174-179. ISBN: 978-80-8069-942- 0.
  Detail

  PORTEŠ, P.; BLAŤÁK, O. Využití 3D scannerů během konstrukčního návrhu a v simulačních výpočtech vozidla. In Koka ' 07. Bratislava: Vydavatelstvi STU Bratislava, 2007. s. 273-283. ISBN: 978-80-227-2714- 3.
  Detail

  PORTEŠ, P.; LAURINEC, M.; BLAŤÁK, O. Analysis of Vehicle Dynamics using Kalman Filter. In SIMULATION MODELLING OF MECHATRONIC SYSTEMS III. Mechatronics. Brno: Brno University of Technology, Faculty on Mechanical Engineering, 2007. s. 215-232. ISBN: 978-80-214-3559- 9.
  Detail

 • 2006

  MAZŮREK, I.; PORTEŠ, P.; PRAŽÁK, F.; BLAŤÁK, O. Mathematical Modelling of Dynamic Characteristics of Vehicles. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems II. mechatronics. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2006. s. 193-204. ISBN: 80-214-3341- 8.
  Detail

 • 2005

  PORTEŠ, P.; DOČKAL, L.; BLAŤÁK, O.; BOTH, A. Měření torzní tuhosti karosérie. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2005. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n. Labem, ÚTŘV, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7044-688- 9.
  Detail

  MAZŮREK, I.; PORTEŠ, P.; DOČKAL, A.; PRAŽÁK, F. Simulation Modelling of Vehicle Chassis Structure. In Simulation Modelling of Mechatronic Systems I. Mechatronics. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2005. s. 77-84. ISBN: 80-214-3144- X.
  Detail

 • 2004

  PORTEŠ, P.; KLEDUS, R. Využití bezkontaktních optických snímačů pro rekonstrukci pohybu automobilu. Engineering Mechanics, 2004, roč. 11, č. 1, s. 67-79. ISSN: 1802- 1484.
  Detail | WWW

 • 2002

  PORTEŠ, P. Rekonstrukce pohybu automobilu na základě měřených signálů. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Ústav mechaniky těles, VUT FSI Brno, 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

 • 2001

  PORTEŠ, P. Analýza ovladatelnosti automobilu s využitím počítačového modelu. In ENGINEERING MECHANICS 2001. Svratka: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2001. s. 219 ( s.)ISBN: 80-85918-64- 1.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.