prof. Ing.

Pavel Jura

CSc.

FEKT – emeritní profesor

+420 54114 6419
jura@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Jura, CSc.

Publikace

 • 2022

  KÁRSKÝ, V.; TŮMA, M.; JURA, P. Approximation of the Fractional Order Transfer Functions with Integer Order Transfer Functions. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020, ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. 2425. American Institute of Physics Inc., 2022. s. 270004-1 (270004-5 s.)ISBN: 9780735441828. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  TŮMA, M.; JURA, P.; KÁRSKÝ, V. Comparison of dead time estimations methods for dynamical systems. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020, ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. 2425. American Institute of Physics Inc., 2022. s. 270006-1 (270006-4 s.)ISBN: 9780735441828. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  TŮMA, M.; JURA, P.; KÁRSKÝ, V. Approximation of second order dead time system using generalized Laguerre functions. In International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2020, ICNAAM 2020. AIP conference proceedings. 2425. American Institute of Physics Inc., 2022. s. 270005-1 (270005-4 s.)ISBN: 9780735441828. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

 • 2020

  TŮMA, M.; JURA, P. Approximation of First Order Dead Time System Using Generalized Laguerre Functions. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2019. AIP conference proceedings. 2020. s. 340006-1 (340006-4 s.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  TŮMA, M.; JURA, P. Dead Time Estimation in Generalized Laguerre Functions Basis. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS ICNAAM 2019. AIP conference proceedings. 2020. s. 340005-1 (340005-4 s.)ISBN: 978-0-7354-4025-8. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2019

  MIHÁLIK, O.; MICHALÍK, D.; JURA, P.; FIEDLER, P. Spectral Super-resolution and Band-limited Extrapolation Using Slepian Series. In 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems – PDeS 2019. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). 52. IFAC, 2019. s. 388-393. ISSN: 2405-8963.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  TŮMA, M.; JURA, P. Impulse response approximation of dead time LTI SISO systems using generalized Laguerre functions. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2018). AIP conference proceedings. 2019. s. 310010-1 (310010-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  TŮMA, M.; JURA, P. Choice of time-scale parameter for dead time estimation in Laguerre basis. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2018). AIP conference proceedings. 2019. s. 310009-1 (310009-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1854-7. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2018

  TŮMA, M.; JURA, P. Optimal parameters for the generalized Laguerre identification method. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017). AIP conference proceedings. American Institute of Physics, 2018. s. 430012-1 (430012-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail

  TŮMA, M.; JURA, P. Dead time approximation of LTI SISO systems in time domain using generalized Laguerre functions. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2017). AIP conference proceedings. American Institute of Physics, 2018. s. 430013-1 (430013-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1690-1. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2017

  TŮMA, M.; JURA, P. Comparison of different approaches to continuous-time system identification from sampled data. In 2017 European Conference on Electrical Engineering and Computer Science (EECS) (2017). 2017. s. 61-65. ISBN: 978-1-5386-2085-4.
  Detail

  TŮMA, M.; JURA, P. Continuous Time Models Identification with Laguerre Functions. In INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016). AIP conference proceedings. Rhodos: American Institute of Physics, 2017. s. 480011-1 (480011-4 s.)ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
  Detail

 • 2015

  TŮMA, M.; JURA, P. Dynamical System Identification with the Generalized Laguerre Functions. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops. 2015. s. 220-225. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
  Detail | WWW

 • 2013

  TŮMA, M.; JURA, P. APPLICATION OF LAGUERRE FUNCTIONS TO SYSTEM MODELING. In MENDEL 2013. Koperníkova 4362/21, Brno: 2013. s. 403-408. ISBN: 978-80-214-4755- 4.
  Detail

 • 2011

  PETYOVSKÝ, P.; MIKŠÍK, O.; ŽALUD, L.; JURA, P. Robust detection of shady and highlighted roads for monocular camera based navigation of UGV. In Proceedings of ICRA 2011. 1. Shanghai: 2011. s. 64-71. ISBN: 978-1-61284-386- 5.
  Detail

 • 2010

  HRABEC, J.; JURA, P.; ŠOLC, F.; HONZÍK, P. MODELLING AND CONTROL OF BI- STEERABLE WHEELED MOBILE ROBOT. Metalurgija - Journal for Theory and Practice in Metellurgy, 2010, roč. 49, č. 2, s. 278-282. ISSN: 1334-2584.
  Detail

 • 2009

  HRABEC, J.; JURA, P.; ŠOLC, F.; HONZÍK, P. MODELLING AND CONTROL OF BI- STEERABLE WHEELED MOBILE ROBOT. In MODELLING OF THE MECHANICS AND MECHATRONICS SYSTEMS. Košice: TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE, 2009. s. 196-200. ISBN: 978-80-553-0288- 1.
  Detail

 • 2007

  JURA, P.; VALACH, S. Vývoj univerzálního řídícího systému - Roční zprava Spolupříjemce o řešení dílčí etapy projektu č. FI-IM3/ 040 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 0. Brno: 2007. s. 1-7.
  Detail

 • 2006

  JURA, P.; VALACH, S. Vývoj univerzálního řídícího systému - Roční zprava Spolupříjemce o řešení dílčí etapy projektu č. FI-IM3/ 040 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 0. Brno: 2006. s. 1-7.
  Detail

  JURA, P.; KALOVÁ, I.; VALACH, S. Vývoj univerzálního řídícího systému - Průběžná zprava Spolupříjemce o řešení dílčí etapy projektu č. FI-IM3/ 040 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 0. Brno: 2006. s. 1-7.
  Detail

 • 2005

  Jura Pavel. Fuzzy logika v modelování a řízení dynamických systémů. Současný stav, perspektivy a budoucnost. In Vědecké spisy VUT v Brně. Habilitační a inaugurační spisy, sv. 180. Brno: VUTIUM, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3019- 2.
  Detail

 • 2004

  JURA, P. Some remarks on mathematical models. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2004, roč. 1, č. 5, s. 1426 ( s.)ISSN: 1790- 0832.
  Detail

  JURA, P., VAVŘÍN, P. Kybernetika, automatizace a měření ve strukturovaném studiu. Automa, 2004, roč. 10, č. 10, s. 43 ( s.)ISSN: 1210- 9592.
  Detail

  JURA, P. Sugeno Fuzzy Controller of Helium Evaporation. WSEAS Transactions on Systems, 2004, roč. 3, č. 4, s. 807 ( s.)ISSN: 1109- 2777.
  Detail

 • 2003

  JURA, P., POLANSKÝ, M. Signály a systémy, elektronické skriptum, 248 stran. Brno: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  JURA, P. The fuzzy controller tuning- A simulation approach. In International conference on industrial tools. Slovenia, Bled, Celje: TECOS, 2003. s. 381 ( s.)ISBN: 961-90401-7- 1.
  Detail

  JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Brno: VUTIUM, 2003. 132 s. ISBN: 80-214-2261- 0.
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. Application of Orthonormal Functions in System Modeling and Identification. In ELECTRONIC DEVICES AND SYSTEMS 03 - PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2003. s. 98 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. Využití Laguerrových funkcí pro identifikaci dynamických systémů. In Inteligentní systémy pro praxi. Ostrava - Poruba: AD&M, konferenční servis, 2003. s. 35 ( s.)ISBN: 80-239-0201- 6.
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. USING ORTHONORMAL FUNCTIONS FOR SYSTEM IDENTIFICATION AND MODELLING. In PROCESS CONTROL ' 03. Bratislava: Slovak University of Technolgy, 2003. s. 85 ( s.)ISBN: 80-227-1902- 1.
  Detail

  UHDEOVÁ, N., JURA, P. Přípravy akreditace DiV studia na FEKT VUT. In eLearning ve vysokoškolském vzdělávání 2003. Zlín: 2003. s. 238 ( s.)ISBN: 80-7318-138- X.
  Detail

 • 2002

  JURA, P. Několik poznámek o modelování. In 1. mezinárodní matematický workshop. Brno: ECON Publishing s.r.o., 2002. s. 38 ( s.)ISBN: 80´-86433-16- 1.
  Detail

  MACHO, T., JURA, P. System identification using Laguerre ortonormal functions. In PROCEEDINGS the 5th International Scientific - Technical Conference PROCESS CONTROL 2002. Pardubice: University of Pardubice, 2002. s. 114 ( s.)ISBN: 80-7149-452- 1.
  Detail

  JURA, P., HANZELKA, P. Stabilizátor tlaku helia s fuzzy regulátorem. Jemná mechanika a optika, 2002, roč. 47, č. 11- 12, s. 361 ( s.)ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  JURA, P. Parameters of L-R fuzzy numbers- the new formulae. In MENDEL 2002 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 80-214-2135- 5.
  Detail

  HANZELKA, P., JURA, P. Fuzzy pressure controller for helium bath cryostat. In The Seventh IIR International Conference CRYOGENICS’2002, ICARIS Ltd., Praha 2002, Czech republic, ISSN 0151-1637. Praha: 2002. s. 53 ( s.)ISBN: 0151- 1637.
  Detail

  JURA, P. The low-loss helium cryostat as a heterogeneous system. Identification, modelling and control. In Proceedings ot the 36th International Conference Modelling and Simulation MOSIS' 02. Ostrava: MARQ, 2002. s. 91 ( s.)ISBN: 86-85988-71- 2.
  Detail

 • 2001

  JURA, P. Modelling of the parameters change of fuzzy numbers. In Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001. s. 371 ( s.)ISBN: 80-85988-57- 7.
  Detail

 • 2000

  JURA, P. On the mathematical model of a signal and its uncertainty. In Proceedings 34th International Conference MOSIS 2000. Ostrava, ČR: MARQ, 2000. s. 11 ( s.)ISBN: 80-85988-44- 5.
  Detail

 • 1998

  JURA, P. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování. Brno: FEI VUT Brno, Ústav automatizace a měřicí techniky, 1998. ISBN: 80-214-1203- 8.
  Detail

  JURA, P. Error Estimation of the digital Measurement. A Simulation Approach. In MOSIS' 98. Volume 3. Ostrava: MARQ Ostrava, 1998. s. 201 ( s.)ISBN: 80-85988- 2.
  Detail

 • 1997

  JURA, P. Fuzzy Control of the Electrical Furnace. In Workshop 97. Part I. Praha: ČVUT Praha, 1997. s. 267 ( s.)
  Detail

 • 1996

  JURA, P., ŠOLC, F. Fuzzy Control for Tractor Tillage. In MARQ. Ostrava: ?, 1996. s. 0 ( s.)ISBN: 80-85988- 0.
  Detail

  JURA, P. Fuzzy control of the extraction of organic binders from ceramic materials. In KOREMA' 96. Opatia, Croatia: 1996. s. 48 ( s.)ISBN: 953-6037-18- 1.
  Detail

  JURA, P., ŠOLC, F. Struktura a dynamika fuzzy regulátoru. Automatizace, 1996, roč. 39, č. 9, s. 406 ( s.)ISSN: 0005- 125X.
  Detail

 • 1995

  BEJČEK, L., ČEJKA, M., JURA, P. Měření, zpracování a vyhodnocování experimentálních procesů. Senzor, 1995, roč. 2, č. 4, s. 3 ( s.)ISSN: 1330- 0390.
  Detail

  MALEC, Z., JURA, P. The digital measurement of active and reactive power of distorted waves. In 7th International Symposium on Modern Electrical and Magnetic Measurement. Prague: CTU Prague FEE, 1995. s. 334 ( s.)ISBN: 80-01-01360- X.
  Detail

  MALEC, Z., JURA, P. Errors arising due to the reconstruction of digitally stored and generated signals. In 7th International Symposium on Modern Electrical and Magnetic measurement. Prague: CTU Prague FEE, 1995. s. 220 ( s.)ISBN: 80-01-01360- X.
  Detail

  JURA, P., FREMEL, K. Fuzzy řízení teploty v sušicí peci. Automatizace, 1995, roč. 38, č. 9, s. 344 ( s.)ISSN: 0005- 125X.
  Detail

 • 1994

  JURA, P. Fuzzy control of the electrical furnace. In ASRTP94. Košice: SSAKI košice, 1994. s. 132 ( s.)
  Detail

  JURA, P., ŠOLC, F. Základy fuzzy regulace. Automatizace, 1994, roč. 37, č. 12, s. 352 ( s.)ISSN: 0005- 125X.
  Detail

  JURA, P. The Simulation of the Fuzzy Regulator. In The Simulation of the Fuzzy Regulator. Zábřeh: Dům techniky, Ostrava, 1994. s. 140 ( s.)ISBN: 80-901229-.
  Detail

 • 1993

  MALEC, Z., JURA, P. Diagnostic measuremets on a water turbine. In 4th International DAAAM Symposium. Brno: 1993. s. 187 ( s.)
  Detail

  JURA, P., MALEC, Z. The digital measurement of active and reactive power of distorted waves. In 4th International DAAAM Symposium. Brno: DAAAM International, 1993. s. 135 ( s.)
  Detail

 • 1992

  JURA, P. Přechodné děje na termistoru NTC. Automatizace, 1992, roč. 35, č. 6, s. 174 ( s.)ISSN: 0005- 125X.
  Detail

 • 1989

  JURA, P. Jednoduchý termistorový teploměr s lineární stupnicí. Journal of Electrical Engineering, 1989, roč. 40, č. 2, s. 167 ( s.)ISSN: 0013- 578X.
  Detail

 • 1985

  JURA, P. Fourierova transformace a frekvenční analýza signálů. Slaboproudý obzor, 1985, roč. 46, č. 6, s. 258 ( s.)ISSN: 0037- 668X.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.