doc. PaedDr.

Pavel Korvas

CSc.

CESA, RSP – předseda

+420 54114 9584
Pavel.Korvas@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978-09-15 - 1983-06-30

  PdF, MU Brno
  student učitelství VVP pro 5.-12.tř.,aprobace TV-BV, na PdF UJEP v Brně

 • 1985-09-20 - 1985-09-20

  PdF MU V Brně
  PaedDr. - v oboru teorie vyučování tělesné výchovy na KTTV PdF UJEP v Brně, učitel

 • 1993-04-21 - 1993-04-21

  FTVS UK PRaha
  CSc.- teorie tělesných cvičení, antropomotorika, téma práce: Rozvoj hodnot kardiorespiračních ukazatelů u vybraných skupin mládeže - běžců na lyžích(FTVS UK Praha), odborný asistent

 • 2010-11-24 - 2010-11-24

  FSP MU V Brně
  habilitace, obor kinantropologie, téma práce: Integrovaná terénní výuka s pohybovými aktivitami, docent.

Přehled zaměstnání

 • 1989-09-01 - 2003-08-31

  KTV, MU V Brně
  odborný asistent
  úvazek 40

 • 2003-09-01 - 2010-11-30

  FSPS MU V Brně
  odborný asistent
  úvazek 40

 • 2010-12-01 - 2014-05-30

  FSPS MU V Brně
  docent
  úvazek 40

 • 2014-06-01 - ...

  CESA, VUT v Brně
  docent
  úvazek 40

Pedagogická činnost

Garant studijního programu Sportovní technologie na VUT v Brně

Garant předmětů Kinantropologie, Sportovní trénink, Odborná praxe, Týmový projekt, Semestrální práce, Bakalářská práce.

Vedoucí komise SZZ studijního programu Sportovní technologie

Vedoucí PVO  na CESA

Školitel specialista studentů doktorandského studia oboru Biomedicína ve spoecializaci Sportovní technologie na FEKT, VUT v Brně

Školitel studentů doktorandského studia oboru Kinantropologie na FSPS, MU v Brně

Člen komise doktorandského studia oboru Kinantrologie na FSPS MU v Brně, oponent závěrečných doktorandských prací v oboru Kinantropologie

Cvičení tělesné výchovy a sportu

Výuka TV zahraničních studentů v anglickém jazyce

Vědeckovýzkumná činnost

1985-90 Člen řešitelského kolektivu SPTR N-01-333-801:Rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti populace ČSSR, dílčího úkolu 04, etapa 13 -Objektivizace vybraných faktorů rozvoje vrcholové výkonnosti.

2001 Spoluřešitel státního úkolu: Výzkum pro státní správu. Úkol LS 012303, Komplexní pojetí realizace úkolů veřejné správy v oblasti vybavenosti sídel sportovními zařízeními.

2004 Spoluřešitel Grantu EU: European year of education through sport 2004. SISMOS Project - Sport Integrated System of the Mobility of Students. 4.2144/001/001

Od 2009 Studie silových dovedností hráčů volejbalu. Svaz volejbalu ČR. 2011 Specifický výzkum MU, Koordinátor: Rozvoj agility hráčů fotbalu.

2011 – 14 Projekt OPVK spoluřešitel, Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu, CZ.1.07/2.4.00/17.0035;

2011 – 14 Projekt OPVK spoluřešitel, Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR. CZ.1.07/2.3.00/20.0044;

2013 – 2018 Projekt OPVK, spoluřešitel, Inovace studijního oboru Management v tělesné kultuře, udržitelnost klíčových aktivit, CZ.1.07/2.2.00/15.0140;

2014 – 2015 projekt MZ Zdraví 2020 Akční plán podpory pohybové aktivity v České republice, spoluřešitel, pracovní skupina: Strategický cíl 5: Podpora pohybové aktivity u zaměstnanců;

2014 Řešitel projektu RP VUT, Aktivace svalové aktivity u sportovců a pohybové aktivitě;

2016 Specifický výzkum, Koordinátor: Podněty svalové činnosti při intenzivním pohybovém zatížení (MU v Brně);

2017 – 2021 Projekt OP VVV, Výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy, Moderní a otevřené studium techniky (MOST), spoluřešitel, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430;

2017 – 2021 Projekt OP VVV, Výzvy číslo 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy, Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002447, řešitel.

2020 - 2023 Projekt OP VVV, Výzva infrastrukturální zajištění VŠ,  SPACE CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013326

2020 - 2023 Projekt OP VVV, SMART CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013325

2021 - 2023 Projekt Mezinárodní mobility výzkumníků z VUT v Brně II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016962 

2023 - Erasmus BIP, koordinátor, vyučující pro zapojené studenty z VUT v Brně

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014-08-16 - 2014-08-23

  Nizozemí, Lemmer
  projekt OPVK, inovace SP Rekreologie

 • 2014-09-16 - 2014-09-17

  Rakousko, Wildalpen
  OP VK projekt, inovace SP Rekreologie

 • 2018-12-08 - 2018-12-14

  Rakousko, UAS Technikum Wien
  Erasmus, training na Winter Measurement Week

 • 2019-05-19 - 2019-05-24

  Rakousko, UAS Technikum Wien
  Erasmus, Summer Measurement Week

 • 2021-11-14 - 2021-11-18

  University Aalborg, TU Chemnitz
  Pracovní stáž

 • 2022-02-27 - 2022-03-06

  Politechnico Leiria, Politechnico Santarem, Sport school Rio Maior
  Erasmus, trénink,

 • 2022-05-23 - 2022-05-27

  Rakousko, UAS Technikum Wien
  Erasmus teaching

 • 2022-11-13 - 2022-11-16

  Politechnico Leiria,
  Rozvojový program spolupráce

 • 2022-12-04 - 2022-12-09

  Rakousko, UAS Technikum Wien
  Erasmus, training Winter Measurement Week

Doplňující informace:

1992 - Metodický pobyt u Tureckého svazu lyžování, poradce

2007 - Studijní pobyt 4 dny, FTVŠ, Komenského universita, Bratislava, SR

2007 - Erasmus, učitelské mobility, 6 dní, Akdeniz University, Antalya, Turecko

2008 - University of Illinois, Champaign, USA, Dept. of Kineziology, 7 dní

2009 - FTVŠ, Komenského universita, Bratislava, SR, 5 dní

2009 - ERASMUS, FTVŠ, Komenského univerzita, Bratislava, SR, 3 dny

2011 – Erasmus, Fakulta sportu, Ljubljana, Slovinsko

2012 – Erasmus, GAZI, Ankara, Turecko, 7 dní

Projekty

1985-90 Člen řešitelského kolektivu SPTR N-01-333-801:Rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti populace ČSSR, dílčího úkolu 04, etapa 13 -Objektivizace vybraných faktorů rozvoje vrcholové výkonnosti.

2001 Spoluřešitel státního úkolu: Výzkum pro státní správu. Úkol LS 012303, Komplexní pojetí realizace úkolů veřejné správy v oblasti vybavenosti sídel sportovními zařízeními.

2004 Spoluřešitel Grantu EU: European year of education through sport 2004. SISMOS Project - Sport Integrated System of the Mobility of Students. 4.2144/001/001

Od 2009 Studie silových dovedností hráčů volejbalu. Svaz volejbalu ČR. 2011 Specifický výzkum MU, Koordinátor: Rozvoj agility hráčů fotbalu.

2011 – 14 Projekt OPVK spoluřešitel, Rozšiřování výzkumných a pedagogických kompetencí prostřednictvím spolupráce v kinantropologickém výzkumu, CZ.1.07/2.4.00/17.0035;

2011 – 14 Projekt OPVK spoluřešitel, Vytvoření výzkumného týmu vedeného reintegrovaným českým vědcem za účelem zjišťování úrovně pohybové aktivity (inaktivity) u vybraných věkových skupin mužů a žen v ČR. CZ.1.07/2.3.00/20.0044;

2013 – 2018 Projekt OPVK, spoluřešitel, Inovace studijního oboru Management v tělesné kultuře, udržitelnost klíčových aktivit, CZ.1.07/2.2.00/15.0140;

2014 – 2015 projekt MZ Zdraví 2020 Akční plán podpory pohybové aktivity v České republice, spoluřešitel, pracovní skupina: Strategický cíl 5: Podpora pohybové aktivity u zaměstnanců;

2014 Řešitel projektu RP VUT, Aktivace svalové aktivity u sportovců a pohybové aktivitě;

2016 Specifický výzkum, Koordinátor: Podněty svalové činnosti při intenzivním pohybovém zatížení (MU v Brně);

2017 – 2021 Projekt OP VVV, Výzvy 02_16_015 ESF výzva pro vysoké školy, Moderní a otevřené studium techniky (MOST), spoluřešitel, CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002430;

2017 – 2021 Projekt OP VVV, Výzvy číslo 02_16_016 ERDF výzva pro vysoké školy, Infrastrukturální zajištění výuky pro nový studijní program Sportovní technologie na VUT v Brně, CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002447, řešitel.