doc. Ing.

Petr Bača

Ph.D.

FEKT, UETE – vedoucí ústavu

+420 54114 6188
baca@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Petr Bača, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  BAČA, P.; MAŠÁN, V.; VANÝSEK, P.; BURG, P.; BINAR, T.; SUCHÝ, P.; VAŇKOVÁ, L. Evaluation of the Thermal Energy Potential of Waste Products from Fruit Preparation and Processing Industry. Applied Sciences - Basel, 2024, roč. 14, č. 3, s. 1-14. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  MAXA, J.; ŠABACKÁ, P.; JAN, M.; NEDĚLA, V.; BINAR, T.; BAČA, P.; TALÁR, J.; BAYER, R.; ČUDEK, P. The Impact of Nozzle Opening Thickness on Flow Characteristics and Primary Electron Beam Scattering in an Environmental Scanning Electron Microscope. SENSORS, 2024, roč. 24, č. 7, s. 1-27. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2023

  ŠABACKÁ, P.; MAXA, J.; BAYER, R.; BINAR, T.; BAČA, P.; DOSTALOVÁ, P.; MAČÁK, M.; ČUDEK, P. Comparative Analysis of Supersonic Flow in Atmospheric and Low Pressure in the Region of Shock Waves Creation for Electron Microscopy. SENSORS, 2023, roč. 23, č. 24, s. 1-34. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BAČA, P.; VANÝSEK, P. Issues Concerning Manufacture and Recycling of Lead. ENERGIES, 2023, roč. 16, č. 11, s. 1-20. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  BAČA, P.; CHLADIL, L. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2022. ISBN: 978-80-02-02972-4.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MALYI, D.; ZBOŽÍNEK, T.; BINAR, T. THERMAL RUNAWAY EFEKT U OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2022. s. 1-3. ISBN: 978-80-02-02972-4.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Changes of the Impedance of Li-ion Cell During Discharge. 23rd Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: University of Technology, 2022. s. 233-236. ISBN: 978-80-214-6088-1.
  Detail | WWW

  SEDLAŘÍKOVÁ, M.; NOVÁK, V.; KAZDA, T.; BAČA, P. Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 23rd ABAF. 23. Brno: Brno University of Technology, 2022. ISBN: 978-80-214-6088-1.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Změny impedance Li-ion článku v průběhu vybíjení. 43. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Blansko: 2022. s. 65-68. ISBN: 978-80-02-02972.
  Detail

  BINAR, T.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MAXA, J.; FOLK, J. ÚČINKY TEPLOTY OKOLÍ NA VLASTNOSTI OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2022. s. 1-3.
  Detail

 • 2021

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Effect of ageing on the impedance of the lead-acid battery. Journal of Energy Storage, 2021, roč. 36, č. 1, s. 1-9. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ZBOŽÍNEK, T.; GURICOVÁ, P.; ČUDEK, P. MODIFIKOVANÁ SKELNÁ VLÁKNA JAKO ADITIVA ZÁPORNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: Česká elektrotechnická společnost, 2021. s. 117-120. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Measurement of Impedance of AGM Solar Battery for RAPS Applications. In ESC Transaction. ECS Transactions. 1. ECS, 2021. s. 151-158. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KAZDA, T.; CHLADIL, L.; ČUDEK, P.; KAŠTYL, J.; JAŠŠO, K.; VANÝSEK, P.; BAČA, P. STRUKTURNÍ CHARAKTERIZACE MATERIÁLŮ PRO ELEKTRODY ELEKTROCHEMICKÝCH ZDROJŮ PROUDU. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2021. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; BINAR, T.; LANGER, M. Monitoring The Influence Of The Temperature On The Properties Of Lead-acid Battery. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2021. s. 101-104. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  BINAR, T.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; FRIDRICH, J. Power Supplies For Variable Traffic Signs. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2021. s. 183-186. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  BINAR, T.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; FRIDRICH, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M. Design of Power Supply Modification of Variable Traffic Signs. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: The Electrochemical Society, 2021. s. 575-587. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J. In-Situ Atomic Force Microscopy Observations of the Effect of Addition of Graphite and Titanium Dioxide on Performance of the Negative Active Mass of a Lead-Acid Battery. Journal of Energy Storage, 2021, roč. 44, č. A, s. 1-12. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  BINAR, T.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; FRIDRICH, J. Use of Photovoltaic Panels to Power Variable Traffic Signs. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2021. s. 152-155. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J.; BINAR, T. Měření impedance AGM solární baterie pro ostrovní systémy. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2021. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Impedance Measurements of AGM Solar Battery for RAPS Systems. 22st Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: VUT, 2021. s. 75-78. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  ČECH, O.; KUSMIČ, D.; CHLADIL, L.; KLVAČ, O.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; KAZDA, T. Inverse Vulcanisation of Sulfur - Preparation Methods and Applications. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennigton: 2021. s. 131-238. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; LANGER, M.; BINAR, T. Change in the Properties of a Lead-acid Battery Depending on the Cycling Speed and the Ambient Temperature. In ECS Transaction. ECS Transaction. 1. USA: The Electrochemical Society, 2021. s. 119-134. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; KUNICKÝ, D.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; BAČA, P. In-situ XRD study of a Chromium doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathode for Li-ion battery. Journal of Energy Storage, 2021, roč. 41, č. 9, s. 1-15. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  BAČA, P.; MÁCA, J.; VACULÍK, S. Náklady na akumulaci elektrické energie v komerčních sekundárních článcích. TZB-info, 2020, s. 1-11. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Influence of temperature on impedance changes of lead-acid battery cell. In ECS Transactions. ECS Transactions. ECS Transactions, 2020. s. 105-115. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Influence of temperature on impedance changes of lead-acid battery cell. 21st Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. s. 75-78. ISBN: 978-80-214-5889-5.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. VLIV STÁRNUTÍ NA IMPEDANCI ČLÁNKU OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2020. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; DVOŘÁČEK, D. VLIV FUNKČNÍCH SKUPIN UHLÍKU NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI ZÁPORNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 41. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2020. s. 137-140. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  BAČA, P. HISTORICKÝ VÝVOJ ELEKTROMOBILITY. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  VANÝSEK, P.; BAČA, P. Otázky zpracování a recyklace olova. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 87-95. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  BAČA, P.; MUSIL, P. OVĚŘENÍ FUNKČNÍCH PARAMETRŮ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 15. Liptovský Mikuláš: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MUSIL, P. Testing of Industrially Produced Batteries at High Temperatures. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. 2019. s. 1-10. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. In Situ EC-AFM Observation of BaSO4 and Glass Fibers Effect On Lead Electrode For Lead-acid Battery. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. 2019. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. Observation Of Lead Electrode by Atomic Force Microscope. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. 2019. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; MUSIL, P. Monitoring Of Temperature Influence On Properties Of Lead-acid Accumulators. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 20th ABAF. 1. Brno: 2019. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5774-4.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ and ex situ measurements of lead acid battery cell by PEIS. In ABAF 20th issue of ECS Transactions. ECS Transaction. USA: The Electrochemical Society, 2019. s. 219-225. ISBN: 9781607688877. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. VLIV TEPLOTY NA IMPEDANCI ČLÁNKU OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vémyslice: 2019. s. 57-60. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ and ex situ measurements of lead acid battery cell by PEIS. ECS Transaction, 2019, roč. 1, č. 1, s. 115-117. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; KAZDA, T.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY. In 51. Seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika, 2019. s. 45-48. ISBN: 978-80-02-02879-6.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Olovo - jeden z nejstarších lidstvem užívaných kovů. In 40. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2019. s. 132-134. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  BAČA, P.; KAZDA, T.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. s. 115-121. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Determination of state of charge of lead-acid battery by EIS. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 21, č. 1, s. 581-585. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BOUŠKA, M. In-situ AFM observations of the effect of addition of glass fibers and lignosulfonates on performance of the negative active mass of a lead-acid storage battery. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 22, č. 4, s. 1-28. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

 • 2018

  BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S. MOŽNOSTI POZOROVÁNÍ VZORKŮ ELEKTROD POMOCÍ AFM MIKROSKOPU. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2018. Košice: FBERG TU Košice, 2018. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-2975-8.
  Detail

  BAČA, P. Úložiště elektrické energie. In Liptovský Mikuláš: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2018. s. 9-14.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P. SLEDOVÁNÍ ZMĚN NA POVRCHU OLOVĚNÉ ELEKTRODY S NANESENÝMI ADITIVY POMOCÍ AFM. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. s. 141-144. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ measurement of PEIS of lead acid battery cell. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 19th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 90-92. ISBN: 978-80-214-5651-8.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. Užití EIS pro stanovení SoC olověného akumulátoru. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: 2018. s. 63-66. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; KAZELLE, J. In situ measurement of PEIS of lead acid battery cell. In ECS Transactions. ECS Transaction. 87. ELECTROCHEMICAL SOC INC, 2018. s. 307-314. ISBN: 978-1-60768-864-8. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ČECH, O. GRAFENOIDY JAKO ADITIVUM ZÁPORNÝCH HMOT OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2018. s. 102-105. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. Examination of impact of lignosulfonates added to the negative active mass of a lead–acid battery electrode. Journal of Energy Storage, 2018, roč. 2018, č. 18, s. 229-238. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

 • 2017

  BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P. IN-SITU POZOROVÁNÍ POVRCHU ZÁPORNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU MIKROSKOPEM ATOMÁRNÍCH SIL AFM. In 13. ročník mezinárodní konference ALER 2017. Žilina: 2017. s. 15-19. ISBN: 978-80-89456-30-7.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. POSSIBILITIES OF USING GLASS FIBER IN NEGATIVE ACTIVE MASS. In 1Oth International Conference on Lead-Acid Batteries. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 103-106. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. s. 1-42.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. s. 1-56.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Combined effect of acrylic fibers and carbon in negative active mass of lead-acid battery. Journal of Energy Storage, 2017, roč. EST, č. 244, s. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P.; BOUŠKA, M. ZKOUMÁNÍ VLIVU EFEKTU UHLÍKU A ORGANICKÝCH EXPANDÉRŮ JAKO ADITIVA V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ. In 38. Nekonvenčí zdroje elektrické energie. Brno: Česká elektriotechnická společnost, 2017. s. 136-139. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P.; CVANIGA, T. ZKOUMÁNÍ VLIVU EFEKTU UHLÍKU A INDULINY AT JAKO ADITIVA V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ. In 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: Česká elektriotechnická společnost, 2017. s. 115-118. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  MÁCA, J.; LIBICH, J.; BAČA, P.; BAYER, R. Ukládání energie pomocí setrvačníků. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2017. s. 78-81. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; VANÝSEK, P. In-situ Observations of Lead Sulfate Crystal Growth on the Surface of a Negative Electrode. In ECS transaction. ECS Transactions. 81. USA: Electrochemical Society Inc., 2017. s. 145-150. ISBN: 9781607688297. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; BAČA, P. New Additive in NAM of Lead-Acid Battery Electrodes. In ECS transaction. ECS Transactions. USA: The Electrochemical Society, 2017. s. 169-181. ISBN: 9781607688297. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; ČUDEK, P. The Possibilities of Using Grafenoids as an Additive in NAM. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2017. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P.; BAČA, P. In- situ Observations Using AFM. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 18th ABAF. 1. Brno: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication, 2017. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-5529- 0.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post-Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  LIBICH, J.; BAČA, P. Ukládání energie pomocí moderních typů, elektrochemických zdrojů. Tábor, Česká republika: Česká elektrotechnická společnost (ČES) Tábor, 2017. s. 1-32.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; BAČA, P. Preface to the special issue on electrochemical energy storage discussed at the NZEE conference 2016 in Czech Republic. Journal of Energy Storage. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. s. 363-363. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. XRD Characterization of Negative Electrode Mass of Lead Acid Batteries. In 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEAD-ACID BATTERIES (LABAT'2017). 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 99-102. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. COMBINED EFFECT OF FIBROUS STRUCTURES AND OTHER ADDITIVES IN NAM. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCEON LEAD-ACID BATTERIES. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 95-98. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; BAČA, P. IN-SITU X-RAY STUDY OF LEAD SULFATION IN SULFURIC ACID ENVIROMENT. In 1Oth International Conference on Lead-Acid Batteries. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 87-90. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  BAČA, P. HYBRIDNÍ ELEKTRICKÁ VOZIDLA A JEJICH BATERIE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE RESpect 2017. TU Košice, F BERG, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail

 • 2016

  BAČA, P. VLIV AKRYLOVÝCH VLÁKEN V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ. 12. ročník mezinárodní konference ALER 2016. Žilina: 2016. s. 1-4. ISBN: 978-80-89456-26-0.
  Detail

  BAČA, P.; CHLUP, J. Výzkum v oblasti izolačních hmot. 2016. s. 1-10.
  Detail

  BAČA, P.; CHLUP, J. Teplotní analýzy synchronního generátoru. 2016. s. 1-10.
  Detail

  BAČA, P.; CHLUP, J. Ventilační návrh synchronního generátoru s vyniklými póly a děleným statorem. 2016. s. 1-10.
  Detail

  BAČA, P.; CHLUP, J. Optimalizace ventilační topologie synchronního stroje. 2016. s. 1-10.
  Detail

  BAČA, P.; CHLUP, J. Studie jednostranného a oboustranného chlazení velkých generátorů. 2016. s. 1-10.
  Detail

  BAČA, P.; CHLUP, J. Optimalizace chlazení synchronních strojů. 2016. s. 1-10.
  Detail

  VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; BAČA, P. FEM Model of Discharging of Lead Acid Battery. Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 17th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2016. s. 150-151. ISBN: 978-80-214-5384-5.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; KADLEC, M.; BAČA, P. Modifikace povrchu záporné elektrody olověného akumulátoru uhlíkem. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 143-146. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Kombinovaný vliv skelných vláken a uhlíku v záporné aktivní hmotě olověného akumulátoru. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. s. 37-40. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; KADLEC, M.; BAČA, P. Porovnání dvou koncepcí experimentálních článků olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: Tribun s.r.o., 2016. s. 114-117. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass for Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. s. 131-136. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; ČUDEK, P.; CHLADIL, L.; BAČA, P. Studim krystalografických vlastností materiálů pro elektrody olověných akumulátorů. In 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Vyškov: 2016. s. 100-103. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P.; KAZDA, T. Numerické modelování v aplikacích nekonvenčních zdrojů elektrické energie. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno, Česká republika: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 134-137. ISBN: 9788002026532.
  Detail

  VYROUBAL, P.; KAZDA, T.; BAČA, P. Finite Element Approach of Current Density Distribution in Lead Acid Battery Grid. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2016. s. 63-69. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; FRYDA, D. Combined Effect of Acryl Fibers and TiO2 in Negative Active Mass of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2016. s. 115-121. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

 • 2015

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. VLIV PŘÍTLAKŮ A PŘÍMĚSÍ V ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTĚ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. s. 156-159. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. VLIV PODMÍNEK BĚHEM ZRÁNÍ KLADNÉ ELEKTRODY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU NA VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2015. s. 42-45. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; TOŠER, P. Negative lead-acid battery electrodes doped with glass fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, roč. 10, č. 1, s. 2206-2219. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BAČA, P. MOŽNOSTI UKLÁDÁNÍ NÍZKOPOTENCIONÁLNÍHO ODPADNÍHO TEPLA. In Alternativne zdroje energie. Žilina: Slovenská elektrotechnická společnosť, 2015. s. 1-5. ISBN: 978-80-89456-22- 2.
  Detail

  BAČA, P. Vývoj elektromobility ve světě i u nás. In Fotovoltaické Fórum & energetická konference 2015. Praha: ČFA, 2015. s. 54-57. ISBN: 978-80-906281-1- 3.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D. Effect of Compression on Negative Lead-Acid Battery Electrodes Doped with Glass Fibres. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, roč. 10, č. 1, s. 10307-10320. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. Optimization of Lead Acid Battery Grid Shapes. In 16th ABAF International Conference proceeding. Brno: Brno University of Technology, FEKT, UETE, 2015. s. 120-122. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Degradation mechanisms in lead acid accumulators. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Effect of aditives added to the electrolyte. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The use of ceramics in the positive electrode active mass lead- acid battery. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno, University of Technology, 2015. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Referenční elektrody pro olověné akumulátory. Energetika, 2015, roč. 62, č. 11, s. 225-227. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  ŠKANTÁROVÁ, L.; ORIŇÁKOVÁ, R.; STRAKOVÁ FEDORKOVÁ, A.; BAČA, P.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; ORIŇÁK, A. Electrochemical Behaviour of Nanoscale Ni Modified Screen-Printed Carbon Electrodes in Corrosion Tests and Hydrogen Evolution Electrocatalysis. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2015, roč. 10, č. 1, s. 8569-8580. ISSN: 1452-3981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. Degradation Mechanisms in the Lead Acid Battery Causing Premature Capacity Loss. In ESC Transaction. ECS Transactions. USA: ECS, 2015. s. 21-25. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. Optimization of Lead Acid Battery Grid Shapes by Discharging. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2015. s. 263-267. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. MODEL PROUDOVÉHO POLE OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2015. 2015. s. 50-53. ISBN: 978-80-89456-22- 2.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Effect of Additives in the Electrolyte Added before the Formation of Lead- Acid Battery. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS transaction, 2015. s. 43-46. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  FRYDA, D.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Investigation of Influence of Ebonex on the Formation of Lead- Acid Accumulator Positive Electrode. In ECS Transaction. ECS Transactions. USA: ECS Transaction, 2015. s. 37-42. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; FRYDA, D.; BAČA, P. The importance of observation of structural changes of lead acid battery active mass in special applications in the mining industry. Acta Montanistica Slovaca, 2015, roč. 20, č. 3, s. 165-171. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  VYROUBAL, P.; TOŠER, P.; MAXA, J.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Simulation of Current Distribution in Lead Acid Battery Grid Using FEM. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 15th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 170-172. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  BAČA, P. METODY UKLÁDÁNÍ (ELEKTRICKÉ) ENERGIE, STÁVAJÍCÍ STAV A VÝHLEDY DO BUDOUCNA. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2014. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: ŽU V ŽILINĚ, 2014. s. 40-45. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; FRK, M.; ČUDEK, P.; MICKA, K.; VYROUBAL, P. INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND ORGANIC EXPANDER ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION – part I. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 61-64. ISSN: 2367- 4881.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; NEORAL, J. The Ways How to Measure the Characteristics of a Solar Panel. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. s. 297-302. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  BAČA, P.; TOŠER, P.; KŘIVÍK, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. s. 265-272. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Resistivity and Impedance Changes of Lead-Acid Accumulator. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. s. 303-308. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; FRK, M. INFLUENCE OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND ORGANIC EXPANDER ON THE PERFORMANCE OF THE NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES. In 35. Nekonvenční Zdroje Elektrické Energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. s. 122-125. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  FRYDA, D.; BAČA, P. Vliv přítlaku aplikováného na záporné experimentální elektrody s příměsí skelných vláken. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. s. 29-32. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. In Situ Observation of Morphology Changes on Lead Electrodes During Cyclic Voltammetry by Using AFM. In ABAF Book of abstract. Brno: 2014. s. 162-164. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Referenční elektrody používané v olověných akumulátorech. In 35. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2014. s. 126-129. ISBN: 978-80-02-02528- 3.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P.; TICHÝ, J. Simulation of Charging and Discharging Process in the Lead Acid Battery. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. s. 105-113. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; FRYDA, D. Observation of Morphology Changes Of Working Electrode During Cyclic Voltammetry by Using AFM. In ECS Transactions. ECS Transactions. USA: ECS, 2014. s. 249-252. ISBN: 978-1-56677-988- 3. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; FRYDA, D.; BAČA, P. Preparation of Lead Electrodes For Measurement By Using AFM. In ABAF Book of abstract. Brno: 2014. s. 154-156. ISBN: 978-80-214-5008- 0.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Characteristics of Lead-Acid Accumulators with Various Amounts of Titanium Dioxide in Negative Plates. In ECS Transactions. ECS Transactions. San Francisco: 2014. s. 309-313. ISBN: 978-1-56677-988-3. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  TOŠER, P.; ABRAHAM, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Impedance Measurement of Lead-Acid Accumulator in Different State of Charge (SOC) by Difference Method. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, 2014, roč. 9, č. 7, s. 3658-3669. ISSN: 1452- 3981.
  Detail

  KADLEC, M.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Klimatické podmínky vyzrávání kladné elektrody olověného akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2014. Liptovský Mikuláš: ŽU v Žilině, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P.; KADLEC, M. ŽIVOTNÍ CYKLUS OVOLĚNÉHO AKUMULÁTORU. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2014. LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: ŽU V ŽILINĚ, 2014. s. 27-30. ISBN: 978-80-89456-18- 5.
  Detail

 • 2013

  VACULÍK, S.; BAČA, P.; ABRAHAM, P. Formace olověných akumulátorů. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 126-129. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. NUMERICKÝ MODEL OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Blansko: Česká elektrotechnická společnost, 2013. s. 47-50. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  VACULÍK, S.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J. The Influence of Temperature in Curing Processes in the Manufacturing of Electrodes of Lead- Acid Batteries. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. s. 129-131. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P. MOŽNOSTI SIMULACE SEKUNDÁRNÍCH ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE V PROSTŘEDÍ MATLAB. In 34. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2013. s. 130-133. ISBN: 978-80-02-02458- 3.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; ABRAHAM, P. Analysis of V- A characteristics of the hybrid photovoltaic system. Acta Montanistica Slovaca, 2013, roč. 17, č. 4, s. 247-250. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Electrochemical Energy Storage. In ENERGY STORAGE – TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS. 1. Croatia: InTech Prepress, Novi Sad, 2013. s. 79-100. ISBN: 978-953-51-0951- 8.
  Detail | WWW

  VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J.; BAČA, P. Proces zrání elektrod olověného akumulátoru. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2013. 2013. s. 23-26. ISBN: 978-80-89456-15- 4.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; VACULÍK, S. Náklady na akumulaci ELEKTRICKÉ ENERGIE V SEKUNDÁRNÍCH článcích. TZB- info, 2013, roč. 2013, č. 39, s. 1-9. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P. AGM SEPARATOR IN VRLA BATTERIES. In ABAF Book of abstract. Brno: 2013. s. 127-128. ISBN: 978-80-214-4767- 7.
  Detail

  VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Pulzní formace olověných akumulátorů. In VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie RESpekt 2013. TU Košice, F BERG, ÚPaM, Park Komenského 19, 042 00 Košice, Slovenská Republika: 2013. s. 222-225. ISBN: 978-80-553-0928- 6.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; BAČA, P. Matematický model a numerická simulace olověného akumulátoru. Electrorevue, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-4. ISSN: 1336- 8559.
  Detail

 • 2012

  ABRAHAM, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. Active mass and collector resistivity and impedance changes of pulse charged lead- acid accumulator. In Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells 13th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 188-193. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; NEORAL, J. Bezkontaktní měření solárních panelů s využitím termovize. In 33. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Brno: Tribun EU s.r.o., 2012. s. 36-39. ISBN: 978-80-02-02372- 2.
  Detail

  TOŠER, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. The Ways How To Measure The Characteristics Of The Solar Panel. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology,Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Electrical and Electronic Technology, 2012. s. 50-55. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  MÁCA, J.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Využití větrné elektrárny ve výuce. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 48-54. ISBN: 978-80-89456-08- 6.
  Detail

  TONAR, K.; TOŠER, P.; BAČA, P. Vliv Ti4O7 na chování NAM olověného akumulátoru. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P.; TONAR, K. Výukové pracoviště pro zjišťování charakteristik elektrolyzéru a palivového článku. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-2. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  TOŠER, P.; BAČA, P.; NEORAL, J. MEASURING OF V-A CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF MEASURING OF V-A CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF MEASURING OF V- A CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY OF HYBRID PHOTOVOLTAIC SYSTEM. In Zborník príspevkov z Medzinárodnej vedeckej konferencie RESPECT 2012. 2012. s. 94-98. ISBN: 978-80-553-0928- 6.
  Detail

  ABRAHAM, P.; TOŠER, P.; BAČA, P. Problémy s formací kladné elektrody pomocí pulzního režimu. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 30-32. ISBN: 978-80-89456-08- 6.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K. Improving of the negative lead- acid battery electrodes by using extra additives. ECS Transactions, 2012, roč. 1, č. 1, s. 145-152. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  MICKA, K.; KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P. Investigation of the effect of mechanical pressure on the performance of negative lead accumulator electrodes during PSoC operation. Journal of Power Sources, 2012, roč. 1, č. 1, s. 37-44. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  VACULÍK, S.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Influence of various amounts of titanium dioxide in negative electrode to impedance properties of lead- acid accumulator. In 13th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2012). Brno: 2012. s. 253-257. ISBN: 978-1-62332-031- 7.
  Detail

  TOŠER, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. Laboratorní úloha pro měření vlastností solárních panelů s vyuţitím termovize. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 234-240. ISBN: 978-80-89456-08- 6.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P. Nabíjení akumulátorů pomocí pulzních technik. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  ABRAHAM, P.; BAČA, P.; TOŠER, P.; TONAR, K. An Apparatus to Measure Efficiency of Hydrogen Energy Storage. ECS Transactions, 2012, roč. 40, č. 1, s. 213-218. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  VYROUBAL, P.; MAXA, J.; TICHÝ, J.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. SIMULATION AND MATHEMATICAL DESCRIPTION OF CHARGING AND DISCHARGING OF THE LEAD ACID ACCUMULATOR. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2012. s. 213-219. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; TOŠER, P.; MICKA, K. Effect of additives on the performance of negative lead- acid battery electrodes during formation and partial state of charge operation. Journal of Power Sources, 2012, roč. 1, č. 1, s. 15-19. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  MÁCA, J.; ABRAHAM, P.; BAČA, P. Application of Wind Turbine to Teaching. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells - 13th ABAF Book of Proceedings. 1. Brno: 2012. s. 57-65. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; TOŠER, P. Conductive ceramic as an additive of negative active mass of lead acid battery. In ABAF- 13. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 21-25. ISBN: 978-80-214-4610- 6.
  Detail

  BAČA, P. Nová aditiva do záporných aktivních hmot olověných akumulátorů. In Alternatívne zdroje energie, ALER 2012. Liptovský Ján: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2012. s. 25-29. ISBN: 978-80-89456-08- 6.
  Detail

  BAČA, P. Zkušenosti s implementací programu BluePrint do výuky. In ELEKTROTECHNOLÓGIA. 1. Bratislava: 2012. s. 62-63. ISBN: 978-80-227-3712- 8.
  Detail

  BAČA, P.; MICKA, K. 150 let olověných akumulátorů. Energetika, 2012, roč. 62, č. 11, s. 649-651. ISSN: 0375- 8842.
  Detail

  BAČA, P. PŘEDČASNÝ KONEC ŽIVOTA OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ V OSTROVNÍCH SYSTÉMECH. In RESpect. Košice: TUKE, 2012. s. 73-78. ISBN: 978-80-553-0673- 5.
  Detail

 • 2011

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K.; TOŠER, P. Study of the influence of carbon on the negative lead- acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2011, roč. 196, č. 2011, s. 3988-3992. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  DVOŘÁK, P.; BAČA, P.; PLÉHA, D. Akumulace elektřiny. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-7. ISSN: 1801- 4399.
  Detail | WWW

  TOŠER, P.; BAČA, P.; TONAR, K.; MICKA, K. Vliv množství aditiv uhlíku a oxidu titaničitého na vlastnosti záporné aktivní hmoty v režimu částečného nabití. In ALER 2011. Liptovksý Ján: EDIS Žilina, 2011. s. 164-168. ISBN: 978-80-554-0427- 1.
  Detail

  BAČA, P. Posibilities of electric power storage from renewable sources. Acta Montanistica Slovaca, 2011, roč. 15, č. 2010, s. 100-104. ISSN: 1335- 1788.
  Detail

  ABRAHAM, P.; NEORAL, J.; BAČA, P. Impedance Properties of Electrodes with Different Additives in Lead- acid Accumulator. ECS Transactions, 2011, roč. 32, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1938- 5862.
  Detail

  BAČA, P. Akumulace energie z OZE - vodíkové hospodářství. TZB- info, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1801- 4399.
  Detail

  ABRAHAM, P.; VANĚK, J.; BAČA, P. Operation Regime Optimization of Lead-Acid Battery for Electric Energy Accumulation in Raps System. In Proceeding of 26th European Solar Energy Coference and Exhibition. 1. Hamburg, Německo: WIP, 2011. s. 4155-4156. ISBN: 3-936338-27-2.
  Detail

 • 2009

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; LÁBUS, R.; BILKO, R. Studies of doped negative valve-regulated lead- acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2009, roč. 191, č. 2009, s. 154-158. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 2008

  BAČA, P.; BILKO, R. Electrochemical systems (batteries) used in photovoltaic application. In 4th International workshop on teching in photovoltaics. Praha: ČVUT, 2008. s. 75-76. ISBN: 978-80-01-04047- 8.
  Detail

 • 2007

  CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; LÁBUS, R.; BILKO, R.; MICKA, K. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD- ACID BATTERY ELECTRODES. 1. Brno: VUT V BRNĚ, 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Současné možnosti akumulace elektrické energie ve fotovoltaických aplikacích. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Rožnov pod Radhoštěm: SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, 2007. s. 39-45. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  CALÁBEK, M.; BAČA, P. AKUMULÁTORY PRO ELEKTRICKÁ VOZIDLA. In ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE. 3. Liptovský Mikuláš: KATEDRA EXPERIMENTÁLNEJ ELEKTROTECHNIKY, 2007. s. 59-67. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Automatized measurement of contact resistance and active mass resistance of lead acid battery cells. In 8th ABA. 1, 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 166 ( s.)ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  BAČA, P.; NOVÁK, V. Navrhove_systemy_plosnych_spoju_S+ P. elektronické skripta Navrhove_systemy_plosnych_spoju_S+ P. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-116.
  Detail

  NOVÁK, V.; BAČA, P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Pocitacove_navrhove_systemy_S+ P. Brno: 2007.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M. BUDOUCÍ AUTOMOBILOVÉ BATERIE. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Influence of additives in negative lead- acid battery electrodes. In 8th ABA. 1, 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 161 ( s.)ISBN: 978-80-214-3424- 0.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; LÁBUS, R.; BILKO, R. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD- ACID BATTERY ELECTRODES. In 12th asian battery conference. Shanghai CHINA: 2007. s. 161 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M. Sledování průběhů napětí článku a potenciálů elektrod olověného akumulátoru v režimu PSoC. In 28. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2007. s. 94-97. ISBN: 978-80-02-01961- 9.
  Detail

 • 2006

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical VRLA cell during discharge. Journal of Power Sources, 2006, roč. 154, č. 2006, s. 518 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  P. Křivák, P. Bača. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION THROUGH THE ELECTRODE SYSTEM IN A CYLINDRICAL TYPE VRLA CELLS. In Engineering mechanics 2006. Svratka: Svratka: Association for Enginnering Mechanics, 2006. s. 196 ( s.)ISBN: 80-86246-27- 2.
  Detail

  P. Křivák, P. Bača. NEW FINDING FROM STUDY OF INNER RESISTANCE OF LEAD- ACID BATTERY. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT V BRNĚ, 2006. s. 20 ( s.)
  Detail

  Petr Křivák, Petr Bača. Automatizované měření kontaktního odporu a odporu aktivní hmoty článků olověného akumulátoru. In 27. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES, 2006. s. 26 ( s.)ISBN: 80-02-01842- 7.
  Detail

  Novák V., Bača P. Počítačové návrhové systémy. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. Současné možnosti akumulace elektrické energie v RAPS aplikacích. In 27. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. BRNO: ČES, 2006. s. 18 ( s.)ISBN: 80-02-01842- 7.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P. OPTIMALIZATION OF CURRENT TABS LAY - OUT OF ELECTRODES IN A CYLINDRICAL TYPE VRLA CELLS. In ENGINEERING MECHANICS 2006. Svratka: Association for Enginnering Mechanics, 2006. s. 50 ( s.)
  Detail

  BAČA, P. CAUSES OF THE LIFE SHORTENING OF LEAD-ACID BATTERIES IN PHOTOVOLTAIC (PV) APPLICATIONS. In 7th Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT V BRNĚ, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P. DŮVODY ZKRÁCENÍ ŽIVOTNOSTI OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ VE FOTOVOLTAICKÝCH APLIKACÍCH. In 2. ČESKÁ FOTOVOLTAICKÁ KONFERENCE. RE AGENCY, 2006. s. 9 ( s.)
  Detail

  BAČA, P. SOUČASNÉ MOŽNOSTI AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE VE FOTOVOLTAICKÝCH APLIKACÍCH. In 2. Česká fotovoltaická konference. Brno: RE AGENCY, 2006. s. 11-12.
  Detail

  CALÁBEK, M.; KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; MICKA, K. Significance of carbon additive in negative lead- acid battery electrodes. Journal of Power Sources, 2006, roč. 158, č. 2006, s. 864-867. ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 2005

  M. Calábek, K. Micka, P. Křivák, P. Bača. Significance of Carbon Additive in Negative Lead- acid Battery Electrodes. In 6th International Conference on Lead- acid Batteries. Varna, Bulharsko: Varna, 2005. s. 167 ( s.)
  Detail

  P. Křivák, P. Bača. IN SITU STUDY OF THE INTERNAL RESISTANCE IN A LEAD- ACID BATTERY CELLS. In 6th ABA Advanced Batteries and Accumulators. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 165 ( s.)ISBN: 80-214-2944- 5.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. VLIV PŘÍMĚSÍ NA STAV ZÁPORNÉ AKTIVNÍ HMOTY OLOVĚNÉHO AKUMULÁTORU V REŽIMU PSOC II. In 26. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Tuchlovice 2005: ČES Praha, VUT v Brně, 2005. s. 43 ( s.)ISBN: 80-02-01761- 7.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. SIGNIFICANCE OF CARBON ADDITIVE IN NEGATIVE LEAD- ACID BATTERY ELECTRODES. In 6th ABA. 1, 1. Brno: VUT v Brně, 2005. s. 161 ( s.)ISBN: 80-214-2944- 5.
  Detail

  Křivák, Bača. Poznatky ze studia vnitřního odporu článků olověného akumulátoru. In 26. nekonvenční zdroje elektrickké energie. Brno: ČES, 2005. s. 39 ( s.)ISBN: 80-02-01761- 7.
  Detail

 • 2004

  BAČA, P., CALÁBEK, M., KŘIVÁK, P. Optimalisation of the negative material and PSOC cycle life of VRLA batteries for 42V mild hybrid applications. 2 Annual Report. Azuqueca de Henareles, Španělsko: The Advanced Lead-Acid Battery Consortium, Research Triangle Park, NC 27709-2036, USA, 2004. s. 33 ( s.)
  Detail

  CALÁBEK, M., BAČA, P., KŘIVÁK, P. dílčí zpráva GAČR 102/02/0794: Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 2. POSTUPNÁ ZPRÁVA. VUT V BRNĚ, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  JIRÁK, J., ROZSÍVALOVÁ, Z., LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., BAČA, P. Zkušenosti ústavu elektrotechnologie se zaváděním bakalářského studijního programu v podmínkách FEKT VUT v Brně. In Zborník medzinárodného seminára "Rozvoj a význam elektrotechnológie po vstupe do EU". Bratislava – Nemecká: 2004. s. 32 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., BOCEK, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. Vliv příměsí uhlíku na stav záporné aktivní hmoty olověného akumulátoru v režimu PSOC. In 25. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES PRAHA, 2004. s. 14 ( s.)
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., CALÁBEK, M., MICKA, K. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod olověného akumulátoru v průběhu vybíjení pro rozvinutý model článku válcového typu. In 25. Chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES, 2004. s. 18 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; VANĚK, J. Automatic laboratory cells cycling and measuring system. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, UETE, 2004. s. 165 ( s.)ISBN: 80-214-2623- 3.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K.; KRÁL, P. Current Distribution over the Electrode Surface in a Cylindrical Type VRLA Cell during Discharge. In 9th ElektroChemical Talks. Ulm: 2004. s. 56 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; MICKA, K.; CALÁBEK, M.; BAČA, P. Calculation of the Current Distribution in Cylindrical Cell Electrodes. In 9th ALABC MEMBERS AND CONTRACTORS CONFERENCE. USA: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., VANĚK, J. Automated Measuring Workplace for Laboratory Cells Cycling. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004. Brno: MSD,spol. s r.o., Brno, Skorkovského 70a, 2004. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; BOCEK, P. Current distribution over the electrode surface in a cylindrical type VRLA cell during discharge. In 5th ABA Brno 2004. Brno: FEKT VUT Brno, UETE, 2004. s. 107 ( s.)ISBN: 80-214-2623- 3.
  Detail

 • 2003

  BAČA, P.; CALÁBEK, M.; KŘIVÍK, P. Optimalisation of the negative material and PSOC cycle life of VRLA batteries for 42V mild hybrid applications. 2 Annual Report. Azuqueca de Henareles, Španělsko: The Advanced Lead-Acid Battery Consortium, Research Triangle Park, NC 27709-2036, USA, 2003. s. 33 ( s.)
  Detail

  CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 1. VUT V BRNĚ, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P. Studium složek vnitřního odporu kladné elektrody s důrazem na identifikaci procesů způsobujících předčasnou ztrátu kapacity olověných akumulátorů. Studium složek vnitřního odporu kladné elektrody s důrazem na identifikaci procesů způsobujících předčasnou ztrátu kapacity olověných akumulátorů. Vědecké spisy vysokého učení technického v Brně, Edice PhD Thesis, sv. 182. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2363- 3.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS- STATIC STATE. In Inženýrská mechanika 2003. Inženýrská mechanika 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, 2003. s. 158 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD- ACID CELLS. In 4th International PhD Conference. Miskolc: University of Miskolc, 2003. s. 158 ( s.)ISBN: 963-661-591- 8.
  Detail

  STARÝ, J., BAČA, P., KAHLE, P. Plošné spoje a povrchová montáž_ L. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KAHLE, P., NOVÁK, V., STARÝ, J. Návrhové systémy plošných spojů. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P.; KRÁL, P.; CALÁBEK, M. SIMULATION OF THE CURRENT DISTRIBUTION OVER THE ELECTRODE SURFACE IN A LEAD-ACID CELL WITH HELP OF THE SOFTWARE ANSYS- DYNAMIC STATE. In Engineering mechanics 2003. Praha: Institute of Theoretical and Applied Mechanics Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, 2003. s. 176 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. STUDY OF THE PRESSURE CHANGES OF POSITIVE AND NEGATIVE ELECTRODES IN LEAD- ACID CELLS. In 4th ABA Brno 2003 Advanced Batteries and Accumulators. Brno: 2003. s. 101 ( s.)ISBN: 80-214-2298- X.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P. Study of the effects of compression on the performance of positive electrodes in lead- acid cells. In 4th international conference of PHD students. Miškolc: University of Miskolc, 2003. s. 329 ( s.)ISBN: 963-661-591- 8.
  Detail

  STARÝ, J., BAČA, P., KAHLE, P. Plošné spoje a povrchová montáž_S_ P. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Study of the effects of compression on the performance of positive electrodes in lead- acid cells. In 4th ABA Brno 2003. Brno: 2003. s. 11 ( s.)ISBN: 80-214-2298- X.
  Detail

 • 2002

  KŘIVÍK, P.; KRÁL, P.; BAČA, P.; CALÁBEK, M.; MICKA, K. Current distribution over the electrode surface in a lead- acid cell during discharge. Journal of Power Sources, 2002, roč. 105, č. 2002, s. 35 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  CALÁBEK, M.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Studium aktivních hmot a kontaktních vrstev v elektrodách olověného akumulátoru in situ. 1. VUT V BRNĚ, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. A Fundamental Study of the Effects of Compression on the Performance of Active Mass in AGM Batteries. In 7th ALABC Members & Contractors Conference. CD- ROM. Marina Del Rey, California, USA, 2002: 2002. s. 25 ( s.)
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M. Studium chování VRLA článků in situ. In 24. CHEMICKÉ ZDROJE ELELKTRICKÉ ENERGIE. Brno: ČES PRAHA, 2002. s. 20 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. A FUNDAMENTAL STUDY OF THE VRLA CELLS. In Advanced Batteries and Accumulators- 3rd. Brno: FEKT VUT v BRNĚ, 2002. s. 12- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

  STARÝ, J., BAČA, P. Plošné spoje a povrchová montáž, ID nosiče: ETE002. 2002.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. Studium chování VRLA článků in situ. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES PRAHA, 2002. s. 20- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  BAČA, P., KAHLE, P., NOVÁK, V., STARÝ, J. Návrhové systémy plošných spojů, ID nosiče: ETE001. 2002.
  Detail

  KŘIVÍK, P.; BAČA, P. Current distribution over the electrode surface in a lead- acid cell during discharge. In 3rd ABA Brno 2002. Brno: FEKT VUT v Brně, 2002. s. 11- 1 ( s.)ISBN: 80-214-2082- 0.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod olověného akumulátoru v průběhu vybíjení. In 24. chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES Praha, 2002. s. 30 ( s.)ISBN: 80-214-2181- 9.
  Detail

  BAČA, P., MAXA, J. Experience with the Establishment of Teaching EPD. In STO- 8 MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY. Brno: Katedra elektrotechniky a elektroniky VA Brno, Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT Brno, 2002. s. 25 ( s.)ISBN: 80-214-2190- 8.
  Detail

 • 2001

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. A fundamental study of the effects of compression on the performance of lead accumulator plates. Journal of Power Sources, 2001, roč. 95, č. 95, s. 97 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell – Comparison of Two Models. In 3rd International Conference of PhD Students-Engineering Sciences Vol. II. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. s. 513 ( s.)ISBN: 963-661-482- 2.
  Detail

  BAČA, P., DRNOVSKÝ, R. Study of Structural Changes of the Pb Accumulator Positive Active Mass by Environmental Scanning Electron Microscopy. In International conference 2nd Advanced Batteries and Acumulators. Brno: VUT Brno a AV ČR Řež u Prahy, 2001. s. 38- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  KRÁL, P., KŘIVÁK, P., BAČA, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead- Acid Cell During Discharge. In Sborník prací Mezinárodní studentské konference Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. D- 91 ( s.)ISBN: 80-214-1887- 7.
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead-Acid Cell - Comparison of Two Models. In Advanced Batteries and Accumulators. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2001. s. 38- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1838- 9.
  Detail

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. Studies on Compressed VRLA Model Cells. In 9th Asian Battery Conference. CD- ROM. Bali, Indonesia 2001: 2001. s. 60 ( s.)
  Detail

  KŘIVÁK, P., BAČA, P., KRÁL, P. Current Distribution Over the Electrode Surface in a Lead- Acid Cell During Discharge. In 3rd International Conference of PHD Students. University of Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2001. s. 665 ( s.)ISBN: 963-661-480- 6.
  Detail

  KRÁL, P., KŘIVÁK, P., BAČA, P. Comparation of Experimental and Mathematical Lead- Acid Cell Model Current Distribution. In Sborník Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 82 ( s.)ISBN: 80-214-1860- 5.
  Detail

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. A Fundamental Study of the Effects of Compression on the Performance of Active Mass in AGM Batteries. In 6th ALABC Members & Contractors´ Conference. CD- ROM. Kissimmee, Florida, USA: 2001. s. 56 ( s.)
  Detail

 • 2000

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., KRÁL, P. Simulace distribuce proudu po povrchu elektrod Pb akumulátoru v závislosti na konstrukci mřížky. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 47 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P., ŠÁCHA, L. Study of current distribution in lead- acid cell. In 1st ABA International konference. Brno: VUT Brno + AV ČR, 2000. s. 9- 1 ( s.)ISBN: 80-214-1615- 7.
  Detail

  CALÁBEK, M., MICKA, K., BAČA, P., KŘIVÁK, P. Vliv přítlaku na životnost kladných a záporných elektrod olověného akumulátoru. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: ČES, 2000. s. 57 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P., MICKA, K. Změny tlaku v elektrodových systémech olověného akumulátoru v důsledku změn objemu elektrodových hmot během nabíjení a vybíjení. In Sborník konference 23. chemické zdroje proudu. Brno: česká elektroetechnická společnost, 2000. s. 63 ( s.)ISBN: 80-02-01390- 5.
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P. Influence of grid design on current distribution over the electrode surface in a lead- acid cell. Journal of Power Sources, 2000, roč. 85, č. 1, s. 145 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P., KŘIVÁK, P. Nové poznatky o distribuci proudu po povrchu elektrod olověných akumulátorů. In Mezinárodní Studentská Vědecká Konference elektroenergetika a silnoproudá elektrotechnika 2000. Ostrava: všb- tu Ostrava, 2000. s. 10 ( s.)
  Detail

 • 1999

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P. Změny tlaku v elektrodovém systému olověného akumulátoru během nabíjení a vybíjení. In Sborník mezinárodní konference 22. chemické zdroje proudu. Brno: LES Praha, 1999. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-1359- X.
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠÁCHA, L. A Study of the Effects of Compression on the Performance of the Positive Active Mass in Lead- Acid Cells Using Absorptive Glass Mat Separators. Journal of Power Sources, 1999, roč. 78, č. 78, s. 94 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P., CALÁBEK, M., KŘIVÁK, P., MICKA, K. Vliv konstrukce mřížky na distribuci proudu po povrchu elektrod olověných akumulátorů. In Sborník mezinárodní konference 22. chemické zdroje proudu. Brno: LES Praha, 1999. s. 48 ( s.)ISBN: 80-214- 1359.
  Detail

 • 1998

  BAČA, P., ŠÁCHA, L. Měření jednotlivých složek vnitřního odporu olověného akumulátoru in situ. In Elektroenergetika a siloprouá elektrotechnika 98. Praha: ČVUT, 1998. s. 7 ( s.)
  Detail

  ŠMARDA, V.; BAČA, P.; CALÁBEK, M. Nové poznatky o kontaktním odporu mezi kolektorem a kladnou aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Sborník Chemické zdroje el. Energie. XVII. Brno: ČES Praha, 1998. s. 9 ( s.)
  Detail

 • 1997

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Analysis of Positive- Plate Resistance During Cycling and the Effect of Compresion. Journal of Power Sources, 1997, roč. 67, č. 67, s. 85 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

  BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠÁCHA, L. Sledování vlivu přítlaku na vlastnosti záporných elektrodových hmot olověného akumulátoru. In Sborní 20. Jubilejní Chemické zdroje elektrické energie. Brno: ČES, 1997. s. 50 ( s.)ISBN: 80-02- 0117.
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Study of Resistance Changes Related to Premature Capacity Loss in Lead Battery Plates. Journal of Power Sources, 1997, roč. 64, č. 64, s. 123 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 1996

  BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠÁCHA, L., ŠMARDA, V. Nové poznatky z měření kontaktního odporu mezi mřížkou a aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Chemické zdroje elektrické energie XIX. Brno: ČVUT, 1996. s. 59 ( s.)
  Detail

  CALÁBEK, M.; MICKA, K.; BAČA, P.; KŘIVÍK, P.; ŠMARDA, V. Resistance Changes and Premature Capacity Loss in Lead- Acid Battery Plates. Journal of Power Sources, 1996, roč. 49, č. 62, s. 161 ( s.)ISSN: 0378- 7753.
  Detail

 • 1995

  BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V., KŘIVÁK, P. Automatizované měření odporu kontaktní vrstvy mezi kolektorem a aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Chemické zdroje elektrické energie XVIII. Brno: ČES, 1995. s. 39 ( s.)
  Detail

  KŘIVÁK, P., CALÁBEK, M., BAČA, P., ŠMARDA, V. Nehomogenita kontaktního odporu mezi kolektorem a kladnou aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Sborník Chemické zdroje elektrické energie XVIII. Brno: ČES, 1995. s. 47 ( s.)
  Detail

 • 1994

  BAČA, P., CALÁBEK, M., ŠMARDA, V. Nehomogemita kontaktního odporu mezi kolektorem a kladnou aktivní hmotou olověného akumulátoru. In Sborník Chemické zdroje elektrické energie XVII. Brno: ČES, 1994. s. 15 ( s.)
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.