doc. Ing.

Petr Mastný

Ph.D.

FEKT, UEEN – docent

+420 54114 6213
mastny@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1995-01-01 - 2000-12-31

  Vysoké učení technické v Brně, FEKT,
  Siplnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika - magisterské studium

 • 2000-01-01 - 2006-12-31

  Vysoké učení technické v Brně, FEKT,
  Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika - postgraduální studium

Doplňující informace:

1991 – 1995  SPŠ Edvarda Beneše Břeclav, zaměření elektroenergetika 1995 – 2000 FEI VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, státní závěrečná zkouška složena 26.6.2000, téma diplomové práce: Využití odpadního tepla v EDU 2000 – 2006 FEKT VUT v Brně, postgraduální studium, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (D-SEE), prezenční a kombinované (od 2005) studium 11. 10. 2006 obhájení disertační práce na téma Tepelná čerpadla v kombinovaných tepelných systémech – získání vědecké hodnosti Ph.D. v oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

Přehled zaměstnání

 • 2005-01-01 - 2006-12-31

  VUT FEKT v Brně, Ústav elektroenergetiky,
  technicko - hospodářský pracovník
  úvazek 20

 • 2005-01-01 - 2006-12-31

  Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit,
  technicko - hospodářský pracovník
  úvazek 20

 • 2006-01-01 - 2006-12-31

  VUT FEKT v Brně, Ústav elektroenergetiky,
  technicko - hospodářský pracovník
  úvazek 40

Doplňující informace:

2005 - 2006 a)      technický pracovník, FEKT VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky (50%)   b)      technický pracovník, VUT v Brně, Centrum sportovních aktivit (50%) 1.7. 2006 - 31.12 2006          technický pracovník, FEKT VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky (100%) od 1.1. 2007          odborný asistent, FEKT VUT v Brně, Ústav elektroenergetiky (100%)

Pedagogická činnost

Výuka odborných předmětů:

 • Malé zdroje elektrické energie
 • Výroba elektrické energie
 • Power Systems
 • Počítače a programování

 • vedení bakalářských, diplomových a disertačních prací

Vědeckovýzkumná činnost

Řešitel a spoluřešitel grantů:

 • Využití Stirlingova termodynamického cyklu v systémech využití tepla
  (FRVŠ č. G1-1850/2002)
 • Využití Stirlingova termodynamického cyklu v solárních systémech
  (FRVŠ č. G1-2172/2003)
 • Zdroje, akumulace a optimalizace využití energie v podmínkách trvale udržitelného rozvoje (MSM0021630516 2005 – 2009)

Akademické stáže v zahraničí

 • 2006-07-17 - 2006-08-11

  Česká republika - ČEZ a.s. OJ EHO Hodonín
  spolupráce na projektu spoluspalování biomasy

Spolupráce s průmyslem

 • odborná stáž v EHO Hodonín, ČEZ, a.s.
 • poradenská a projekční činnost v oblasti využití obnovitelných zdrojů energie - vypracování projekčních podkladů a studií pro realizace fotvoltaických a solárních systémů a systémů s tepelnými čerpadly
 • samostatný projektant elektro