doc. Ing.

Petr Kotrbáček

Ph.D.

FSI, LPTP – docent

+420 54114 3290
Petr.Kotrbacek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Kotrbáček, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; RESL, O.; KOMÍNEK, J.; LUKS, T. The Efficient Way to Design Cooling Sections for Heat Treatment of Long Steel Products. Materials, 2023, roč. 16, č. 11, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POHANKA, M.; VOTAVOVÁ, H.; RESL, O.; KOTRBÁČEK, P. The Effect of Water Jet Overlaps in a Descaler on the Quality of Surface of the Hot Rolled Steel. Metals, 2023, roč. 13, č. 10, s. 1-13. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  RESL, O.; CHABIČOVSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M. Influence of Porous Oxide Layer on Water Spray Cooling. In Sborník 9th International Conference on Fluid Flow. 2022. s. 125-1 (125-8 s.)ISBN: 978-1-990800-06-1.
  Detail | WWW

  KÁN, M.; TURŇA, J.; MOJŽÍŠ, M.; PATIN, L.; KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H. THE ANALYSIS OF THE ROLLS COOLING AT PUSH BENCH IN ROLLING MILL PLANT ŽP A.S. Journal of Metallic Materials, 2022, roč. 74, č. 1, s. 4-8. ISSN: 2657-747X.
  Detail | WWW

  KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.; RESL, O.; BELLEROVÁ, H. Influence of water temperature on spray cooling at high surface temperatures. Applied Thermal Engineering, 2022, roč. 216, č. 119074, s. 1-10. ISSN: 1359-4311.
  Detail | WWW

  BRACHNA, R.; KOMÍNEK, J.; GUZEJ, M.; KOTRBÁČEK, P.; ZACHAR, M. Numerical Computation of Anisotropic Thermal Conductivity in Injection Molded Polymer Heat Sink Filled with Graphite Flakes. Polymers, 2022, roč. 14, č. 16, s. 1-16. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M. Design of cooling sections for heat treatment based on laboratory measurements of heat transfer coefficient. In Článek ve sborníku. 2022. s. 144-150. ISBN: 9783200085848.
  Detail | WWW

  KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M. Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů, tepelné zpracování a hydraulické odstranění okují. Hutnické listy, 2022, roč. 75, č. 3-4, s. 4-8. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

 • 2021

  CHABIČOVSKÝ, M.; RESL, O.; KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M. Intensification of the secondary cooling by the presence of the oxide layer on the steel slab surface. Italy: Associazione Italiana di Metallurgia, 2021. s. 1-8. ISBN: 978-88-98990-24-5.
  Detail

  KOMÍNEK, J.; ZACHAR, M.; GUZEJ, M.; BARTULI, E.; KOTRBÁČEK, P. Influence of Ambient Temperature on Radiative and Convective Heat Dissipation Ratio in Polymer Heat Sinks. Polymers, 2021, roč. 13, č. 14, s. 1-12. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Remote Cooling of Rolls in Hot Rolling; Applicability to Other Processes. Metals, 2021, roč. 11, č. 7, s. 1-7. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  GUZEJ, M.; ZACHAR, M.; KOMÍNEK, J.; KOTRBÁČEK, P.; BRACHNA, R. Importance of Melt Flow Direction during Injection Molding on Polymer Heat Sinks’ Cooling Efficiency. Polymers, 2021, roč. 13, č. 8, s. 1-13. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  KOTRBÁČEK, P. SmartCool. 2020.
  Detail

  POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; RESL, O.; BELLEROVÁ, H. OPTIMAL HYDRAULIC DESCALING. In Metal 2020. 2020. s. 118-125. ISBN: 978-80-87294-97-0.
  Detail | WWW

  POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. ENERGY-EFFICIENT COOLING AND HYDRAULIC DESCALING SYSTEMS. METALLURGIST, 2020, roč. 64, č. 7-8, s. 729-740. ISSN: 0026-0894.
  Detail | WWW

  CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H.; KOMÍNEK, J.; RAUDENSKÝ, M. Spray cooling heat transfer above leidenfrost temperature. Metals, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-16. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H.; LUKS, T.; RAUDENSKÝ, M. Heat Transfer Correlations for Secondary Cooling in Continuous Casting. STEEL RESEARCH INTERNATIONAL, 2020, roč. 11, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1611-3683.
  Detail | WWW

 • 2019

  POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P.; BARTULI, E.; RAUDENSKÝ, M. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОКАЛИНЫ. METALLURGIST, 2019, roč. 1, č. 8, s. 6-13. ISSN: 0026-0894.
  Detail | WWW

  KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; RAUDENSKÝ, M. Study of the heat transfer distribution during the plate heat treatment. Dusseldorf: 2019. s. 1-5.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P. SmartCool - Smart controlled actuator to homogenize the temperature at the transfer bar. 2019.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; ZACHAR, M. Optimization of Work Roll Cooling in Rolling. Dusseldorf: 2019. s. 1-6.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; ZACHAR, M. Energeticky úsporné systémy pro chlazení horkých povrchů a hydraulické odstranění okují. Hutnické listy, 2019, roč. 72, č. 4, s. 15-22. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

  CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M. FACTORS INFLUENCING SPRAY QUENCHING OF STEEL PRODUCTS. In ECHT 2019. Milano: Associazione italiana di metalurgia, 2019. s. 1-9. ISBN: 978-88-98990-19-1.
  Detail

 • 2018

  KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; HORSKÝ, J. Měření chladících účinků trysek sekundárního chlazení ZPO. In Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov. Brezno: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., 2018. s. 65-70. ISBN: 978-80-973141-0-1.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; RAUDENSKÝ, M. Měření chladicích účinků trysek sekundárního chlazení ZPO. Hutnické listy, 2018, roč. LXXI, č. 6, s. 126-130. ISSN: 0018-8069.
  Detail | WWW

  POHANKA, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.; VOTAVOVÁ, H. Hydraulic descaling of wire coils during pickling program. 2018. s. 45-48.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J. Chladicí systémy pro chlazení profilových válců. In Odborná konferencia ŽP VVC 2018 Zborník príspevkov. Brezno: ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o., 2018. s. 71-76. ISBN: 978-80-973141-0-1.
  Detail

 • 2017

  HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P. Heat treatment of rails. Materiali in tehnologije, 2017, roč. 51, č. 2, s. 329-332. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J. ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMY PRO CHLAZENÍ HORKÝCH POVRCHŮ A TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ. Sborník anotací semináře efektivní energetika XVIII. VŠB-Technická univerzita Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2017. s. 5-7.
  Detail

 • 2016

  CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P. Design of quenching units for heat treatment of tubes. La Metallurgia Italiana, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-28. ISSN: 0026-0843.
  Detail | WWW

  HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; CHABIČOVSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. In- line heat treatment of flat products. In Proceedings European Conference on Heat Treatment 2016 and 3rd International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, 11 – 13 May 2016, Prague, Czech Republic. Čerčany: Asociace pro tepelné zpracování kovů, 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-904462-9- 8.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HRABOVSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M. Mechanical Properties of Oxidized Steel Samples by Small Punch Test. Hutnické listy, 2016, roč. 69, č. 2, s. 10-16. ISSN: 0018-8069.
  Detail

  KOMÍNEK, J.; KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J. DESIGN OF COOLING SYSTEMS FOR GROOVED ROLLS. In METAL 2016, 25rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER Ltd., 2016. s. 255-260. ISBN: 978-80-87294-67-3.
  Detail | WWW

 • 2015

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; LUKS, T.; POHANKA, M. NUMERICAL SIMULATION AND VERIFICATION OF ROLL, TEMPERATURE HISTORY DURING ROLLING CAMPAIGN. Roll5 2015. London, United Kingdom: IOM Communicatiins Ltd, 2015. s. 1-11.
  Detail

  HRABOVSKÝ, J.; CHABIČOVSKÝ, M.; ASTROUSKI, I.; KOTRBÁČEK, P. THE HEAT TRANSFER COEFFICIENT AT DISCONTINUED WATER SPRAY COOLING. In METAL 2015, 24rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: TANGER, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-58- 1.
  Detail

  CHABIČOVSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P. DESIGN OF QUENCHING UNITS FOR HEAT TREATMENT OF TUBES. In European conference on Heat treatment 2015 a 22nd IFHTSE congres. Miláno: Associazione Italiana di metallurgia, 2015. s. 1-9. ISBN: 978-88-98990-03- 0.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; Parilák, L.; Ma´tas, P.; Zalaba, D. Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců. In Odborná konferencia ŽP VVC 2015. 1. Brezno: HLP grafik s.r.o., 2015. s. 91-97. ISBN: 9788097209155.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; Parilák, L.; Ma´tas, P.; Zalaba, D. Vysoce účinné a energeticky úsporné chladicí systémy pro chlazení profilových válců. Zváranie - Svařování, 2015, roč. 5-6, č. 64, s. 135-139. ISSN: 0044-5525.
  Detail | WWW

 • 2014

  KOTRBÁČEK, P.; LUKS, T.; HŘIBOVÁ, V. Cooling efficiency of the nozzles. 2014. s. 1-20.
  Detail

  HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Top / Bottom Power Cooling Header, design of the new solid jet nozzles. 2014. s. 1-40.
  Detail

  HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; HRABOVSKÝ, J. Strategy of energy saving and high efficiecy roll cooling systems design. The Netherlands: IOM Communications Ltd, 2014.
  Detail

  HORSKÝ, J.; CHABIČOVSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; STRÁNSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Chlazení trubek – první testy. 2014. s. 1-32.
  Detail

  HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. IN- LINE HEAT TREATMENT OF LONG PRODUCTS. In METAL 2014, 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2014. s. 1-6. ISBN: 978-80-87294-54- 3.
  Detail

 • 2013

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; KVAPIL, J.; SCHOERKHUBER, K. OPTIMIZATION OF WORKING ROLL COOLING IN HOT ROLLING. In Rolling 2013. Milano, Italy: Associazione Italiana di metallurgia, 2013. s. 1-11. ISBN: 9788885298958.
  Detail

 • 2012

  ZAHRADNÍK, R.; BOHÁČEK, J.; KOTRBÁČEK, P. Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder. EPJ Web of Conferences, 2012, roč. 25, č. 4, s. 01102-p.1 (01102-p.6 s.)ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; KVAPIL, J.; SCHOERKHUBER, K. Optimization of working roll cooling in hot rolling. 9th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics. 1. Malta: HEFAT, 2012. s. 685-690. ISBN: 978-1-86854-986- 3.
  Detail

  POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P. Design of cooling units for heat treatment. In Heat treatment conventional and applications. In Tech. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. s. 1-20. ISBN: 978-953-51-0768- 2.
  Detail | WWW

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Full Scale Measurements of Cooling Intensity and Homogeneity. In Quenching Control and Distortion. Ohio: ASM International, 2012. s. 124-133. ISBN: 978-1-61503-980- 7.
  Detail | WWW

  RAUDENSKÝ, M.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P. Why oxides intensify spray cooling?. The 30th International Steel Industry Conference in Paris. 1. Paris: 2012. s. 92-93.
  Detail

 • 2011

  ZAHRADNÍK, R.; KOTRBÁČEK, P.; BOHÁČEK, J. Experimental investigation of heat transfer between hot air nozzle flow and cylinder. In Experimental fluid Mechanics 2011. Proceedings of the International conference. Jičín: 2011. s. 1059-1064. ISBN: 978-80-7372-784- 0.
  Detail

  ZAHRADNÍK, R.; BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M. Stanovení součinitele přestupu tepla pro vzduchové trysky. Brno: LPTaP, 2011. s. 1-75.
  Detail

 • 2010

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HNÍZDIL, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M. In- Line Heat Treatment and Hot Rolling. In International conference on advances in materials and processing technologies (AMPT2010). 1. 2010. s. 563-568. ISBN: 978-0-7354-0871- 5.
  Detail

 • 2009

  VAN STEDEN, H.; BOHÁČEK, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Intensification of roll cooling in hot rolling with a roll wiper. Research Disclosure Journal, 2009, roč. 2009, č. 546003, s. 1-8. ISSN: 0374-4353.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M. Modelling of Cooling and Thermal Load of Rolls in Hot Rolling. In Proceeding 3rd SteelSim 2009. Leoben, Austria: ASMET, 2009. s. 1-8. ISBN: 9783200016330.
  Detail

 • 2008

  HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; BELLEROVÁ, H. Experiments for the investigation of heat transfer on hot plates. 2008.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; BOHÁČEK, J. MODIFICATION OF BILLET CONTINUOUS CASTING MACHINE FROM SQUARE TO ROUND GEOMETRY. In 6th European Conference on Continuous Casting. Milano: associazione Italiana di Metallurgia, 2008. s. 1-10. ISBN: 88-85298-65-6.
  Detail

 • 2007

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M. Cooling of Rolls Used in Hot Rolling of Long Products. Birmingham: IOM Communications, 2007. s. 1-11.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; HORÁK, A.; POHANKA, J.; KOTRBÁČEK, P. Hydraulic Descaling Improvement - Findings of Jet Structure on Water Hammer Effect. Revue de Métallurgie, 2007, roč. 2, č. 104, s. 84-90. ISSN: 1156-3141.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P. Optimalizace hydraulických systémů v procesu válcování - etapa E2 a E4. 2007. s. 1-17.
  Detail

  HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H. Improvement of cooling and related lubrication effects in cold rolling of carbon and stainless steel grades - roll. 2007. s. 1-10.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H. Effective Roll Cooling - final report. 2007. s. 1-14.
  Detail

 • 2006

  HORSKÝ, J.; JURIGA, A.; BOHÁČEK, J.; BELLEROVÁ, H.; KOTRBÁČEK, P. Úprava sekundárního chlazení pro výrobu kulatiny 130 mm. 2006. s. 1-10.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Intensification and Control of Roll Cooling. Paříž: 2006. s. 1-8.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Spray Cooling of Rotating Roll. In CD. Sydney, Australia: Begell House Inc., 2006. s. 1-9. ISBN: 1-56700-226- 9.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M. Experimental study of heat transfer in hot rolling. REVUE DE METALLURGIE-CAHIERS D INFORMATIONS TECHNIQUES, 2006, roč. 7-8, č. 103, s. 333-341. ISSN: 0035-1563.
  Detail | WWW

  RAUDENSKÝ, M.; HORÁK, A.; HORSKÝ, J.; POHANKA, M.; KOTRBÁČEK, P. Hydraulic Descaling Improvement - Findings of Jet Structure on Water Hammer Effect. La Revue de Mettallurgie. neuvedeno. Paříž: ATS, 2006. s. 34-35.
  Detail

 • 2005

  RAUDENSKÝ, M.; HORÁK, A.; KOTRBÁČEK, P. Optimisation of Controlled Cooling in Continuous Casting. In Steelsim 2005. Brno: T-print s.r.o., 2005. s. 317-331. ISBN: 80-239-5005- 3.
  Detail

  HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; TSENG, A. Indentation and Piercing of Steel in Mushy State. Journal of Materials Engineering and Performance, 2005, roč. 14, č. 5, s. 610-615. ISSN: 1059-9495.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; VAVREČKA, L. Optimalizace chlazení hutních válců. Kalibrace válců 2005. neuvedeno. Čeladná: Devimex.s.r.o., 2005. s. 74-82.
  Detail

  HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; PETRUŠKA, J.; ŘÍDKÝ, R. Experimental Study of Semi Solid Steel Deformation. International Journal of Forming Processes, 2005, roč. 8, č. 1/2005, s. 63-75. ISSN: 1292-7775.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. High Turbulence Cooling. 2005. s. 1-8.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M. Experimentální studium deformačního chování oceli v polotekutém stavu. Acta Metallurgica Slovaca, 2005, roč. 11, č. 2/2005, s. 334-339. ISSN: 1335-1532.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M. Experimental Study of Heat Transfer in Hot Rolling. In 26 Journees Siderurgiques Internationales. Paris: ATS, 2005. s. 1-2. ISBN: 2-911212-05-3.
  Detail

 • 2004

  RAUDENSKÝ, M., HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P., POHANKA, M., TOŠOVSKÝ, J. Experimental study of parameters influencing efficiency of hydraulic descaling - theory of vapour explosion. In Hydraulic Descaling. Londýn: IOM Communications Ltd., 2004. s. 29-38. ISBN: 1059475.
  Detail | WWW

  PETRUŠKA, J., ŘÍDKÝ, R., HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P. Constitutive Behaviour of Steel in Mushy State. In Zeszyty naukowe katedry mechaniki stosowanej. Gliwice: Politechnika Slaska Gliwice, 2004. s. 121-124. ISBN: 83-917224-8- 1.
  Detail

  HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P. Controlled Cooling in Continuous Casting. Chinese Society for Metals, 2004, roč. 39, č. 2004, s. 342-346. ISSN: 0449-749X.
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; POHANKA, M. Influence of Parameters of Hydraulic Descaling on Temperature Losses and Surface Quality of Rolled Material. Steel Grips, Journal of steel and related materials, 2004, roč. 2004, č. 2, s. 367-370. ISSN: 1611-4442.
  Detail | WWW

  KOTRBÁČEK, P., HORSKÝ, J. Various plastometric tests for semi solid materials and their numerical simulations. Steel Grips, Journal of steel and related materials, 2004, roč. 2, č. 2004, s. 735-740. ISSN: 1611-4442.
  Detail | WWW

 • 2003

  ŘÍDKÝ, R., PETRUŠKA, J., HORSKÝ, J., KOTRBÁČEK, P. Experimental study of semi- solid steel deformation. In Inženýrská mechanika 2003. Svratka: UTAM Praha, 2003. s. 306 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  PETRUŠKA, J.; ŘÍDKÝ, R.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Identification of Semisolid Steel Behaviour. In Proc. 20th Danubia Adria Symposium on Experimental Methods. Gyor: TU Gyor, 2003. s. 150 ( s.)ISBN: 963-9058- 203.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; DUMEK, V.; KOTRBÁČEK, P. Experimental study of Leidenfrost phenomena at hot sprayed surface. In 2003 ASME Summer Heat Transfer Conference. Las Vegas, Nevada: ASME, 2003. s. 1-5. ISBN: 0-7918-3679- 7.
  Detail | WWW

  HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P.; TSENG, A. Indentation and piercing of steel in mushy state. Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, 2003, roč. 24, č. No.3, s. 187-195. ISSN: 0257-9731.
  Detail

 • 2002

  TOŠOVSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; POHANKA, M. Napjatostní analýza vrstvy okují při procesu odkujení. In 40.mezinárodní konference: Experimentální analýzy napětí. Vysoké učení technické v Praze: Vysoké učení technické v Praze, 2002. s. 247-251. ISBN: 80-01-02547- 0.
  Detail

 • 2001

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ,; M. Experimental study of steel behaviour in process of mushy state deformation. In 6th Konferencie o materialih in tehnologijah. Slovenia, Portonož: University of Ljubljana, 2001. s. 0 ( s.)
  Detail

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M. Deformation characteristics of semi solid steel. Continuous Casting of Billets. Třinec , ČR: 2001. s. 9 ( s.)
  Detail

  TSENG, A.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Mechanical Characteristics of Semi- Solid Steels. In Interactive Dynamics of Convection and Solidification. Netherlands: Springer Netherlands, 2001. s. 99-112. ISBN: 978-90-481-5719- 8.
  Detail | WWW

  TSENG, A.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; KOTRBÁČEK, P. Deformation behavior of steels in mushy state. Materials and design, 2001, roč. 22, č. 2, s. 83-92. ISSN: 0261-3069.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P.; TSENG, A. Mechanical Characteristics of Semi- Solid Steels. In Interactive Dynamics of Convention and Solidification. Printed in the Netherlands: KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS, 2001. s. 99 ( s.)ISBN: 0-7923-7020- 1.
  Detail

  RAUDENSKÝ, M.; HORSKÝ, J.; KOTRBÁČEK, P. Hydraulické odstranění primárních a sekundárních okují. In Ocelové pásy 2001. Ostrava: 6. mezinárodní konference Ocelové pásy 2001, 2001. s. 393 ( s.)
  Detail

 • 2000

  KOTRBÁČEK, P.; HORSKÝ, J.; RAUDENSKÝ, M.; ŘÍDKÝ, R. Experimental Study of Steel Behaviour in Process of Mushy State Deformation. In 8th International Conference on Metal Forming 2000. Krakow, Poland: A.A.Balkema/Rotterdam/Brookfield, 2000. s. 367 ( s.)ISBN: 90-5809-157-0.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.