doc. Ing.

Pavel Štarha

Ph.D.

FSI, ÚM OPGG – vedoucí odboru

+420 54114 2745
starha@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1992, SOU elektrotechnické Purkyňova 97 Brno, obor Mechanik-elektronik
 • 1998, Ing. Fakulta strojní VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2004, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Matematické inženýrství
 • 2015, doc. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Aplikovaná matematika

Přehled zaměstnání

 • 1999 - 2004 asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2004 - 2014 odborný asistent ÚM FSI VUT Brno
 • 2015 - dosud docent ÚM FSI VUT Brno

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1998 - 2004 Výzkumný záměr CEZ: J22/98: 261100009: Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů - člen řešitelského týmu

Projekty

 • 2002 - Projekt FRVŠ 374/2002 Multimediální podpora výuky předmětu Struktura a skladba potravin
 • 2004 - Projekt FRVŠ 1471/2004 Multimediální učební pomůcky k výuce veterinární etologie
 • 2005 - Projekt FRVŠ 1823/2005 Zobrazování projevů chování zvířat
 • 2005 - Projekt FRVŠ 855/2005 Interaktivní učební text pro výuku předmětu Struktura a skladba potravin
 • 2006 - Projekt FRVŠ 2345/2006 Multimediální studijní prameny o chování zvířat
 • 2007 - Projekt FRVŠ 476/2007 Podpora výuky numerických metod analýzy obrazu
 • 2007 - Projekt FRVŠ 542/2007 Multimediální dokumentace chování zvířat
 • 2008 - Projekt FRVŠ 596/2008 Multimediální doplňky pro výuku chování zvířat
 • 2009 - Projekt FRVŠ 235/2009 Modernizace počítačové učebny pro podporu projektové výuky matematických předmětů
 • 2012 - Projekt FRVŠ 238/2012 Zavedení nového předmětu "Geometrie a počítačová grafika"
 • 2013 - Projekt FRVŠ 1101/2013 Počítačové laboratoře s podporou multi-touch technologií

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

29

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

33